Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

FESTIVAL OF VOICE PRESENTS ‘EPILOG’ SONGS FROM THE WELSH LANGUAGE ROCK OPERAS OF THE 70s and 80s     

FESTIVAL OF VOICE PRESENTS ‘EPILOG’ 
SONGS FROM THE WELSH LANGUAGE ROCK OPERAS OF THE 70s and 80s
15 June 2018
New Theatre, Cardiff
Produced by Turnstile
festivalofvoice.wales
#FoV2018

Further details of ‘Epilog’ have been released today – including the names of the artists who will be performing in this special one-off show, which forms part of Festival of Voice 2018.

Based on a forthcoming compilation album curated by record collector and radio producer Dyl Mei, Epilog (New Theatre, Friday 15 June) will be a unique opportunity to relive a golden period in the history of Welsh language pop music.

The 70s and 80s in Wales saw a unique phenomenon establish itself as the predominant collective musical voice of the era - the rock opera. Based often on Welsh folklore and, in many cases, ‘The Mabinogi’, these rock operas brought together members from the biggest Welsh language bands of the era in a collective spirit of pushing boundaries using joyful choruses, heartbreaking ballads and incredible narratives. All these rock-operas became successful albums and TV productions in their own right and have continued to be performed in schools and at amateur local level ever since.

Epilog will bring together original cast members from various rock-operas who remain iconic figures in Welsh pop history, for the first time for a special one night celebration of the songs.

Folk-pop band Ac Eraill will make an extremely rare appearance together on stage since they split up in the late 70s, along with female pop sensations Sidan who last appeared on the stage in the the 80s. Now a famous actress, Gillian Elisa will make a rare singing appearance on stage. Joining them will be Meic Stevens, Heather Jones, Cleif Harpwood, Delwyn Sion and Tecwyn Ifan, with more to be announced.

Songs will be drawn from the big rock operas of the time such as Nia Ben Aur, Melltith ar y Nyth, Gorffennwyd and Jiwdas as well as others that were never recorded or released such as Etifeddiaeth Drwy'r Mwg and Yr Anwariaid.

New arrangements have been written and will be performed by musician and arranger Gruff ab Arwel (Bitw, Y Niwl, Gruff Rhys etc). All songs will be woven together with a specially commissioned narrative by author and broadcaster Hywel Gwynfryn (himself the author of the lyrics of several of the rock operas), whose son - Huw Evans - more famously known as recording and performing artist H Hawkline, designed Epilog's iconic artwork.

Alun Llwyd from Turnstile Music, who is producing the event, says: “This night will be a total one-off. A celebration, a trip down memory lane but ultimately a unique chance to savour the incredible songs of this era and genre”.

Epilog is presented by Festival of Voice, a biennial international arts festival created by Wales Millennium Centre, taking place in various venues across Cardiff from 7 – 17 June. Festival of Voice promises to be a beacon of fresh ideas and invites local and international artists and audiences to come together to hear and be heard across eleven days. Encouraging a spirit of discovery, performances will take place in existing arts venues, pop-up spaces and unique sites across Cardiff, including a three-floor vintage market, a TV studio, and one of Wales Millennium Centre’s backstage rehearsal rooms.

Headline acts include Gruff Rhys, Elvis Costello & The Imposters, Patti Smith, Billy Bragg, Angélique Kidjo and Passenger. The multi-arts programme also includes new projects from Gwenno, Carys Eleri, Gagglebabble, Highway One and Camille O’Sullivan, commissioned especially for this year’s festival.

For tickets and further information, visit festivalofvoice.wales or call 029 2063 6464.


GŴYL Y LLAIS YN CYFLWYNO ‘EPILOG’
CANEUON O OPERÂU ROC Y 70au a’r 80au

15 Mehefin 2018
New Theatre, Caerdydd
Cynhyrchir gan Turnstile
festivalofvoice.wales/cy
#GyLl2018Cyhoeddwyd manylion pellach ynglŷn ag 'Epilog' heddiw - gan gynnwys enwau'r artistiaid bydd yn perfformio’n y sioe arbennig ac unigryw hon, fel rhan o Ŵyl y Llais 2018.

Yn seiliedig ar gasgliad newydd wedi'i guradu gan y casglwr recordiau a chynhyrchydd radio Dyl Mei, bydd Epilog (New Theatre, Gwener 15 Mehefin) yn gyfle unigryw i ail-fyw rhai o ganeuon yr oes aur hon yn hanes canu pop Cymraeg.


Bydd Epilog yn aduno cantorion gwreiddiol yr operâu roc am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Bellach yn enwau adnabyddus ym myd cerddoriaeth Cymraeg byddan nhw’n dod at ei gilydd am un noson arbennig.

Bydd y grŵp gwerin Ac Eraill yn gwneud ymddangosiad prin iawn ar lwyfan ers iddynt chwalu yn y 70au hwyr, ynghyd a Sidan yn ymddangos ar lwyfan am y tro cyntaf ers diwedd yr 80au. Bydd yr actores adnabyddus, Gillian Elisa yn camu ar lwyfan i ganu rhai o ganeuon yr opera roc Melltith ar y Nyth. Yn ymuno â nhw bydd Meic Stevens, Cleif Harpwood, Delwyn Sion a Tecwyn Ifan gyda thon arall o enwau yn cael ei chyhoeddi maes o law.

Mae casgliad Epilog yn seiliedig ar gyfres o operâu roc a ddaeth i ddiffinio canu pop Cymraeg yn y 70au a'r 80au a oedd yn ddathliad o leisiau a thalent y cyfnod. Wedi ei blethu at ei gilydd mewn ffordd gelfydd mae Epilog yn tynnu ar ganeuon o operâu roc megis Nia Ben Aur, Melltith ar y Nyth, Jiwdas a Gorffennwyd yn ogystal ag operâu roc llai adnabyddus na gafodd eu rhyddhau ar record erioed megis Yr Anwariaid ac Etifeddiaeth Drwy'r Mwg.

Bydd trefniannau cerddorol newydd yn gyfeiliant ar y noson wedi’u cyfansoddi a’u perfformio gan Gruff ab Arwel (Bitw, Gruff Rhys, Y Niwl, Eitha Tal Ffranco ayb). Comisiynir naratif arbennig gan yr awdur a’r darlledwr Hywel Gwynfryn i gadwyni’r caneuon (ac yntau’n awdur nifer o operâu roc ei hun) ac i gadwyni’r cenedlaethau, ei fab Huw Evans (sy’n adnabyddus fel y cerddor H Hawkline) sy’n gyfrifol am waith celf eiconig Epilog (fydd hefyd yn waith celf ar glawr yr albwm).

Meddai Alun Llwyd o Turnstile Music: “Mae'n mynd i fod yn noson unigryw, yn ddathliad, yn gyfle i gofio ond yn bennaf i fwynhau sioe gerddorol anhygoel fydd ar lwyfan am un noson yn unig”.

Cyflwynir Epilog fel rhan o Ŵyl y Llais, gŵyl gelfyddydol ryngwladol dwyflynyddol wedi’i chreu gan Ganolfan Mileniwm Cymru, sy’n digwydd mewn amryw o leoliadau ar draws Caerdydd rhwng Mehefin 7fed a'r 17eg. Mae Gŵyl y Llais yn sicr o fod yn ffynhonnell syniadau newydd a gwreiddiol bydd yn denu cynulleidfaoedd ac artistiaid lleol a rhyngwladol i ddod ynghyd er mwyn gwrando a chael gwrandawiad am un ar ddeg diwrnod. Gan annog ysfa am antur, bydd y perfformiadau’n digwydd mewn gwagleoedd celfyddydol, gofodau dros dro a safleoedd unigryw ledled Caerdydd, gan gynnwys marchnad hen bethau tri llawr, stiwdio deledu, ac un o ystafelloedd ymarfer cefn llwyfan Canolfan Mileniwm Cymru.

Prif artistiaid Gŵyl y Llais eleni (7-17 Mehefin, ledled Caerdydd) yw Elvis Costello & The Imposters Angélique Kidjo, Patti Smith, Gruff Rhys, Billy Brag a Passenger. Mae’r rhaglen sy’n pontio’r celfyddydau hefyd yn cynnwys prosiectau newydd gan Gwenno, Carys Eleri, Gagglebabble, Highway One a Camille O’Sullivan, wedi’u comisiynu’n arbennig ar gyfer yr ŵyl eleni

Bydd lleoliadau celfyddydol niferus, bar cudd dros dro a safleoedd unigryw drwy’r ddinas yn rhoi llwyfan ar hyd a lled y ddinas i leisiau pwerus ac amrywiol o’r byd cerddoriaeth, y celfyddydau a’r gymuned

I brynu eich tocynnau ac am ragor o wybodaeth, ewch i http://festivalofvoice.wales/cy neu ffoniwch 029 2063 6464.
Festival of Voice
Venues across Cardiff
7 – 17 June 2018
Tickets now on sale
festivalofvoice.wales
029 2063 6464
Festival of Voice events are individually ticketed.

Epilog
New Theatre, Cardiff
Friday 15 June
Tickets £20
festivalofvoice.wales
029 2063 6464


CONTACT
Elin Rees // 07917 308329 // elin.rees@wmc.org.uk
Festival of Voice  
web site
: https://festivalofvoice.wales/festival-of-voice
Elin Rees
e-mail: elin.rees@wmc.org.uk
Monday, May 14, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk