Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

S4C unveils dazzling dozen in 2018 Band Cymru competition Aberystwyth Arts Centre: 17 - 18 February / Chwefror     

S4C unveils dazzling dozen in 2018 Band Cymru competition
Aberystwyth Arts Centre: 17 - 18 February / Chwefror  S4C has unveiled the 12 wind, brass and jazz bands who will compete for the S4C Band Cymru 2018 title and the opportunity to win £10,000.

And four bands of talented musicians under the age of 18 are celebrating after sealing their places in the prestigious youth band final, Band Ieuenctid Cymru S4C 2018.

The two finals of the competition will be held at The Great Hall, Swansea University on 21 and 22 April, and will be broadcast on S4C.

But before that, bands from around the country will travel to the Arts Centre, Aberystwyth on Saturday and Sunday, 17 and 18 February to try and blow away the judges and secure a place in the final:

The Burry Port Town band, City of Cardiff Brass Band (Melin Griffith), Northop Silver Band, Brass Beaumaris, Tylorstown Band, BTM Band, Royal Welsh College of Music and Drama, Cory Band, Tongwynlais Temperance Band, 3D Brass, Cardiff University Jazz Society and Royal Welsh College College Big Band.

And here are the four youth bands celebrating after reaching the final of Band Ieuenctid 2018: Band Jazz Tryfan, Cardiff and Vale Music Service Jazz Orchestra, Torfaen Youth Big Band and the Greater Gwent Youth Brass Band.

The semi-finals will be filmed by the production company and competition organisers Rondo Media and broadcast on S4C in March and April.

S4C's Content Commissioner, Entertainment, Elen Rhys, said, "We're delighted that such a wide variety of bands from across Wales have competed for a place in the final. This is the third time that we have held the competition and it goes from strength to strength. Good luck to all the competitors."

The bands were chosen by an international panel of expert adjudicators under the supervision of the Rondo Media production company.

Series producer Gwawr Owen said, “As the producers of the competition, we are delighted that so many bands have competed and reached such a high standard. This is the only competition where brass, wind and jazz bands compete against each other and the range of bands that have been selected to go on to the semi-final rounds should ensure an unforgettable weekend of music in Aberystwyth in February and later on S4C."

Here are the times and dates of the four semi-final rounds at the Arts Centre, Aberystwyth.
Saturday 17 February, 2.30pm; Saturday 17 February, 8.00pm;
Sunday 18 February, 2.30pm; Sunday 18 February, 8.00pm.

Free tickets will be available from 10.00am on Monday 15 January 2018. Please call 029 2022 3456 or e-mail bandcymru@rondomedia.co.ukMae S4C wedi datgelu’r 12 band chwyth, pres a jazz fydd yn cystadlu am deitl Band Cymru 2018 S4C a’r cyfle i ennill £10,000.

Ac mae pedwar band dan 18 oed yn dathlu ar ôl sicrhau eu lle yn rownd derfynol Band Ieuenctid Cymru 2018 S4C a’r cyfle i ennill £1,000.

Fe fydd rowndiau terfynol y ddwy gystadleuaeth yn cael eu cynnal yn Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe ar 21 a 22 Ebrill ac yn cael eu darlledu ar S4C.

Ond cyn hynny, bydd bandiau o bedwar ban y wlad yn teithio i Ganolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth ar ddyddiau Sadwrn a Sul, 17 a 18 Chwefror i frwydro am le yn y rownd derfynol.

Y deuddeg band sydd drwodd i’r rowndiau cynderfynol yw Band Tref Porth Tywyn (Burry Port), Band Pres Dinas Caerdydd (Melin Griffith), Band Arian Llaneurgain, Brass Beaumaris, Band Tylorstown, Band BTM, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Band y Cory, Band ‘Temperance’ Tongwynlais, 3D Brass, Cymdeithas Jazz Prifysgol Caerdydd a Band Mawr Coleg Brenhinol Cymru.

A dyma’r pedwar band yn ffeinal Band Ieuenctid Cymru: Band Jazz Tryfan, Cerddorfa Jazz Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro, Band Mawr Ieuenctid Torfaen a Band Pres Ieuenctid Gwent.

Fe fydd y rowndiau cynderfynol yn cael eu ffilmio gan y cwmni cynhyrchu a’r trefnwyr Rondo Media ac yn cael eu darlledu ar S4C fisoedd Mawrth ac Ebrill.

Meddai Elen Rhys, Comisiynydd Cynnwys Adloniant S4C, “Rydym yn falch bod amrywiaeth mor eang o fandiau o bob rhan o Gymru yn cystadlu am le yn y rownd derfynol. Dyma’r trydydd tro inni gynnal y gystadleuaeth ac mae’n mynd o nerth i nerth. Pob lwc i’r holl gystadleuwyr.”

Fe gafodd yr holl fandiau eu dewis gan banel o feirniaid rhyngwladol o dan oruchwyliaeth cwmni cynhyrchu Rondo Media.

Meddai Cynhyrchydd y gyfres, Gwawr Owen, "Fel cynhyrchwyr y gystadleuaeth ni wrth ein boddau bod cymaint o fandiau wedi cystadlu a chyrraedd safon mor uchel. Dyma’r unig gystadleuaeth lle mae bandiau pres, chwyth a jazz yn cystadlu yn erbyn eu gilydd ac mae’r amrywiaeth o fandiau sydd wedi eu dewis i fynd ymlaen i’r rowndiau cyn derfynol yn argoeli am benwythnos wych yn Aberystwyth ym mis Chwefror ac yn ddiweddarach ar S4C."

Dyma amseroedd a dyddiadau’r pedair rownd gynderfynol yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth:
Dydd Sadwrn 17 Chwefror, 2.30pm, Nos Sadwrn 17 Chwefror, 8.00pm;
Dydd Sul 18 Chwefror, 2.30pm, Nos Sul 18 Chwefror, 8.00pm.

Bydd tocynnau am ddim ar gael o 10.00 ar fore Llun 15 Ionawr 2018. Ffoniwch 029 2022 3456 n

Aberystwyth Arts Centre  
web site
: http://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Det. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Friday, January 26, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk