Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

SHERMAN THEATRE RETURNS TO NEW YORK WITH THE WORLD PREMIERE PRODUCTION OF BRAD BIRCH'S TREMO     

 SHERMAN THEATRE RETURNS TO NEW YORK WITH THE WORLD PREMIERE PRODUCTION OF BRAD BIRCH'S TREMO Following a hugely successful run of Gary Owen’s Iphigenia in Splott in 2017, Sherman Theatre will return to 59E59’s Brits Off Broadway festival in New York with the world premiere production of Welsh playwright Brad Birch’s Tremor from 15 May to 10 June 2018.
Sherman Theatre is once again proud to represent cutting edge Welsh theatre on the global stage and to continue to give major Welsh playwrights an international platform. Rachel O’Riordan, Artistic Director of Sherman Theatre has said: ‘I am delighted that another new play from Sherman Theatre is having a life beyond Wales, showcasing the extraordinary talented writers we have here. Brad is a writer with a close relationship with Sherman, and an artist whose work I am delighted to both produce in this theatre, and represent us internationally. I am ambitious for our playwrights, and passionate about the impact and reach Welsh theatre can achieve.’
These international performances follow last year’s runs of Iphigienia in Splott in New York and at FIND festival at Berlin’s iconic Schaubühne at which Sherman Theatre was the only UK company selected to perform.
Tremor is an urgent play about the world we live in now. Sophie & Tom’s relationship was torn apart in the aftermath of tragedy. Coming face to face four years on, the realisation hits that trauma can not only tear you apart, it can change you forever.
The play written by Brad Birch, recipient of the Harold Pinter Commission, is directed by Sherman Theatre’s Associate Director David Mercatali. Lisa Diveney (Green Green Grass) and Paul Rattray (Jamestown, Game of Thrones) play Sophie & Tom. The performances in New York will directly follow the initial run at Sherman Theatre. Tremor will be performed at Sherman Theatre from 12 April to 5 May.

Tremor at Sherman Theatre
12 Apr – 5 May 2018, 7.30pm (except 17 Apr, 7.00pm); Matinees 28 Apr, and 3 & 5 May 2.00pm
Tickets £16 | Half price for under 25s | £2 off for concessions
Post Show Talks, evenings 24 Apr & 3 May Captioned performance, 19 Apr 7.30pm


Yn dilyn rhediad tra lwyddiannus o Iphigenia in Splott Gary Owen yn 2017, bydd Theatr y
Sherman yn dychwelyd i ŵyl Brits Off Broadway 59E59 yn Efrog Newydd gyda’r cynhyrchiad
cyntaf byd o Tremor gan Brad Birch o 15 Mai hyd 10 Mehefin 2018. Mae Theatr y Sherman yn
falch unwaith yn rhagor o gael cynnig cyfle i arddangos theatr Gymreig ar y llwyfan fydol a
pharhau i gynnig platfform ryngwladol i ddramodwyr Cymreig. Dywed Rachel O’Riordan,
Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman: ‘Rwyf wrth fy modd y bydd drama arall gan y Sherman
yn cael bywyd tu hwnt i Gymru, gan arddangos yr ysgrifennwyr eithriadol sydd gennym ni yma.
Mae Brad yn ddramodydd sydd â pherthynas glos â’r Sherman, ac mae’n artist sy’n creu gwaith yr
wyf i wrth fy modd o fedru ei gynhyrchu yma’n y theatr hon, yn ogystal â’n cynrychioli ni’n
ryngwladol. Rwy’n uchelgeisiol ar ran ein dramodwyr, ac yn angerddol am yr effaith a’r
cyrhaeddiad y gall theatr Cymreig ei gyflawni.’
Mae’r perfformiadau rhyngwladol hyn yn dilyn rhediad o Iphigenia in Splott y llynedd yn Efrog
Newydd yn ogystal â gŵyl FIND yn theatr eiconig Schaubühne yn Berlin ble mai Theatr y
Sherman oedd yr unig gwmni Prydeinig a wahoddwyd i berfformio.
Mae Tremor yn ddrama daer am y byd yr ym ni’n byw ynddi yn nawr. Rhwygwyd perthynas
Sophie a Tom yn ddarnau yn sgil trasiedi. Wrth ddod wyneb i wyneb pedair mlynedd yn
ddiweddarach, mae’r gwir yn eich taro fod ysgytwad nid yn unig yn gallu eich rhwygo’n ddarnau,
ond gall eich newid am byth.
Caiff y ddrama a ysgrifennwyd gan Brad Birch, derbynydd Comisiwn Harold Pinter, ei
chyfarwyddo gan Gyfarwyddwr Cyswllt Theatr y Sherman David Mercatali. Lisa Diveney (Green
Green Grass) a Paul Rattray (Jamestown, Game of Thrones) fydd yn chwarae Sophie a Tom.
Bydd y perfformiadau yn Efrog Newydd yn dilyn y rhediad gwreiddiol yn Theatr y Sherman yn
syth. Bydd Tremor yn cael ei pherfformio yn Theatr y Sherman o 12 Ebrill hyd 5 Mai.

Tremor yn Theatr y Sherman
12 Ebr – 5 Mai 2018, 7.30pm (Noson y Wasg 17 Ebr, 7.00pm); 28 Ebr, 3 a 5 Mai 2.00pm Tocynnau £16 | Gostyngiadau £2 i fwrdd | Dan 25 hanner pris
Trafodaeth Wedi-sioe 24 Ebr & 3 Mai
Penawdau, 19 Ebr 7.30pm
Sherman Theatre Cardiff  
web site
: http://shermantheatre.co.uk
Vanessa Williams
e-mail: Vanessa.Williams@shermantheatre.co.uk
Friday, March 09, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk