Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Tywysog Cymru’n gwylio perfformiad gan Opera Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd     

Tywysog Cymru’n gwylio perfformiad gan Opera Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd Daeth Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, Noddwr Opera Cenedlaethol Cymru, i wylio perfformiad newydd o La forza del destino gan Opera Cenedlaethol Cymru yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd ar ddydd Gwener, 2 Chwefror.

Wrth gyrraedd, croesawyd Ei Uchelder Brenhinol gan Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi dros Dde Morgannwg, Mrs Morfudd Meredith, a’r gwahoddwyr yn cynnwys Llywydd Anrhydeddus WNO Mathew Pritchard, Cadeirydd WNO Mark Molyneux, Cyfarwyddwr Artistig WNO David Pountney, Rheolwr Gyfarwyddwr WNO Leonora Thomson a Chyfarwyddwr Cerddorol WNO Tomáš Hanus. Cyfarchwyd Ei Uchelder Brenhinol gan 72 o gantorion ifanc rhwng 10 a 18 oed o Opera Ieuenctid WNO yn canu “Sisi Ni Moja” (Rydym yn Un) gan Jacob Narverud i gyfeiliant offerynnwr taro WNO Jonathan Helm. Croesawyd Ei Uchelder Brenhinol hefyd gan Ei Ardderchowgrwydd Llysgennad yr Eidal Raffaele Trombetta, Noddwr Trioleg Verdi WNO a Mr Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

Yn dilyn y perfformiad, cyflwynodd Cyfarwyddwr Artistig WNO David Poutney Ei Uchelder Brenhinol i’r perfformwyr ac aelodau’r Cwmni ar y llwyfan.

Mae Tywysog Cymru wedi bod yn Noddwr WNO ers 1997, ac yn 2016 dathlodd 70 mlynedd ers sefydlu’r Cwmni gyda pherfformiad Gala arbennig ym Mhalas Buckingham.

Cyfarwyddwyd La forza del destino gan Gyfarwyddwr Artistig WNO David Poutney a’i arwain gan Arweinydd Llawryfog WNO Carlo Rizzi. Roedd y cast yn cynnwys Gwyn Hughes Jones yn rhan Don Alvaro a Mary Elizabeth Williams yn rhan Donna Leonora. Cefnogwyd y perfformiad gan The Kobler Trust, Cynghrair Verdi WNO a Noddwyr Verdi WNO.

Dywedodd David Poutney, “Rydym yn falch iawn o groesawu ein noddwr, Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, i’r premiere hwn o La Forza del Destinio, i lansio ein trioleg Verdi. Mae Ei Uchelder Brenhinol yn gefnogwr brwd o’n gwaith ac rydym yn gwerthfawrogi ei anogaeth a’i frwdfrydedd yn fawr.”

Dywedodd y Llysgennad Raffaele Trombetta: “Mae’n wir fraint i mi gael Noddi'r Triawd Verdi ac rydw i’n dra diolchgar i Opera Cenedlaethol Cymru am eu cyfraniad pwysig i ymestyn cyrraedd opera Eidalaidd ledled y DU.”

Am ragor o wybodaeth am Opera Cenedlaethol Cymru ewch i wno.org.uk
Opera Cenedlaethol Cymru  
web site
: wno.org.uk
Christina Blakeman
e-mail: christina.blakeman@wno.org.uk
Tuesday, February 06, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk