Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Daw byd hudolus Raymond Briggs i Gaerdydd y Nadolig hwn wrth i Ganolfan Mileniwm Cymru groesawu ‘The Bear’     

Daw byd hudolus Raymond Briggs i Gaerdydd y Nadolig hwn wrth i Ganolfan Mileniwm Cymru groesawu ‘The Bear’
 “Mae’n ymgorfforu’r gorau oll mewn theatr i blant: teimladwy, ffraeth, crefftus ac er bod yna arth enfawr wen ar lwyfan mae pawb yn camu’n ysgafn droed.”
The Guardian

“Cariad a theulu sydd wrth galon y cynhyrchiad disglair a chynnes yma gyda difyrrwch diddiwedd i’r rhai bach a mawr yn ein plith”
The Reviews Hub

“Ceir y syniad hyfryd o gael arth wen o gwmpas y tŷ ei harchwilio yn y cynhyrchiad dyfeisgar a ffraeth yma”
The Stage

Daw byd hudolus Raymond Briggs i Gaerdydd y Nadolig hwn wrth i Stiwdio Weston Canolfan Mileniwm Cymru groesawu’r sioe theatr ganmoladwy i blant, The Bear.
Gyda phypedwaith campus, cerddoriaeth hyfryd, dawn dweud stori anhygoel a llond trol o chwerthin mae The Bear yn brofiad bythgofiadwy i'r teulu cyfan, a chyflwyniad perffaith i'r theatr ar gyfer y plantos a’u teuluoedd.
Wedi’i haddasu o’r llyfr gan Raymond Briggs – sydd hefyd yn gyfrifol am ysgrifennu'r clasuron Nadoligaidd ‘The Snowman’ a ‘Father Christmas’ – adrodda The Bear stori Tilly, merch ifanc sy’n cael ei dihuno un noson gan arth enfawr wen yn dringo mewn drwy ffenest ei hystafell wely. Mae ganddo dafod fawr ddu a’i geg agored yn fwy na dy ben. Ond nid oes ofn gan Tilly. A dweud y gwir, mae hi’n gwneud ei gorau i hyfforddi ei gwestai blewog.
Mae Tilly’n sylweddoli’n ddigon buan bod gofalu am arth yn waith caled ac mae tryblith yn dilyn wrth i’r creadur gael bath, dringo o gwmpas yr ystafell wely, ac ymgartrefu yn y gegin.
Cafodd y sioe ei chreu gan Pins and Needles, cwmni wedi’i sefydlu ym Mryste sy’n cael ei adnabod am greu theatr o safon uchel ar gyfer plantos, teuluoedd a phobl ifanc. Daethant â The Bear i’r llwyfan am y tro cyntaf yn 2015 a derbyniodd glod gan adolygwyr a chynulleidfaoedd.

Mae’r cynhyrchiad hwn wedi ei anelu at blant 3 + ac yn cynnwys cast o dri pherson – ac un pyped o arth enfawr. Mae'r apêl yn amlwg i gynulleidfa ifanc wrth i'r sioe ddeniadol hon ddod â darluniau lliwgar a stori hudolus Briggs yn fyw ar y llwyfan.

Dywedai Uwch-gynhyrchydd Celfyddydol a Chreadigol Canolfan Mileniwm Cymru, Sarah Leigh: “Rydym wrth ein bodd bod The Bear yma yn Stiwdio Weston y Ganolfan dros adeg y Nadolig. Mae’n stori hyfryd ar gyfer y plantos a gobeithiwn eu bod nhw a’u teuluoedd yn mwynhau'r wledd hudolus o gerddoriaeth, pypedwaith a chwedleua.”
Mae gwaith llwyfan blaenorol Suzanne Jennings, sy’n chwarae rhan Tilly, yn cynnwys ‘Alice’s Adventure in Wonderland’, ‘The Gruffalo’, a ‘The Snail and the Whale’. Lucy Grattan a Benedict Chambers sy’n chwarae eu rhieni a phypedwyr The Bear.
Yn 55 munud o hyd, The Bear yw’r profiad theatr gyntaf perffaith ar gyfer y plantos ac mae’n rhyfeddod chwaraegar, doniol a thwymgalon i deuluoedd y tymor Nadolig yma.

Bydd The Bear yn Stiwdio Weston yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o ddydd Mawrth 12 – Sul 31 Rhagfyr 2017. Bydd y sioe hefyd yn dangos yn Waterside, Sale ym Manceinion Fwyaf ar yr un pryd. Mae tocynnau ar werth nawr am £10 fesul person.

Archebwch ar lein ar www.wmc.org.uk. Mae tocynnau i fabanod mewn breichiau yn £2 yr un – a wnewch chi gysylltu â’r swyddfa docynnau ar y rhif 029 2063 6464 er mwyn archebu.

Canllaw oed: 3+

Hyd y sioe: Tua 55 munud

Mae’r perfformiad ar 20 Rhagfyr am 10:30am yn berfformiad ymlaciedig.

Nodiadau’r Golygydd
Tîm creadigol The Bear
Cyd-gyfarwyddwyr Emma Earle a Hal Chambers
Cynllunydd Zoe Squire
Cyfansoddwr Lucy Rivers
Pypedau gan Sam Wyer
Cynllunydd Goleuo Tom White
Cynhyrchydd Lee Rayner
Cynllunydd sain wreiddiol Liam McDermott
https://www.pinsandneedlesproductions.co.uk/
Ganolfan Mileniwm Cymru  
web site
: http://www.wmc.org.uk
Rhian Richads
e-mail: rhian.richards@wmc.org.uk
Friday, December 01, 2017back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk