Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

LITTLE LIGHT ! The Flying Bedroom flies again     

LITTLE LIGHT !
The Flying Bedroom flies again A North Wales based dance theatre company will be returning for another tour of their award nominated production The Flying Bedroom. Little Light joined forces with award-winning author Heather Dyer to bring her classic adventure tale ‘The Flying Bedroom’ to life on stage through dance with innovative digital projection.

The story takes the audience on an adventure with Elinor and her magical flying bedroom as they discover new friends, battle pirates and meet a hapless astronaut during their adventures in far off lands, under the sea and into outer space. This creative and inspiring journey, where Elinor discovers her own self-confidence and creativity, will be displayed through dance, acting in English and Welsh, stunning costumes and projections, providing an immersive sensory experience for the whole family.

In this wonderful fantasy world Elinor finds ways to overcome her worries which she experiences before she fell to sleep, and she discovers her own self confidence and creativity so that when she awakes she is ready to face her day.

Lisa Spaull, from Little Light said: "We’re looking forward to touring The Flying Bedroom again across Wales for as many people as possible to see this fantastic show. It’s exciting, fun and really creative, and this show will have more interactive 3D locations, surround sound. It’s not just for children but the grown-ups too."

Heather Dyer, author of the original book said: “ I'm so excited that The Flying Bedroom is taking to the road again this year, and I can't wait to see the latest special effects and dramatic moments in this 'new and improved' performance. It's also lovely that one of the venues is in Aberdovey itself, the seaside town in which the stories are set. Elinor's bedroom is coming home!


Little Light have had a long standing relationship with Venue Cymru and are pleased to be co-producing this special production with them this year.

The Flying Bedroom will be performed at Venue Cymru on March 27th before heading on tour across Wales.
This bilingual show is ideal for children of 4+ and the running time is approximately 45 minutes. Optional dance and digital workshops will be taking place after certain performances ( see information below) , but audiences will need to book as numbers will be limited.

The Flying Bedroom yn hedfan unwaith eto

Bydd cwmni dawns o Ogledd Cymru yn mynd â 'The Flying Bedroom' ar daith arall - cynhyrchiad sydd eisioes wedi derbyn enwebiad am wobrau. Mae Little Light wedi cydweithio gyda’r awdur arobryn Heather Dyer er mwyn dod a'i stori antur The Flying Bedroom i fywyd ar lwyfan drwy ddawns a thaflunio digidol arloesol.

Mae’r stori yn mynd â’r gynulleidfa ar antur gydag Elinor a’i hystafell wely hudol sy’n hedfan wrth iddynt ddarganfod ffrindiau newydd, ymladd môr-ladron a chwrdd â gofodwraig druenus yn ystod eu hanturiaethau mewn gwledydd pell, o dan y môr ac yn y gofod. Bydd y daith greadigol ac ysbrydoledig hon, lle mae Elinor yn darganfod ei hunanhyder a’i chreadigrwydd ei hun, yn cael ei harddangos drwy ddawns, actio mewn Cymraeg a Saesneg, a gwisgoedd a thafluniadau arbennig, fydd yn brofiad synhwyraidd cyflawn i’r holl deulu.

Yn y byd ffantasi gwych hwn mae Elinor yn dod o hyd i ffyrdd i ddod dros y problemau yr oedd yn poeni amdanynt cyn cwympo i gysgu, ac mae'n darganfod ei hunanhyder a'i chreadigrwydd ei hun fel ei bod yn barod i wynebu ei diwrnod pan mae’n deffro.

Dywedodd Lisa Spaull, o Little Light: “ Rydym yn edrych ‘mlaen i deithio ar draw Cymru unwaith eto gyda’r sioe arbennig hon. Mae’n gyffrous, hwyliog a chreadigol, ac mae ganddi fwy o leoliadau 3D, sain amgylchynol. Nid yn unig ar gyfer y plant, ond ar gyfer oedolion hefyd.”

Meddai Heather Dyer, awdur y llyfr: “ Dwi yn hynod o gyffrous bod The Flying Bedroom yn teithio unwaith eto, a dwi methu aros i weld yr effeithiau arbennig newydd a’r munudau dramatig yn y fersiwn newydd hon. Mae hefyd yn hyfryd mai un o’r lleoliadau ar y daith yw Aberdyfi, sef tref glan y môr lle y lleolir y stori. Mae Elinor a’i ‘stafell yn dod adref! “

Mae perthynas hir yn bodoli rhwng Little Light a Venue Cymru ac maent yn falch eu bod yn cyd-gynhyrchu y cynhyrchiad arbennig hwn unwaith eto eleni.

Bydd The Flying Bedroom yn cael ei pherfformio yn Venue Cymru ar Fawrth 27ain cyn cychwyn ar daith ledled Cymru.
Mae’r sioe ddwyieithog hon yn addas i blant 4+ ac yn rhedeg am oddeutu 45 munud.
Bydd gweithdai dawns a/neu digidol yn cael eu cynnal mewn rhai canolfannau ( gweler fanylion isod) ond bydd gynulleidfa angen archebu lle gyda’r swyddfa docynnau penodol oherwydd bydd niferoedd yn gyfyngedig.
Tour Schedule

* Workshops available to book

27/3/18 1pm & 3.30pm (Both performance Audio Described by Anne Hornsby) *
Venue Cymru
01492 872000
www.venuecymru.co.uk

28/3/18 1pm & 3.30pm *
Galeri, Caernarfon
http://www.galericaernarfon.com
01286 685222

29/3/18 1pm (Relaxed performance) & 3.30pm *
Neuadd Dwyfor, Pwllheli
01758 704088

3/4/18 1pm & 3.30pm *
Neuadd Dyfi
http://www.neuadddyfi.org/
01654 767251
(Supported by Night Out )

5/4/18 2pm *
Garth Olwg, Church Village
www.gartholwg.org
01443 570075
(Supported by Night Out)

6/4/18 4.30pm
7/4/18 10.30am *, 1.30pm *, 4.30pm
Sherman Theatre, Cardiff
http://www.shermantheatre.co.uk
029 2064 6900

10/4/18 1pm *
The Welfare Ystradgynlais
www.thewelfare.co.uk
01639 843 163

11/4/18 2pm
Span Arts at Queens Hall, Narberth
www.span-arts.org.uk
01835 869323

12/3/18 1pm & 3.30pm *
Borough Theatre, Abergavenny
www.boroughtheatreabergavenny.co.uk
01873 850805
Little Light  
web site
: www.little-light.co.uk/
Nia Skyrme
e-mail: niaskyrme@gmail.com
Tuesday, March 20, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk