Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Theatrau Sir Gār Estrongan Hefin RobinsonEnillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau, 2016 Ar daith ledled Cymru 19 Ebrill - 19 Mai 2     

Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Theatrau Sir Gār Estrongan Hefin RobinsonEnillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau, 2016 Ar daith ledled Cymru 19 Ebrill - 19 Mai 2 Gliniadur, tun o siocledi Quality Street, ac awdur yn chwilio am ei ddrama mewn bydysawd diderfyn.

Mae digwyddiadau ysgytwol diweddar wedi troi byd Alun ben i waered, ond yn y tywyllwch mae’n ceisio cysur gan ymwelydd o fyd arall.

Drama newydd ar gyfer y genhedlaeth hon gan un o’n hawduron ifanc mwyaf disglair, ac enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, 2016. Llwyfannwyd Estron am y tro cyntaf yn y Cwt Drama, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017. Dyma gyfle prin i weld gwaith buddugol y Fedal Ddrama ar daith genedlaethol.“Ro’n i’n ddagrau i gyd, a gwên lydan ar fy ngwep, pan saethais ar fy nhraed ar ei diwedd . . . Dyma ddrama bwerus . . . y mae’n rhaid ei phrofi.”
Lowri CookeTheatr Genedlaethol Cymru in association with the National Eisteddfod of Wales and Carmarthenshire Theatres

Estron
by Hefin Robinson

On tour across Wales 19 April - 19 May

A laptop, a tin of Quality Streets, and an author searching for his play in an infinite universe.

Recent devastating events have turned Alun’s world upside down, but in the darkness he seeks solace in a visitor from another world.

An intriguing new play for the current generation by one of our brightest young writers, and winner of the Drama Medal at the Monmouthshire and District National Eisteddfod, 2016. Estron was performed for the first time in the Cwt Drama at the Anglesey National Eisteddfod, 2017. This is a rare opportunity to see a Drama Medal winner on a national tour.


“I was in tears, with a wide grin on my face, when I jumped to my feet at the end . . . This is a powerful play . . . that must be experienced.”
Lowri Cooke
Taith Genedlaethol / National Tour:

Theatr y Glowyr, Rhydaman / Miners Theatre, Ammanford: 19 + 20 Ebrill / April, 19:30
Sgwrs wedi'r sioe, 19 Ebrill / Post-show talk, 19 April
Tocynnau / Tickets

Canolfan Garth Olwg: 24 Ebrill / April, 19:00
Sgwrs i ddysgwyr cyn y sioe / Pre-show talk for welsh leaners

Neuadd Dwyfor: 26 Ebrill / April, 19:30
Tocynnau / Tickets: 01758 704088

Y Stiwt, Rhosllannerchrugog: 1 Mai / May, 19:30
Tocynnau / Tickets

Theatr Bro Alaw, 3 Mai / May: 19:30
Tocynnau / Tickets: 01248 725 700

Theatr Felinfach, 5 Mai / May: 19:30
Tocynnau / Tickets: 01570 470697

Pontio, 8 Mai / May, 19:30
Sgwrs cyn sioe i ddysgwyr / Pre-show talk to welsh learners
Tocynnau / Tickets

Canolfan Morlan, Aberystwyth, 9 Mai / May, 19:30
Sgwrs wedi'r sioe / Post-show talk
Tocynnau / Tickets: 01970 617996

Neuadd Gymunedol Maenclochog, 11 Mai / May, 19:30
Tocynnau / Tickets

Ffwrnes, Theatrau Sir Gâr, 12 Mai / May, 19:30
Tocynnau / Tickets

Chapter, Caerdydd, 14 - 16 Mai / May, 19:00
Perfformiad prynhawn ar y 15fed o Fai, 14:00
Sgwrs i ddysgwyr cyn sioe, 14 Mai / Pre-show talk for welsh learners, 14 May
Sgwrs wedi'r sioe, 15 Mai / Post-show talk, 15 May
Bydd perfformiad nos Fercher 16 Mai, 7:00yh yn cael ei ddehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain. / The performance Wednesday 16 May, 7pm will be BSL interpreted.
Tocynnau / Tickets

Canolfan Celfyddydau Taliesin, Abertawe, 17 Mai / May, 19:30
Tocynnau / Tickets

Galeri, Caernarfon, 19 Mai / May, 19:30
Sgwrs wedi'r sioe / Post-show talk
Tocynnau / Tickets

Yn ein adran Cymryd Rhan ar y wefan, ceir pecyn addysg, pecyn i ddysgwyr a chyfle i ddarllen sgript Estron. / The Taking Part section on our website includes an education pack, a pack for Welsh learners and a chance to read the script.
Theatr Genedlaethol  
web site
: https://theatr.us4.list-manage.com/track/click?u=6fcf08456dcec058c177a52ae&id

e-mail:
Friday, March 16, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk