Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

SIOE GERDD TAKE THAT, THE BAND, YN DOD I GANOLFAN MILENIWM CYMRU FIS IONAWR     

SIOE GERDD TAKE THAT, THE BAND, YN DOD I GANOLFAN MILENIWM CYMRU FIS IONAWR Wedi'i hysgrifennu gan y dramodydd llwyddiannus Tim Firth, ac yn cynnwys cerddoriaeth Take That, mae The Band yn stori i unrhyw un a dyfodd i fyny yng nghwmni boiband gan droi eu caneuon yn drac sain i'w bywydau.

I gyfeiliant caneuon Take That, mae'r stori yn sôn am bump o ferched 16 oed yn 1992 yr oedd 'y band' yn bopeth iddyn nhw. Chwarter canrif yn ddiweddarach, mae'r grŵp o ffrindiau yn eu pedwardegau erbyn hyn, ac yn rhoi cynnig arall ar wireddu eu breuddwyd o gael cwrdd â'u harwyr.

Mewn cyfweliad gyda Take That am The Band, meddai Mark Owen, "Mae'n saith mlynedd ers i'r syniad godi, y fesen o syniad, am sioe gerdd a allai gynnwys ein caneuon ni. Ond nid sioe amdanon ni o reidrwydd, a dweud y gwir, sioe am unrhyw beth HEBLAW ni. Fe fydden ni wedi meddwl y byddai hynny'n ddiflas; roedden ni am ei gwneud yn fwy difyr na hynny!”

Mae'r caneuon yn cynnwys Never Forget, Back For Good, A Million Love Songs, Greatest Day, The Flood, Relight My Fire, Shine a Rule the World ac yn serennu enillwyr sioe Let it Shine y BBC, sef Five To Five.

I gael gweld y cyfweliad llawn sydd at ddefnydd cyffredin gyda Mark Owen, Howard Donald, Gary Barlow a Robbie Williams cysylltwch â Rhian.Richards@WMC.org.uk

Bydd The Band yng Nghanolfan Mileniwm Cymru 9-20 Ionawr 2018

AR Y GWEILL

Barrowland Ballet: Poggle – Mae Vince eisiau archwilio'r goedwig, ond mae gormod o ofn arno. Un dydd mae'n cwrdd â chreadur cyfeillgar o'r enw Poggle. Gyda'i gilydd maen nhw'n mynd ar antur drwy'r goedwig lle maen nhw'n darganfod y goeden gerddorol hudol. Darn theatr ddawns synhwyraidd a thwymgalon, yn llawn cerddoriaeth fyw, rhythmau clapio a chomedi, mewn byd dychmygus sy'n newid o hyd ac sy'n rhoi cyfle i'r plant archwilio. Mae'r sioe yma'n rhan o Ŵyl Ddawns Caerdydd a bydd i'w gweld yn Stiwdio Weston.
10 Tach - 11 Tach

Sioe Gerdd Tiger Bay – Mae'r sioe gerdd newydd epig yma sydd wedi'i chynhyrchu gan Ganolfan Mileniwm Cymru yn dilyn hanes menyw ifanc a'i phenderfyniad i herio anghyfiawnderau cymdeithas, dilyn ei chalon a gwireddu ei breuddwydion. Gyda cherddoriaeth i'ch cyffroi a chymeriadau bythgofiadwy gan gynnwys John Owen-Jones fel Trydydd Ardalydd Bute, bydd Tiger Bay yn mynd a chi'n ôl i dafarndai a lonydd cefn byd tanddaearol y ddinas yn ystod y trobwynt hwn yn ei hanes.
13-25 Tachwedd

Miss Saigon – Mae cynhyrchiad llwyddiannus newydd Cameron Mackintosh o sioe gerdd chwedlonol Boublil a Schönberg, Miss Saigon, wedi cychwyn ar daith fawr o gwmpas gwledydd Prydain.
Enillodd y sioe naw o wobrau Whatsonstage yn 2015 gan dorri record. Stori garu yw hon, sy'n adrodd hanes trist barforwyn ifanc o'r enw Kim, sydd wedi colli ei rhieni yn y rhyfel, ac sy'n cwympo mewn cariad gyda GI Americanaidd o'r enw Chris – ond mae eu bywyd yn cael ei rwygo'n ddarnau gan gwymp Saigon. Bydd noson y wasg ar 5 Rhagfyr.
29 Tach 2017 - 06 Ion 2018

The Bear – Yn seiliedig ar lyfr stori poblogaidd Raymond Briggs. Stori aeafol ond twymgalon ac ysgafn sy'n cynnwys pypedwaith campus, cerddoriaeth hyfryd, dawn dweud stori anhygoel a llond trol o chwerthin. Profiad bythgofiadwy i'r teulu cyfan, a chyflwyniad perffaith i'r theatr ar gyfer y plantos. Bydd The Bear i'w weld yn Stiwdio Weston.
12 - 31 Rhagfyr

Ffresh yn Fyw – Bydd cymysgedd o hen ffefrynnau gydag ambell em newydd hefyd – gan gynnwys cerddoriaeth fyw wefreiddiol, sgwrsio ffraeth, comedi afreolus, opera na welwyd mo'i debyg, theatr gerdd a soirées syrcasaidd.

Mae'r actau'n cynnwys:

Opera'r Ddraig
Gwe 10 Tach 17

Hello Cabaret
Sad 18 Tach 17, Gwe 01 Rhag 17

A Merry Tootsie Christmas
Sad 02 Rhag 17

Claire Martin
Gwe 08 Rhag 17

Jacqui Dankworth & Charlie Wood
Sad 09 Rhag 17

Ernie Sparkles' Office Christmas Party
Gwe 15 Rhag 17

Noswaith gyda Mat Ricardo, gyda'r gwestai arbenning Pete Wardell
Sad 16 Rhag 17

NEWYDDION CASTIO AR GYFER CINDERELLA MATTHEW BOURNE

Stori garu wedi'i gosod yn Llundain yn ystod yr Ail Ryfel Byd yw Cinderella Matthew Bourne, un o gynyrchiadau mwyaf poblogaidd cwmni New Adventures.

Yn syth ar ôl eu llwyddiant mawr yn chwarae rhan Victoria Page yn The Red Shoes, bydd rhan Sinderela yn cael ei chwarae gan Cordelia Braithwaite ac Ashley Shaw. Bydd rhan peilot arwrol Sinderela, Harry, yn cael ei chwarae gan Will Bozier, Andrew Monaghan a Dominic North. Bydd rhan yr ‘Angel’, sef 'Tad Bedydd Hudol' Sinderela, yn cael ei dawnsio gan Paris Fitzpatrick a Liam Mower. Bydd ‘Sybil’, Llysfam Sinderela, yn cael ei pherfformio gan Madelaine Brennan, Michela Meazza (Llundain yn unig) ac Anjali Mehra. Bydd ‘Robert’, Tad Sinderela, yn cael ei berfformio gan Alan Vincent a Dan Wright.

Meddai Matthew Bourne, “Mae Sinderela yn un o'r gweithiau agosaf at fy nghalon, ac yn un o'm ffefrynnau o blith y straeon clasurol rydw i wedi'u hail-greu. Rydw i wrth fy modd ein bod ni wedi gallu dod â'r cast yma at ei gilydd, sy'n cynnwys rhai o'n sêr presennol, rhai o hoelion wyth profiadol New Adventures yn ogystal â doniau ifanc cyffrous iawn. Mae'n braf gweld cenhedlaeth newydd o ddawnswyr y Cwmni yn ymgymryd â'r cynhyrchiad hyfryd yma”

Bydd Cinderella yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 10 Ebrill a 22 Ebrill 2018
NEWYDDION CASTIO AR GYFER MATILDA THE MUSICAL
Mae'r Cwmni Shakespeare Brenhinol wedi cyhoeddi'r castio oedolion ar gyfer taith gwledydd Prydain ac Iwerddon o Matilda the Musical Roald Dahl.

Bydd Craige Els yn ailgydio yn rhan Miss Trunchbull, ar ôl ei chwarae yn y West End am dair blynedd rhwng 2014 a 2017. Yn ymuno ag ef bydd Carly Thoms fel Miss Honey a Sebastian Torkia fel Mr Wormwood, yn ogystal â chyn gyd-aelod o'r cast yn y West End, sef Rebecca Thornhill fel Mrs Wormwood.

Mae ymddangosiadau blaenorol Craig Els ar lwyfan yn cynnwys Timon of Athens, a'i ymddangosiadau ar sgrin yn cynnwys Ripper Street a Call The Midwife. Yn fwyaf diweddar bu Carly Thoms yn serennu fel Natella/Ludvica yn The Caucasian Chalk Circle. Mae Rebecca Thornhill yn actores sydd wedi'i henwebu am Wobr Olivier, ac mae ei gwaith llwyfan blaenorol yn cynnwys prif rannau yn From Here To Eternity, Mary Poppins a Chicago. Mae gan Sebastien Torkia brofiad helaeth yn y theatr, gan gynnwys cast gwreiddiol y West End ar gyfer Guys and Dolls, Saturday Night Fever a Grease.

Ysbrydolwyd Matilda The Musical gan lyfr hynod Roald Dahl, ac erbyn hyn mae dros saith miliwn o bobl o gwmpas y byd wedi gweld y sioe. Fe'i hysgrifennwyd gan Dennis Kelly, gyda cherddoriaeth a geiriau gan Tim Minchin, a'r cyfarwyddo gan Matthew Warchus.

Bydd Matilda The Musical yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 4 Rhagfyr 2018 a 12 Ionawr 2019


SHOE NEWYDD - SHERIDAN IN CONCERT

Mae'r berfformwraig Sheridan Smith, sydd wedi ennill Gwobrau Bafta ac Olivier, yn cychwyn ar ei thaith gyntaf o gwmpas Prydain, ar ôl rhyddhau ei halbwm newydd sbon, Sheridan. Bydd Cuffe & Taylor drwy drefniant Coda yn Cyflwyno Sheridan in Concert yn teithio o gwmpas rhai o theatrau mwyaf mawreddog Prydain yn ystod mis Ebrill a mis Mai 2018.


CYHOEDDI'R CAST LLAWN AR GYFER JERSEY BOYS

Mae JERSEY BOYS wedi ennill gwobr Tony yn Broadway, gwobr Olivier yn Llundain a gwobr Helpmann yn Awstralia am y Sioe Gerdd Newydd Orau. Dyma hanes rhyfeddol go iawn Frankie Valli a'r Four Seasons a'u taith i enwogrwydd o ochr anghywir y cledrau. Mae'r sioe yn llawn o'u caneuon mawr, gan gynnwys Beggin’, Sherry, Walk Like A Man, December, 1963 (Oh What a Night), Big Girls Don’t Cry, My Eyes Adored You, Let’s Hang On (To What We’ve Got) a Bye Bye Baby.

Michael Watson fydd yn chwarae rhan Frankie Valli, Simon Bailey fydd Tommy De Vito, Declan Egan fydd Bob Gaudio a Lewis Griffiths fydd Nick Massi. Bydd Dayle Hodge yn dychwelyd i'r cynhyrchiad er mwyn chwarae rhan Frankie Valli mewn rhai perfformiadau.

Gwnaeth Michael Watson ei ymddangosiad cyntaf ar y West End yn We Will Rock You, ac roedd hefyd yng nghast gwreiddiol Llundain Sister Act a Shrek the Musical. Chwaraeodd Declan Egan ran Bob Gaudio yn JERSEY BOYS yn Awstralia, ei wlad enedigol, ac mae wedi teithio'r Unol Daleithiau yn The Book Of Mormon. Chwaraeodd Lewis Griffiths ran Johnny Castle yn y daith ddiweddar o Dirty Dancing. Gwnaeth Dayle Hodge ei ymddangosiad cyntaf ar y West End fel Chip yng nghast gwreiddiol Llundain Beauty and the Beast Disney ac mae wedi ymddangos hefyd yn Les Misérables.

Mae JERSEY BOYS wedi ennill 57 gwobr fawr o gwmpas y byd, ac mae dros 25 miliwn o bobl wedi gweld y sioe.

Bydd JERSEY BOYS yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 16 a 26 Ionawr 2019
Bydd Sheridan In Concert yng Nghanolfan Mileniwm Cymru 29 Ebrill 2018


Canolfan Mileniwm Cymru  
web site
: http://www.yganolfan.org.uk/
Rhian Richards
e-mail: rhian.richards@wmc.org.uk
Thursday, November 09, 2017back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk