Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

VOICES FROM WALES AND THE WORLD: FULL FESTIVAL OF VOICE PROGRAMME ANNOUNCED: 7 17 June 2018 CARDIFF LLEISIAU O GYMRU AR BYD CYHOEDDI RHAGLEN LAWN GŴYL Y LLAIS: 7 17 Mehefin 2018 CAERDYDD     

VOICES FROM WALES AND THE WORLD:  FULL FESTIVAL OF VOICE PROGRAMME ANNOUNCED: 7  17 June 2018  CARDIFF  LLEISIAU O GYMRU AR BYD   CYHOEDDI RHAGLEN LAWN GŴYL Y LLAIS: 7  17 Mehefin 2018  CAERDYDD LUMP (Laura Marling and Mike Lindsay), Charlotte Church, Gruff Rhys world premiere, Ibibio Sound Machine, talks, a street game and more contribute to the final programme for this June’s 11-day international arts festival


7 – 17 June 2018

Venues across Cardiff

Created by Wales Millennium Centre

New shows plus Discovery Ticket Packages on sale today 12pm

festivalofvoice.wales

#FoV2018


• A final wave of artists, events and community projects have been announced as part of Festival of Voice 2018, Cardiff’s 11-day international arts festival taking place this June

• LUMP – a new collaboration between Laura Marling and musician and producer Mike Lindsay of Tunng – join Patti Smith, Elvis Costello, Angélique Kidjo, a Gruff Rhys world premiere and more to complete the line-up of headline music artists performing at Wales Millennium Centre

• Charlotte Church offers her curatorial voice with Utopia, an evening of innovative international artists including Le Gateau Chocolat, Malian singer Fatoumata Diawara and Sweden’s ionnalee (iamamiwhoami)

• Festival-goers can explore more with new £40 Discovery Ticket Packages and get involved with talks, a street game, a mass public art project and opportunities for volunteering

• Cardiff provides the city-wide platform for powerful and diverse voices from music, arts, theatre and the community to hear and be heard


For tickets, the full programme and further information, visit www.festivalofvoice.wales or call 029 2063 6464.LLEISIAU O GYMRU A’R BYD

CYHOEDDI RHAGLEN LAWN GŴYL Y LLAIS

7 – 17 Mehefin 2018 – CAERDYDD


LUMP (Laura Marling a Mike Lindsay), Charlotte Church, première byd gan Gruff Rhys, Ibibio Sound Machine, sgyrsiau, gêm stryd a llawer mwy yn creu rhaglen derfynol yr ŵyl gelfyddydau ryngwladol 11-diwrnod fis Mehefin eleni


7 – 17 Mehefin 2018

Lleoliadau drwy Gaerdydd

LLEISIAU O GYMRU A’R BYD

CYHOEDDI RHAGLEN LAWN GŴYL Y LLAIS

7 – 17 Mehefin 2018 – CAERDYDD

Gŵyl wedi’i chreu gan Ganolfan Mileniwm Cymru
Sioeau newydd a Phecynnau Tocynnau Darganfod ar werth heddiw am 12pm
festivalofvoice.wales/cy
#GyLl2018

• Mae’r rhestr olaf o artistiaid, digwyddiadau a phrosiectau cymunedol wedi’i chyhoeddi fel rhan o Ŵyl y Llais 2018, gŵyl gelfyddydau ryngwladol 11-diwrnod Caerdydd, sydd i’w chynnal fis Mehefin eleni

• LUMP – cywaith newydd rhwng Laura Marling a’r cerddor a’r cynhyrchydd Mike Lindsay o Tunng – yn ymuno â Patti Smith, Elvis Costello, Angélique Kidjo, première byd gan Gruff Rhys a mwy i gwblhau’r rhestr o’r prif artistiaid cerddorol a fydd yn perfformio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

• Charlotte Church yn curadu Utopia, noson arloesol o artistiaid rhyngwladol yn cynnwys Le Gateau Chocolat, Fatoumata Diawara o Mali, ac ionnalee (iamamiwhoami) o Sweden

• Gall y rheini sydd am fwynhau’r ŵyl weld mwy gyda Phecynnau Tocynnau Darganfod newydd am £40, a bod yn rhan o sgyrsiau, gêm stryd, prosiect celf gyhoeddus anferth a chyfleoedd i wirfoddoli

• Bydd Caerdydd yn rhoi llwyfan ledled y ddinas i leisiau grymus ac amrywiol o’r byd cerdd, celf, y theatr a’r gymuned i glywed a chael eu clywed


I gael tocynnau a gweld amserlen lawn yr ŵyl, ewch i festivalofvoice.wales/cy
Wales Millennium Centre  
web site
: www.festivalofvoice.wales
Gemma White
e-mail: gemma.white@wmc.org.uk
Thursday, April 12, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk