Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Newyddion Chwefror 2018     

Newyddion  Chwefror 2018 MAE SIOE NEWYDD – MOTOWN THE MUSICAL YN DOD I GANOLFAN MILENIWM CYMRU

Gyda cherddoriaeth a geiriau o'r catalog Motown a llyfr gan sylfaenydd Motown Berry Gordy, mae cynhyrchiad Charles Randolph-Wright yn cynnwys cerddorfa fyw yn chwarae 50 o draciau Motown gan gynnwys Ain’t No Mountain High Enough, I’ll Be There, Dancing In The Street, Stop! In The Name Of Love, My Girl ac I Heard It through the Grapevine, gan adrodd y stori y tu ôl i'r clasuron enwog yma.

Mae Motown the Musical yn datgelu stori go iawn y label recordio enwog a newidiodd hanes cerddoriaeth gan greu trac sain cenhedlaeth gyfan.

Meddai Berry Gordy: "Mae gwledydd Prydain wedi bod yn hollbwysig yn hanes Motown erioed, gan bontio rhwng Motown a gweddill y byd. Mae cynhyrchiad y West End yn dal i berfformio i gynulleidfaoedd gwych, ond mae'n hyfryd ein bod ni'n gallu mynd â chynhyrchiad arall o Motown the Musical i weddill Prydain hefyd."

Mae Motown the Musical yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 26 Mawrth a 6 Ebrill 2019


NEWYDDION CASTIO AR GYFER TITANIC THE MUSICAL

Mae'r cast wedi'i gadarnhau ar gyfer taith gyntaf erioed Titanic the Musical o gwmpas gwledydd Prydain ac Iwerddon. Gyda Thom Southerland yn dychwelyd i gyfarwyddo, bydd 25 actor o bob rhan o Brydain yn mynd â'r cynhyrchiad ar ei daith gyntaf o gwmpas gwledydd Prydain ac Iwerddon, gan ymweld â'r dinasoedd a'r cymunedau fu'n rhan o hanes y llong enwog drwy'r bobl fu'n ei hadeiladu, yn gweithio arni neu'n hwylio arni.

Mae sioe gerdd fendigedig Maury Yeston a Peter Stone yn seiliedig ar hanes pobl go iawn oedd ar fwrdd y llong enwocaf erioed, ac mae'r sioe'n canolbwyntio ar eu gobeithion a'u dyheadau nhw. Heb wybod eu ffawd, mae mewnfudwyr y Trydydd Dosbarth yn breuddwydio am fywyd gwell yn America, mae'r Ail Ddosbarth ar eu ffordd i fyny yn y byd ac yn breuddwydio am fyw bywydau enwogion a chyfoethogion, a Barwniaid y Dosbarth Cyntaf yn breuddwydio am ddal eu gafael ar rym.

Bydd y cast yn cynnwys un ar ddeg o actorion fydd yn dychwelyd o berfformiadau Titanic the Musical yn Theatr Tywysoges Cymru yn ninas Toronto, Chwaraedy Southwark a Theatr Charing Cross. Mae'r cast yn cynnwys Alistair Barron, Kieran Brown, Greg Castiglioni, Lewis Cornay, Alexander Evans, Simon Green, Emma Harrold, Devon-Elise Johnson, Claire Machin, Claire Marlowe, Oliver Marshall, Matthew McDonald, Chris McGuigan, Matthew McKenna, Gemma McMeel, Janet Mooney, Joel Parnis, Timothy Quinlan, Philip Rham, Dudley Rogers, Victoria Serra, Niall Sheehy, Judith Street, Stephen Webb a Samuel J Weir.

Bydd Titanic the Musical yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 30 Ebrill a 5 Mai 2018


CYHOEDDI'R CAST LLAWN AR GYFER SIOE GERDD GYNTAF STING – THE LAST SHIP

Mae'r cast llawn a'r tîm creadigol wedi'u cyhoeddi ar gyfer The Last Ship – sioe gerdd lwyddiannus y cerddor byd-enwog Sting – sy'n dod i'r Ganolfan ym mis Mai.

Ysbrydolwyd The Last Ship yn wreiddiol gan albwm Sting The Soul Cages a ryddhawyd yn 1991, yn ogystal â phrofiadau o'i blentyndod. Mae'n adrodd stori cymuned yn ystod dirywiad y diwydiant adeiladu llongau yn ardal Tyne a Wear, gyda chau iard longau Swan Hunter. Mae'n cynnwys rhai o'i ganeuon mwyaf cofiadwy: Island of Souls, All This Time a When We Dance.

Cyhoeddwyd bod yr enwau canlynol yn rhan o'r cast yn gynharach y mis yma: Joe McGann (Jackie White), Charlie Hardwick (Peggy White), Richard Fleeshman (Gideon Fletcher) a Frances McNamee (Meg Dawson).

Mae Joe McGann, sy'n fwyaf adnabyddus o bosib am ei ran flaenllaw fel Charlie Burrows yn y gyfres gomedi The Upper Hand, wedi cael gyrfa eang ym myd theatr, teledu a ffilm. Mae ei waith yn y theatr yn cynnwys Elf, The Rise and Fall of Little Voice, Calendar Girls, Oliver!, Fiddler on the Roof a Guys and Dolls.

Bu Charlie Hardwick yn chwarae rhan Val Pollard rhwng 2004 a 2015 ac unwaith eto yn 2017 yn opera sebon ITV Emmerdale. Am ei gwaith yn y rhan honno, enillodd Wobr Sebon Prydain am y Perfformiad Comedi Gorau yn 2006. Mae ei gwaith llwyfan yn cynnwys Hyem a Double Lives.

Mae Richard Fleeshman yn wyneb cyfarwydd ar lwyfan ac ar sgrin, ac yntau'n actio ers pan oedd yn 12 oed pan fu'n chwarae rhan Craig Harris yn Coronation Street am bedair blynedd. Mae'n ganwr-gyfansoddwr dawnus, ac mae ei waith ar lwyfan yn cynnwys Sam Wheat yn Ghost the Musical, rhan a sefydlwyd ganddo yn y West End ac ar Broadway.

Mae Frances McNamee yn ymddangos ochr yn ochr â Kelsey Grammer yn Big Fish ar hyn o bryd. Mae ei gwaith ffilm yn cynnwys Love in Fifteen Minutes.

Roedd Jimmy Nail i fod i chwarae rhan Jackie White, ond ni fydd yn perfformio yn The Last Ship bellach. Meddai: “Ro'n i wir yn edrych ymlaen at gael ymddangos yn sioe Sting 'The Last Ship', yn enwedig yn fy nhref enedigol. Yn anffodus, nid felly bydd pethau. Hoffwn i ddiolch i'r cynhyrchiad am ganiatáu i FACT, elusen rydw i'n noddwr arni, elwa o'r gala fawr elusennol sydd wedi'i threfnu. I unrhyw un sydd wedi prynu tocyn, ewch i weld y sioe a gwnewch yn siŵr bod y llong yn cael lansiad haeddiannol. Fe gewch chi glywed rhai o'r gweithiau cerddorol gorau i gael eu cyfansoddi ar gyfer y llwyfan erioed."

Bydd The Last Ship yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 14 ac 19 Mai 2018


CYHOEDDI'R CAST LLAWN AR GYFER FAT FRIENDS – THE MUSICAL

Mae Fat Friends, y ddrama deledu lwyddiannus wedi'i haddasu ar gyfer y llwyfan gan ei chrëwr, sef Kay Mellor, un o sgriptwyr prysuraf Prydain. Mae gwaith teledu Kay yn cynnwys y cyfresi poblogaidd Band of Gold, The Chase, The Syndicate, In the Club a'i gwaith llwyfan yn cynnwys A Passionate Woman.

Gan ymuno â'r cast sydd wedi'i gyhoeddi eisoes, bydd Natasha Hamilton (Atomic Kitten) yn chwarae rhan Julia, Kevin Kennedy (Coronation Street) yn serennu fel Fergus, a Rachael Wooding (We Will Rock You) yn ymddangos fel Joanne, ochr yn ochr â Jonathan Halliwell (Let It Shine) fel Paul a Chloe Hart (Hairspray) fel Val. Caiff rhan Alan ei chwarae gan Neil Hurst, un o ddegau o ddynion o Swydd Efrog a ymgeisiodd am y rhan drwy alwad agored i glyweliadau.

Bydd Joel Montague, a enwebwyd am Wobr What's On Stage ac fu'n serennu ochr yn ochr â Sheridan Smith yn Funny Girl yn ddiweddar, yn rhannu rhan Kevin gydag Andrew ‘Freddie’ Flintoff.

Meddai Kevin Kennedy, sy'n chwarae rhan Fergus, wrth sôn am y sioe, "Dw i'n credu y bydd y gynulleidfa'n cael modd i fyw. Mae'n sioe sy’n gwneud i chi deimlo'n dda, mae'n ymdrin â rhai pethau pwysig ond mae hefyd yn ysgafn ac yn hwyliog."

Bydd Fat Friends – The Musical yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 24 a 28 Ebrill 2018


NEWYDDION DIWEDDARU’R CAST – AMELIA LILLY YN YMUNO Â CHAST SHREK THE MUSICAL

Mae Shrek The Musical wedi cyhoeddi’r cast llawn ar gyfer ei daith o’r Deyrnas Unedig, gydag Amelia Lily yn ymuno â’r cast ac yn camu mewn i ran ‘Princess Fiona’ o Ebrill 2018.

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, bydd seren Call the Midwife, Laura Main, hefyd yn chwarae cymeriad ‘Princess Fiona’ yn y Ganolfan yn ystod yr wythnos gyntaf, gan rannu’r rôl gydag Amelia, a hithau’n perfformio’r rôl yn ystod yr ail wythnos, tra bod Laura yn parhau i ffilmio ar y gyfres BBC. Byddan nhw’n chwarae’r rhan gyferbyn Steffan Harri bydd yn arwain y cast fel yr anghenfil hoffus ‘Shrek’ gyda Marcus Ayton yn chwarae ‘Donkey’, ei gyfaill ffraeth a doniol, a bydd Samuel Holmes yn perfformio rôl y dyn drwg byr, ‘Lord Farquaad’.

Daeth Amelia Lily i sylw’r cyhoedd yn gyntaf yn 2011 ar The X Factor, gan gyrraedd y brig yn y drydydd safle ar wythfed gyfres y rhaglen. Cyrhaeddodd ei sengl ‘You Bring Me Joy’ rhif dau yn siart senglau Prydain. Mae ei gwaith theatr yn cynnwys ei rhan fel yr Adroddwr yn Joseph and his Amazing Technicolor Dreamcoat (Taith DU), Whatsername yn y première West End o sioe gerdd Green Day, American Idiot (Arts Theatre a Thaith DU) a Shout! (Winter Gardens, Blackpool). Yn ddiweddar cyrhaeddodd Amelia y brig yng nghyfres 2017 o Celebrity Big Brother.

Mae Shrek The Musical yng Nghanolfan Mileniwm Cymru 10 Ebr - 22 Ebr 2018


CYNHYRCHIAD YSBLENNYDD SYR PETER WRIGHT O THE SLEEPING BEAUTY YN DOD I'R GANOLFAN

Mae ballet The Sleeping Beauty ymhlith y mwyaf mawreddog erioed, gyda sgôr glasurol gan Tchaikovsky a choreograffi gwreiddiol gan Marius Petipa. Mae byd goludog ballet Ymerodrol Rwsia, gyda'i gymysgedd gwych o ddawnsio meistrolgar, cymeriadau tylwyth teg a golygfeydd godidog, wedi swyno cynulleidfaoedd ers dros ganrif.

Mae cynhyrchiad Syr Peter Wright ar gyfer Ballet Brenhinol Birmingham yn 1984, gyda chynlluniau gan Philip Prowse, yn cael ei gydnabod fel un o'r gorau yn y byd.

Bydd The Sleeping Beauty yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 14 ac 17 Mawrth 2018


LET IT BE YN DYCHWELYD I DDATHLU CERDDORIAETH Y BEATLES

Mae Let It Be: A Celebration Of The Music Of The Beatles wedi hen sefydlu ei hunan fel sioe lwyddiannus yn y West End ac yn teithio'r byd. Mae'r sioe lwyfan boblogaidd wedi'i diweddaru erbyn hyn, ac mae'n ôl ar daith, gan gynnwys ail ran newydd sbon, Let It Be Part II – na welwyd mohoni erioed o'r blaen yng ngwledydd Prydain.

Dathliad o gerddoriaeth ryfeddol y Beatles yw'r sioe, ac mae wedi'i gweld gan dros ddwy filiwn o bobl ledled y byd eisoes, gan gynnwys cynhyrchiad llwyddiannus iawn yn y West End a dwy daith o gwmpas Prydain.

Mae Let It Be yn brofiad anhygoel i gefnogwyr y Beatles, ac mae'n cynnwys llawer o ganeuon mwyaf cofiadwy'r Pedwarawd Poblogaidd, gan gynnwys A Hard Days Night, Day Tripper, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Twist and Shout, I Want To Hold Your Hand a Strawberry Fields Forever.

Gwahoddir cefnogwyr y Beatles i ymuno â John, Paul, George a Ringo am noson wych o gerddoriaeth fyw. Cewch fwynhau'r cyfan, o'r dyddiau cynnar yng nghlwb byd-enwog y Cavern Club i anterth Beatlemania. Gan wyro oddi ar y sioe Let It Be wreiddiol, bydd y gynulleidfa wedyn yn cael eu cludo ar Daith Ddirgel Hudol er mwyn profi'r cyngerdd na fu.

Rhan II Let It Be yw rhan newydd sbon y sioe, gan roi cyfle prin i'r gynulleidfa weld y Beatles yn ailymgynnull am un noson yn unig, ddegawd ar ôl i'r grŵp fynd eu ffyrdd eu hunain. Bydd dangosiad cyntaf cynhyrchiad Let It Be ar ei newydd wedd yng ngwledydd Prydain yn digwydd yng Nghaerdydd pan fydd yn agor yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 20 Awst 2018.

Bydd Let It Be yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 20 Awst a 25 Awst 2018


CYN BO HIR …

Bydd Sunset Boulevard – campwaith Andrew Lloyd Webber sydd wedi ennill sawl Gwobr Tony® yn dod i'r Ganolfan y mis yma. Danny Mac fydd yn chwarae'r sgriptiwr tlodaidd Joe Gillis, sy'n gorfod dianc rhag casglwyr dyledion ac yn baglu ar draws byd dirgel Norma Desmond, sy'n cael ei chwarae gan Ria Jones. Mae Norma a'i bywyd moethus yn llwyddo i hudo Joe, ac mae'n cael ei hunan wedi'i ddal yn ei byd clawstoffobaidd. Oherwydd ei gariad at ferch arall mae'n ceisio torri'n rhydd, ond mae'r canlyniadau'n ddramatig. 26 Chwefror – 3 Mawrth 2018

First Steps: A Child's Sleeping Beauty – Sioe ryngweithiol awr o hyd yw hon, a addaswyd yn arbennig ar gyfer plant tair i saith oed. Mae'n cynnwys rhannau o ballet The Sleeping Beauty, wedi'i berfformio gan gerddorfa a dawnswyr anhygoel Ballet Brenhinol Birmingham, ynghyd â golygfeydd lle bydd storïwr yn cyflwyno'r gerddoriaeth a'r prif gymeriadau i'r plant, ac yn rhannu ychydig o hud technegol hefyd.
16 Mawrth 2018

Spamalot – Mwy doniol na'r Pla Du! Wedi dwyn ysbrydoliaeth o'r ffilm hynod lwyddiannus Monty Python and the Holy Grail (1975), mae Spamalot yn reiat o gomedi sy'n llawn marchogion hynod, cwningod cas, lleianod sy'n dawnsio a Ffrancwyr ffyrnig. Ymunwch â'r Brenin Arthur wrth iddo deithio gyda Marchogion anffodus y Ford Gron ar antur ddwyfol i ganfod y Greal Sanctaidd – gyda chanlyniadau chwerthinllyd.
20 Mawrth – 24 Mawrth 2018

Cinderella – Dyma un o gynyrchiadau mwyaf poblogaidd New Adventures. Mae Cinderella Matthew Bourne yn stori garu gyffrous ac atgofus, wedi'i gosod yn Llundain yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Meddai Matthew Bourne, “Mae Sinderela yn un o'r gweithiau agosaf at fy nghalon, ac yn un o'm ffefrynnau o blith y straeon clasurol rydw i wedi'u hail-greu. Rydw i wrth fy modd ein bod ni wedi gallu dod â'r cast yma at ei gilydd, sy'n cynnwys rhai o'n sêr presennol, rhai o hoelion wyth profiadol New Adventures yn ogystal â doniau ifanc cyffrous iawn. Mae'n braf gweld cenhedlaeth newydd o ddawnswyr y Cwmni yn ymgymryd â'r cynhyrchiad hyfryd yma”.
10 Ebrill – 22 Ebrill 2018

ART – Mae Serge yn ildio i’w hoffter o gelf fodern drwy brynu darlun mawr drud sy’n hollol wyn. Mae Marc yn arswydo, ac mae eu perthynas yn diodde cryn dipyn o straen oherwydd eu barn wahanol ynghylch beth sy’n gallu bod yn “gelf”. Achosodd y ddrama Ffrengig dair rhan yma gynnwrf mawr ar y West End yn 1996. Ar ôl rhedeg am gyfnodau hirion yn Llundain ac yn Efrog Newydd, ac ennill pedwarawd o brif wobrau theatr y byd – Molière, Evening Standard, Olivier a Tony – mae ART yn un o gerrig milltir theatr y nawdegau.
28 Mai – 2 Mehefin 2018


AM UN NOSON YN UNIG…

Brendan Cole: All Night Long – Mae'r sioe yn cynnwys pob steil o ddawns Ladinaidd a neuadd ddawns gan Brendan a'i griw dethol o bencampwyr dawnsio, yn cael eu perfformio i gyfeiliant cerddoriaeth a chaneuon rhai o'r artistiaid cyfoes a chwedlonol gorau erioed.
4 Mawrth 2018

Belle & Sebastian – Mae'r band indi-pop chwedlonol wedi cychwyn ar daith i gefnogi eu halbwm newydd How to Solve our Human Problems. Byddan nhw'n galw yn y Ganolfan ym mis Mawrth 2018. 8 Mawrth 2018

Max Boyce – Cymro sydd wedi bod yn diddanu pobl ledled y byd ers dros 40 mlynedd gyda'i allu i greu darlun drwy gerdd a chân. Mae cynulleidfa ifanc newydd wedi darganfod y diddanwr anhygoel yma'n ddiweddar, gan gadw lle iddo yn eu calonnau a'i wneud yn arwr gwerin cyfoes go iawn. 10 Mawrth/8 Ebrill 2018

Jimmy Carr – Dyma ddyn sydd wedi neilltuo'i fywyd i'r grefft o greu jôcs perffaith, gan adael pobl yn glana chwerthin yn eu seddi. Bydd taith newydd Jimmy Carr yn cronni popeth sydd wedi gwneud i ni wenu a gwaredu bob yn ail, gan greu un noson o adloniant na welwyd mo'i thebyg erioed.
11 Mawrth 2018

Russell Watson: Canzoni D'Amore – Yn wledd i'r glust ac yn bleser ei wylio, mae “Tenor y Bobl” yn dal i gyfareddu a swyno’i gynulleidfaoedd gyda’i berfformiadau byw hudolus, ac mae’n dychwelyd i’r llwyfan gyda’i sioe newydd sbon Canzoni d’Amore.
25 Mawrth 2018

Justin’s Band – Sioe newydd sbon ar gyfer 2018 yw Justin's Band! Ymunwch â Justin a'i ffrindiau ar daith gerddorol o ganu a dysgu ynglŷn ag offerynnau cerddorol pob cam o'r ffordd! Mae perfformiad arall wedi cael ei ychwanegu ar gyfer dydd Iau 29 Mawrth am 3pm!
29-30 Mawrth 2018

Don McLean – Mae caneuon Don McLean wedi'u canu gan artistiaid mor amrywiol â Madonna, Fred Astaire, Elvis Presley a Coolio, ac mae wedi llwyddo i ddenu’r gynulleidfa fwyaf ond un yn hanes Prydain, ar ôl y Rolling Stones.
6 Mai 2018


Opera Cenedlaethol Cymru  
web site
: https://www.wno.org.uk/
Rhian Richards
e-mail: rhian.richards@wmc.org.uk
Thursday, February 08, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk