Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CERDDORIAETH NEWYDD, COMISIYNAU THEATR NEWYDD, LLEOLIADAU NEWYDD GŴYL Y LLAIS YN DATGELU MWY AM RAGLEN 2018     

CERDDORIAETH NEWYDD, COMISIYNAU THEATR NEWYDD, LLEOLIADAU NEWYDD  GŴYL Y LLAIS YN DATGELU MWY AM RAGLEN 2018 Bydd Elvis Costello, Angélique Kidjo a Gwenno yn rhan o’r ŵyl gelfyddydau ryngwladol ddwyflynyddol, ynghyd â dramâu newydd, opera, sgyrsiau a llawer mwy

7 – 17 Mehefin 2018
Lleoliadau drwy Gaerdydd
Gŵyl wedi’i chreu gan Ganolfan Mileniwm Cymru
Sioeau newydd ar werth am 9am heddiw
festivalofvoice.wales/cy
#GyLl2018

• Cyhoeddi’r ail restr o artistiaid anhygoel a fydd yn rhan o’r ŵyl gelfyddydau ryngwladol eleni, gŵyl sy'n cael ei chynnal bob dwy flynedd
• Bydd Elvis Costello & The Imposters ac Angélique Kidjo yn ymuno â Patti Smith, Gruff Rhys, Billy Bragg a Passenger fel prif artistiaid y llwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
• Mae’r rhaglen sy’n pontio’r celfyddydau hefyd yn cynnwys prosiectau newydd gan Gwenno, Carys Eleri, Gagglebabble, Highway One a Camille O’Sullivan, a’r rheini wedi’u comisiynu’n arbennig ar gyfer yr ŵyl eleni
• Bydd lleoliadau celfyddydol niferus, bar cudd dros dro a safleoedd unigryw drwy Gaerdydd yn rhoi llwyfan ar hyd a lled y ddinas i leisiau pwerus ac amrywiol o’r byd cerddoriaeth, y celfyddydau a’r gymuned

I weld y prisiau a mwy o wybodaeth, ewch i festivalofvoice.wales/cyBydd Elvis Costello ac Angélique Kidjo, dau artist byd-enwog sydd wedi ennill gwobrau Grammy, yn ymuno â Patti Smith, Gruff Rhys, Passenger a Billy Bragg fel prif artistiaid cerddorol Gŵyl y Llais eleni (7-17 Mehefin, ledled Caerdydd). Bydd Elvis Costello & The Imposters (17 Mehefin) yn cloi’r ŵyl 11-diwrnod yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, wrth i’r crefftwr geiriau a’r cantor unigryw drin a thrafod popeth o wleidyddiaeth i ganeuon serch.

Bydd Angélique Kidjo (9 Mehefin), y gantores a’r ymgyrchydd o Benin, yn perfformio ei phrosiect diweddaraf, sef ail-ddehongliad o albwm clasurol Talking Heads, ‘Remain In Light’. Bydd caneuon cyfarwydd fel Once in a Lifetime yn cael eu haildrefnu gyda rhythmau trydanol, gitarau Affricanaidd a lleisiau cefndir aml-haenog yn creu cyflwyniad rhyfeddol sy’n pontio arddulliau.

Yn ogystal â’r sioeau cerddorol mawr, mae’r ail gyhoeddiad gan Ŵyl y Llais yn cynnwys prosiectau celfyddydol a theatr niferus, a'r rheini wedi’u comisiynu’n arbennig ar gyfer yr ŵyl eleni. Bydd Gwenno, yr artist seic-pop arbrofol o Gymru, yn cyflwyno Edrica (15 Mehefin), sef dathliad drwy sain a llun o fywyd a gwaith y bardd a’r arloeswraig ym clytwaith, Edrica Huws o Fôn, gan weld tebygrwydd rhwng creu cerddoriaeth electronig gyfoes a phwytho clytwaith.

Mae perfformiadau arbennig eraill gan fenywod, a’r rheini wedi’u creu ar gyfer Gŵyl y Llais, yn cynnwys: Lovecraft (o 5 Mehefin) gan Carys Eleri, lle bydd yr actores a’r gantores o Gymru yn cyflwyno sioe un fenyw sy’n cyfuno cerddoriaeth, gwyddoniaeth a chomedi wrth edrych ar seiliau gwyddonol cariad ac unigrwydd yn ein cymdeithas fodern; Highway One (o 5 Mehefin), sef sioe wedi’i chyfarwyddo gan Mathilde López, yn cyflwyno hanes teimladwy a hurt o ddoniol am hynt a helynt teithio i chwilio am ystyr, gyda pherfformiadau byw o’i halbwm nesaf gan Katell Keineg; Double Vision (o 6 Mehefin), profiad cyffrous sy’n cyfuno’r synhwyrau wedi’i ysbrydoli gan Hitchcock a Lehman, a hynny gan Gagglebabble, yr arbenigwyr gigiau theatr o Gaerdydd, gyda sgôr gwreiddiol gan Lucy Rivers yn cael ei berfformio gan fand byw a Lisa Jên o 9Bach; a Camille O’Sullivan yn perfformio caneuon Nick Cave & The Bad Seeds gyda Cave (12-13 Mehefin), pan fydd y gantores a’r adroddwraig straeon ryfeddol yn cyflwyno archwiliad theatrig o’r tywyllwch a’r goleuni yng ngherddoriaeth Nick Cave.

Meddai Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru a Gŵyl y Llais: “Mae menywod a chân yn ganolog i gomisiynau newydd eleni. Byddan nhw'n cyffwrdd eich calon, gan wneud ichi bendroni a chwerthin, a hyd yn oed eich dychryn. Dim ond yng Nghaerdydd y gallwch chi weld y sioeau hyn, a byddwn yn rhoi llwyfan i rywfaint o’r talent eithriadol sydd gennym ni yma yng Nghymru. Mae cymaint i fyfyrio amdano yn y byd yn 2018, felly mae rhaglen eleni yn achub ar y cyfle i brotestio ynghyd, i wrando ar drafodaeth ac i gymryd rhan. Mae’r llais dynol yn rhywbeth democrataidd, cyfoethog ac amrywiol tu hwnt. Rwy’n gobeithio y bydd profi a darganfod y lleisiau yn yr ŵyl hon yn brofiad cadarnhaol i bobl ac yn ddathliad o’r offeryn prydferthaf rydym ni i gyd yn ei rannu.”

Mae Gŵyl y Llais hefyd yn gwahodd menywod (gan gynnwys y rheini sy’n diffinio’u hunain yn fenywod neu’n anneuaidd) a merched i godi’u lleisiau gyda chyfle unwaith-mewn-oes i gymryd rhan yn PROCESSIONS, sef gwaith celf gan lu o bobl i ddathlu canmlwyddiant rhoi’r bleidlais i fenywod. Ddydd Sul 10 Mehefin, bydd menywod a merched yn Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain yn cerdded gyda’i gilydd, gan wisgo gwyrdd, gwyn neu borffor i gynrychioli lliwiau mudiad y swffragetiaid ac i bledio’r achos, "Rhowch Bleidlais i Fenywod”. Artichoke fydd yn cynhyrchu’r digwyddiad hwn, sydd wedi’i gomisiynu gan 14-18 NOW, sef rhaglen gelfyddydol y Deyrnas Unedig i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd PROCESSIONS yn ymddangos fel afonydd o liw drwy strydoedd y ddinas, gan greu portread byw o fenywod yn yr unfed ganrif ar hugain (cofrestrwch o 8 Mawrth yn fan hyn: processions.co.uk).

Meddai Graeme drachefn, “Rydym ni’n teimlo’n hynod gyffrous o allu gweithio gydag Artichoke sy’n creu rhai o’r gweithiau celf cyhoeddus mwyaf rhyfeddol ac uchelgeisiol mewn dinasoedd ar hyd a lled y byd. Dyma fydd y tro cyntaf iddyn nhw ddod ag un o’u prosiectau i Gaerdydd, a’n teimlad ni oedd bod yr amseru’n berffaith i ddathlu canmlwyddiant rhoi’r bleidlais i fenywod yn ystod Gŵyl y Llais, gan roi cyfle i fenywod Cymru ddod ynghyd, dathlu chwaeroliaeth a rhannu eu lleisiau.”
Bydd dau o gwmnïau cenedlaethol Cymru yn cyflwyno gwaith newydd sbon. Bydd National Theatre Wales yn cydweithio â Quarantine, y trwbadwriaid theatr o Fanceinion, ar gynhyrchiad o’r enw English (o 14 Mehefin), sy’n edrych ar iaith, mudo a hunaniaeth. Cynhyrchiad wedi’i greu yng Nghymru fydd hwn ond un ac iddo safbwynt byd-eang, a’r perfformiad yn darnio caneuon pop, yn rhwygo gramadeg yn dalpiau, ac yn gwahodd pob iaith yn yr ystafell i gael ei chlywed. Y prif berfformiwr fydd Jonny Cotsen, yr actor o Gaerdydd sy’n ymgyrchydd dros y byddar.

Ar hynny, bydd Opera Cenedlaethol Cymru yn adrodd hanes llais grymus o'r gorffennol yn Rhondda Rips It Up! (14 Mehefin) – gyda Lesley Garret yn arwain, bydd y sioe yn olrhain stori Margaret Haig Thomas (Arglwyddes y Rhondda), y swffragét o Gasnewydd a fraenarodd y tir ar gyfer ymgyrchoedd dros hawliau menywod. Y noson ganlynol, bydd Opera Cenedlaethol Cymru hefyd yn cyflwyno cyngerdd gan y Cyfarwyddwr Cerdd Tomáš Hanus, gyda’r soprano nodedig Angela Denoke yn perfformio ochr yn ochr â Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru (15 Mehefin). Bydd y rhaglen yn cynnwys ‘Summer Nights’ Berlioz – un o'r dilyniannau mwyaf hudolus o ganeuon cerddorfaol erioed.

Mae rhaglen gerddorol yr ŵyl hefyd yn cynnwys enillydd Gwobr Gerddoriaeth Gymreig y llynedd, The Gentle Good (14 Mehefin), sy’n enwog am ei ddawn grefftus ar y gitâr a’i alawon gwerin oesol, gyda Ivan Moult yn cefnogi, ynghyd â pherfformiadau arbennig gan y ddau artist wrth i'r Mavron Quartet ymuno â nhw ar y llwyfan. At hynny, bydd yr offerynnwr amryddawn Ali Lacey, sy’n fwy adnabyddus fel Novo Amor, yn cefnogi’r gantores werin Susanne Sundfør (13 Mehefin) mewn noson llawn straeon a lleisiau i’ch swyno.

Gall cynulleidfaoedd hefyd edrych ymlaen at glywed lleisiau pwerus nifer o grwpiau, yn eu plith Reykjavíkurdætur (9 Mehefin), deg o fenywod sy’n rapio o Wlad yr Iâ; A Filetta (8 Mehefin), grŵp chwe-aelod o Corsica sy’n cydblethu’u lleisiau i gyrraedd yr entrychion mewn caneuon polyffonig tair rhan; a Tank and The Bangas (8 Mehefin), sef un o fandiau mwyaf trawiadol New Orleans a fydd yn cyflwyno cyfuniad di-fai o rap, barddoniaeth lafar a neo-soul.

Bydd yr offerynnwr amryddawn Orphy Robinson yn cyflwyno Astral Weeks Van Morrison (10 Mehefin), gan ddwyn ynghyd rai o chwaraewyr jazz gorau’r Deyrnas Unedig i ail-ddehongli campwaith Van Morrison o 1968. A bydd yr Atlantic Arc Orchestra (14 Mehefin) yn dod â cherddorion a chantorion traddodiadol bywiog ac uchel eu parch at ei gilydd o Ogledd Iwerddon, Iwerddon, yr Alban, Lloegr a Chymru.

Dywedodd y Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas: "Mae'n wych i weld digwyddiadau sydd wedi cael eu creu yng Nghymru yn ffynnu a dyna pam mae Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi digwyddiadau fel Gŵyl y Llais - a’u gweld yn tyfu. Maent yn dangos bod Cymru yn genedl fywiog, ddeinamig sy’n edrych y tu hwnt i’w ffiniau. Mae Gŵyl y Llais yn adeiladu ar dreftadaeth unigryw Cymru fel 'gwlad y gân' tra hefyd yn canolbwyntio ar feithrin talent y dyfodol. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn ar gyfer cerddoriaeth yng Nghymru - ac yn gyfle i ddathlu. Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad cyntaf yn 2016, edrychwn ymlaen at yr annisgwyl gyda’r rhaglen amrywiol ym mis Mehefin."

Mae rhaglen Sgyrsiau newydd yn cael ei chyflwyno eleni mewn partneriaeth â’r Brifysgol Agored yng Nghymru, a hynny yn Jacob’s Market, gyda phwyslais ar Fenywod a Rhyfel a Mynegiant a Chyfathrebu.

Mae Chapter hefyd wedi ymuno â'r ŵyl fel un o bartneriaid y rhaglen, a bydd yn cynnal sioeau a digwyddiadau yn ei theatr a’i stiwdios gan y label recordiau annibynnol Bubblewrap Collective (15 Mehefin), yr artist o Gaerdydd Tim Bromage (10 Mehefin), y cyfansoddwr toreithiog Jacob Wren (8-9 Mehefin), a Mouthpiece (14 Mehefin), sef siwrnai drwy’r enaid benywaidd gan Quote Unquote Collective o Toronto a sioe a fydd yn torri’r galon ac yn codi’r galon ar yr un pryd.

Ar ben hynny, mae Gŵyl y Llais wedi ffurfio partneriaeth ag Anabledd Dysgu Cymru er mwyn lansio Ffrindiau Gigiau, sef cynllun cyfeillio sy’n dod â phobl sydd ag anableddau dysgu a gwirfoddolwyr sy’n rhannu’r un diddordebau ynghyd, er mwyn iddynt allu mynd i gigs gyda’i gilydd.

Mae Gŵyl y Llais yn sicr o fod yn bair o syniadau newydd ac mae’n gwahodd cynulleidfaoedd ac artistiaid lleol a rhyngwladol i ddod ynghyd er mwyn clywed ei gilydd a chael eu clywed dros un ar ddeg o ddiwrnodau.

Gan annog pobl i ddarganfod pethau newydd, bydd y perfformiadau’n cael eu cynnal mewn lleoliadau celfyddydol sy’n bodoli’n barod, gofodau dros dro a safleoedd unigryw ledled Caerdydd, gan gynnwys marchnad hen bethau dri-llawr, stiwdio deledu, ac un o ystafelloedd ymarfer cefn llwyfan Canolfan Mileniwm Cymru.

Meddai Sarah Dennehy, y Cynhyrchydd Creadigol Gweithredol: “Bydd ail Ŵyl y Llais yn croesawu artistiaid anhygoel o Benin, Sweden, Gwlad yr Iâ, Corsica, America, Canada a’r tu hwnt, yn ogystal â llawer o dalentau rhyfeddol o Gymru a’r Deyrnas Unedig. Mae gan wyliau celfyddydol y gallu i roi profiadau sy’n ein helpu i gofio pa mor wych y gallwn fod pan fyddwn yn mynd ati o ddifrif i roi llais i rywbeth. Mae ein rhaglen yn ceisio edrych y tu hwnt i ffiniau, gan ddathlu bywiogrwydd y celfyddydau a’r llais.”

Bydd cyhoeddiad pellach am Ŵyl y Llais ar 10 Ebrill, gan ddatgelu manylion prif act gerddorol arall, gwybodaeth am ddigwyddiad wedi’i guradu gan Charlotte Church a fydd yn meddiannu adeilad Iwtopaidd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru (dydd Sadwrn 16 Mehefin), ynghyd â rhagor o leisiau unigryw, grymus ac amrywiol o Gymru a’r byd.

I gael tocynnau a rhagor o wybodaeth, ewch i festivalofvoice.wales/cy neu ffoniwch 029 2063 6464.


SIOEAU NEWYDD AR WERTH

Highway One gan August 012
Cyd-gynhyrchiad gan Ganolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais
Lleoliad: Stiwdio Enfys, Stad Ddiwydiannol Portmanmoor Road
Dyddiad: Dydd Mawrth 5 a Dydd Mercher 6 Mehefin (rhag-ddangosiadau) Dydd Iau 7 – Dydd Sul 10 Mehefin 2018
Amser: Amrywiol
Pris: £15

Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff) gan Carys Eleri
Cyd-gynhyrchiad gan Ganolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais
Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Dydd Mawrth 5 Mehefin – dydd Iau 7 Mehefin (rhag-ddangosiadau) Dydd Gwener 8 – Dydd Sadwrn 16 Mehefin 2018
Amser: Amrywiol
Pris: £15

Tank and the Bangas
Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Nos Wener 8 Mehefin 2018
Amser: 9pm
Pris: £14

Every Song I’ve Ever Written: Solo
Lleoliad: Canolfan Gelfyddydau Chapter
Dyddiad: Dydd Gwener 8 Mehefin 2018
Amser: 4pm
Pris: AM DDIM

A Filetta
Lleoliad: Y Tabernacl, Yr Aes
Dyddiad: Nos Wener 8 Mehefin 2018
Amser: 7pm
Pris: £20

Reykjavíkurdætur
Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Nos Sadwrn 9 Mehefin 2018
Amser: 9pm
Pris: £8

Double Vision gan Gagglebabble
Cyd-gynhyrchiad gan Ganolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais
Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Dydd Mercher 6 Mehefin (rhag-ddangosiad) Dydd Iau 7 – Dydd Sul 17 Mehefin 2018
Amser: Amrywiol
Pris: £15

Every Song I’ve Ever Written: Band Night
Lleoliad: Canolfan Gelfyddydau Chapter
Dyddiad: Nos Sadwrn 9 Mehefin 2018
Amser: 7.30pm
Pris: £14

Angélique Kidjo
Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Nos Sadwrn 9 Mehefin 2018
Amser: 7pm
Prisiau: £17.50 - £20.50

PROCESSIONS
Dyddiad: Dydd Sul 10 Mehefin 2018
Man Cyfarfod: I’w gadarnhau
Amser: I’w gadarnhau

Dr Sally Austen yn sgwrsio â Bella Bathurst: Sound
Lleoliad: Jacob’s Market
Dyddiad: Dydd Sul 10 Mehefin 2018
Amser: 4pm
Pris: £6.50

Orphy Robinson yn Cyflwyno Astral Weeks Van Morrison
Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Dydd Sul 10 Mehefin 2018
Amser: 5.30pm
Pris: £8

Damp Sweats the House
Lleoliad: Canolfan Gelfyddydau Chapter
Dyddiad: Nos Sul 10 Mehefin 2018
Amser: 8pm
Pris: £12

Cave
Camille O’Sullivan yn perfformio caneuon Nick Cave & The Bad Seeds
Cyd-gynhyrchiad gan Ganolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais
Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Nos Fawrth 12 a Nos Fercher 13 Mehefin 2018
Amser: 9pm
Pris: £20

Susanne Sundfør + Novo Amor
Lleoliad: New Theatre
Dyddiad: Nos Fercher 13 Mehefin 2018
Amser: 9pm
Pris: £18

Opera Cenedlaethol Cymru: Rhondda Rips It Up!
Lleoliad: New Theatre
Dyddiad: Nos Iau 14 Mehefin 2108
Amser: 7.30pm
Pris: £25

Atlantic Arc Orchestra
Lleoliad: Theatr y Sherman
Dyddiad: Nos Iau 14 Mehefin 2018
Amser: 8.30pm
Pris: £20

The Gentle Good a The Mavron Quartet + Ivan Moult
Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Nos Iau 14 Mehefin 2018
Amser: 7pm
Pris: £10

Mouthpiece
Lleoliad: Canolfan Gelfyddydau Chapter
Dyddiad: Nos Iau 14 Mehefin 2018
Amser: 8pm
Pris: £14

English
National Theatre Wales a Quarantine gyda Gŵyl y Llais Canolfan Mileniwm Cymru
Lleoliad: Tŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: 14 – 17 Mehefin (rhag-ddangosiadau) 18 – 23 Mehefin 2018
Amser: Amrywiol
Pris: £15

Gwenno - Edrica
Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Nos Wener 15 Mehefin 2018
Amser: 7.30pm
Pris: £12

Finery + Charlie Francis a Cotton Wolf
Lleoliad: Canolfan Gelfyddydau Chapter
Dyddiad: Nos Wener 15 Mehefin 2018
Amser: 9pm
Pris: £8

Angela Denoke gyda Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Nos Wener 15 Mehefin 2018
Amser: 7.30pm
Pris: I’w gadarnhau

Sgyrsiau: Iaith y Corff gyda Jennifer Hartley
Lleoliad: Jacob’s Market
Dyddiad: Dydd Gwener 15 a Dydd Sadwrn 16 Mehefin 2018
Amser: 2pm ac 11pm
Pris: £10

Sex Ed Assembly
Lleoliad: Canolfan Gelfyddydau Chapter
Dyddiad: Dydd Sadwrn 16 Mehefin 2018
Amser: 2pm
Pris: £3

Elvis Costello & The Imposters
Lleoliad: Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Nos Sul 17 Mehefin 2018
Amser: 7:30pm
Prisiau: £37.50 - £46.50


SIOEAU ERAILL SYDD EISOES WEDI’U CYHOEDDI

Billy Bragg
+ Nadine Shah
Lleisiau Protest
Lleoliad: Theatr Donald Gordon – Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Nos Iau 7 Mehefin 2018
Amser: 7.30pm
Prisiau: £16 - £26.50

Laura Veirs
+ act yn cefnogi
Lleoliad: Eglwys Sant Ioan, Treganna
Dyddiad: Nos Sadwrn 9 Mehefin 2018
Amser: 8.30pm
Pris: £17.50

Gruff Rhys a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC
Lleoliad: Theatr Donald Gordon – Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Nos Sul 10 Mehefin 2018
Amser: 8pm
Prisiau: £17.50 - £29.50

Geiriau a Cherdd yng nghwmni Patti Smith
Lleoliad: Eglwys Sant Ioan, Treganna
Dyddiad: Nos Lun 11 Mehefin 2018
Amser: 9.30pm
Pris: £20

Noson yng nghwmni Patti Smith
Gyda Lenny Kaye a Tony Shanahan
Lleoliad: Theatr Donald Gordon – Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Nos Fawrth 12 Mehefin 2018
Amser: 8pm
Prisiau: £25 - £40

Passenger
+ act yn cefnogi
Lleoliad: Theatr Donald Gordon – Canolfan Mileniwm Cymru
Dyddiad: Nos Iau 14 Mehefin 2018
Amser: 8pm
Prisiau: £17.50 - £29.50

The Tiger Lillies: The Ballad of Sexual Dependency
Lleoliad: Theatr y Sherman
Dyddiad: Nos Wener 15 a Nos Sadwrn 16 Mehefin 2018
Amser: 7pm
Pris: £20

Karine Polwart: Wind Resistance
Lleoliad: Theatr Richard Burton – Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Dyddiad: Dydd Gwener 15 – dydd Sul 17 Mehefin 2018
Amseroedd: 7pm (15 a 16 Mehefin), 2pm (16 a 17 Mehefin)
Festival of Voice  
web site
: Festivalofvoice.wales
Gemma White
e-mail: gemma.white@wmc.org.uk
Tuesday, March 06, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk