Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Ŵy, Chips a Nain Aberystwyth Arts Centre: 6 March / Mawrth     

Ŵy, Chips a Nain 
Aberystwyth Arts Centre: 6 March / Mawrth  
SIOE DEULUOL YN CODI'R LLEN AR DDEMENTIA DRWY LYGAID PLENTYN

Mae sioe deuluol newydd am ddementia drwy lygaid plentyn yn cyrraedd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth y Gwanwyn yma.

Mae Ŵy, Chips a Nain yn stori wirioneddol hyfryd sy’n dathlu’r berthynas unigryw rhwng Nain a’i ŵyr wrth wynebu bywyd â dementia.

Cyd-gynhyrchiad yw'r sioe rhwng y cwmni theatr o Borthaethwy, Frȃn Wen, a Galeri Caernarfon lle bydd y perfformiad agoriadol mis Chwefror nesaf.

"Mae rhywbeth hudolus rhwng perthynas neiniau a theidiau a'u wyrion ac roeddem yn awyddus i ddathlu hyn ar lwyfan," meddai Iola Ynyr, Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen.

"Mae'r neiniau a theidiau wastad wedi chwarae rhan bwysig wrth fagu plant, ond heddiw 'da ni'n dibynnu arnynt fwy nag erioed i helpu gyda'r plant."

Mae Ŵy, Chips a Nain wedi'i ysgrifennu gan y bardd a'r cerddor Gwyneth Glyn. Cafodd Gwyneth ei hysbrydoli gan breswylwyr yng nghartref Gwyneth gan gartref gofal dementia Bryn Seiont Newydd yng Nghaernarfon, ac yn briodol, mae'r daith yn cael ei noddi gan Barc Pendine sy'n berchen ar y cartref.

Yn y sioe mae Guto yn caru treulio amser gyda’i Nain sy'n cynnwys trip cwch i Iwerddon, picnic ar lan y môr, fflagiau semaffor a thylwyth teg yn troi plant yn selsig!

Yn ôl Gwyneth Glyn, mae'r ddrama yn ddarlun gonest o bwysigrwydd cariad, cyfeillgarwch a hwyl rhwng dwy genhedlaeth wrth wynebu bywyd gyda dementia, "Mae adrodd y stori drwy lygaid bachgen ifanc yn golygu nad yw'n stori dywyll ac yn galluogi ni i gynnig goleuni, gobaith a hiwmor i'r gynulleidfa."

"Yn y bôn mae o'n edrych ar berthynas bachgen gyda'i nain a sut mae'r berthynas hon yn newid wrth i ddementia gael gafael. Bydd Guto yn aml yn mynd i dŷ ei Nain am dê ar ôl ysgol ac wrth ei fodd gydag ŵy a chips."

"Trwy'r drefn arferol yma o goginio ŵy a chips 'da ni'n gweld y cyflwr yn datblygu ac yn gweld sut mae'r plentyn yn dechrau cymryd rôl fel gofalwr oedolyn wrth i'r dementia waethygu. Dwi'm eisiau difetha' diwedd y ddrama ond mae diweddglo, dwi'n gobeithio, teimladwy ond llawn gobaith.

"Ro'n i wir eisiau cael y neges drosodd nad ydy dementia yn golygu fod perthynas agos rhwng ddau yn dod i ben - y gwir ydi fod o'n cyfoethogi bywydau mewn sawl ffordd.

“Mi nes i weithio'n agos gyda Nia Davies-Williams, sef cerddor preswyl Bryn Seiont, er mwyn cael mewn-welediad i sut mae dementia yn effeithio ar bobl.

"Yn bersonol roedd y profiad yn addysgol iawn - mae fy nealltwriaeth i o'r cyflwr yn ehangach ac mae gweld faint mae'r celfyddydau yn cyfoethogi bywydau wedi rhoi gobaith mawr i mi."

Nia Davies Williams yw cerddor preswyl Bryn Seiont Newydd, "Mae'n brosiect gwych - dwi wrth fy modd fod o rhwng dwy genhedlaeth sy'n galluogi'r plant gael dealltwriaeth gwell o ddementia.

"Mae sgript Gwyneth yn wych, yn sensitif iawn ac yn adrodd hanes dementia trwy lygaid plentyn. Rwy'n gweld dementia bob dydd ac nid oes unrhyw ddau achos yr un fath, ond mae Gwyneth wir wedi dal yr effaith y mae dementia yn ei gael ar bobl."

Meddai Nici Beech, Cyfarwyddwr Artistig Galeri Caernarfon, "Mae'r sgript yn wirioneddol hyfryd. Mae yna gast gwych gyda Gwenno Hodgkins ac Iwan Garmon, adegau teimladwy iawn ond hefyd lot fawr o chwerthin."

----------


FAMILY PLAY SHINES A LIGHT ON DEMENTIA THROUGH THE EYES OF A GRANDSON

A heart-warming new family play about dementia seen through the eyes of a young grandson is set to visit Aberystwyth Arts Centre this Spring.

Ŵy, Chips a Nain (Egg Chips and Grandma) is an honest portrayal of love, friendship and fun between two generations when facing life with dementia.

The Welsh language play is a co-production between the Menai Bridge-based theatre company, Frȃn Wen, with Galeri Caernarfon where it will be premiered next February.

"There is something magical about the relationship between grandparents and grandchildren and we wanted a show that could celebrate this," said Iola Ynyr, Frân Wen's Artistic Director.

"Grandparents have always played an important role in bringing up children, but these days, more of us than ever rely on them to help with our kids."

The Welsh language production was written by poet and musician Gwyneth Glyn, who was inspired by the Bryn Seiont Newydd dementia care home in Caernarfon.

Appropriately, the ensuing tour is being sponsored by the award-winning Pendine Park care organisation who own Bryn Seiont Newydd.

The play tells the story of young Guto who loves spending time with his Nain and it involves a boat trip to Ireland, picnics by the sea, semaphore flags and fairies turning children into sausages.

According to Gwyneth Glyn, the play is an honest portrayal of love, friendship and fun between two generations when facing life with dementia.

She said: "Telling the story through the eyes of a young boy means it isn’t a dark story and because it's important to offer the audience some light, hope and humour.

“It’s really a crystallisation of the relationship a boy has with his grandmother and how that changes as her dementia takes hold. Guto goes to his Nain's for tea after school and always enjoys egg and chips.

“It’s through this every day event of cooking egg and chips that we see the condition develop and how he sees the adult looking after him deteriorating due to her dementia. I don’t want to spoil the play but the ending is, I hope, poignant but full of hope.

“I really wanted to get the message across that dementia doesn’t mean the end of a relationship but instead, in many ways, it enriches lives.

“I wanted to see for myself how dementia affected people so I worked with Bryn Seiont Newydd’s musician-in-residence, Nia Davies Williams.

“It was a really enlightening experience and increased my depth of understanding of the condition and also gave me a great deal of hope as I saw how lives are enriched through music and art.”

Bryn Seiont Newydd’s musician-in-residence, Nia Davies Williams, said: “It’s a fantastic and interesting project. I really like the inter-generational aspect which allows children to get an understanding of dementia.

“Gwyneth’s script is wonderful, very sensitive and tells the story of dementia through the eyes of a child. I see dementia everyday and no two people are the same but Gwyneth has really captured the affect dementia has on people.”

Galeri Caernarfon’s new artistic director, Nici Beech said: “It really is a beautiful script, very moving. There is lots of laughter butit’s also so poignant and we've also have an excellent two person cast in Iwan Garmon and Gwenno Hodgkins.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Monday, January 22, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk