Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Bad Wolf's Natasha Hale Joins RWCMD Board of Directors     

Bad Wolf's Natasha Hale Joins RWCMD Board of Directors The Royal Welsh College of Music & Drama is delighted to announce the appointment of Natasha Hale to its Board of Directors. Natasha will join the Board with immediate effect.

Natasha brings to the position a passion for making the creative industries accessible, and a wide-ranging experience in both the music and drama industries within Wales and on an international scale.

Announcing the appointment, John Derrick, Chair of the Board of Directors at the Royal Welsh College of Music & Drama, said:

“We are delighted that Natasha has agreed to join the Board of the College. The depth and range of her experience in the creative industries in Wales and the US will reinforce our focus on developing world class talent as one of the leading music and drama Conservatoires in Europe. She will contribute to the Board’s focus on nurturing the next generation of students, maximising the diversity of our recruitment pool and ensuring that they are well prepared to join the creative industries through strong links with industry.”

Speaking of her appointment, Natasha Hale said:

“I’m excited and honoured to join the Board of the Royal Welsh College of Music & Drama. The College plays a crucial role in developing the skills and talent that the creative industries require, both in Wales and internationally. In my new role, I hope to help forge new links between creative businesses, the College and its students”


Natasha Hale o Bad Wolf yn ymuno â Bwrdd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae’n bleser gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyhoeddi penodiad Natasha Hale i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Bydd Natasha yn ymuno â’r Bwrdd ar unwaith.

Mae Natasha yn llawn angerdd dros wneud y diwydiannau creadigol yn hygyrch, ac mae ganddi brofiad eang yn y diwydiannau cerddoriaeth a drama yng Nghymru ac yn rhyngwladol.


Wrth gyhoeddi’r penodiad dywedodd John Derrick, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru:

“Rydym wrth ein bodd bod Natasha wedi cytuno i ymuno â Bwrdd y Coleg. Bydd dyfnder ac ystod ei phrofiad yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru ac UDA yn atgyfnerthu ein ffocws ar ddatblygu talent o’r radd flaenaf fel un o Gonservatoires cerddoriaeth a drama mwyaf blaenllaw Ewrop. Fe fydd hi’n cyfrannu at ffocws y Bwrdd o feithrin y genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr, gan fwyhau amrywiaeth ein cronfa recriwtio a sicrhau eu bod wedi’u paratoi’n dda ar gyfer ymuno â’r diwydiannau creadigol drwy gysylltiadau cryf â diwydiant.”

Wrth sôn am ei hapwyntiad, dywedodd Natasha Hale:

“Rwy’n teimlo anrhydedd ac yn llawn cyffro i fod yn ymuno â Bwrdd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae’r Coleg yn chwarae rhan hollbwysig mewn datblygu’r sgiliau a’r dalent sydd eu hangen ar y diwydiannau creadigol, yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Yn fy rôl newydd gobeithiaf helpu i greu cysylltiadau newydd rhwng busnesau creadigol, y Coleg a’i fyfyrwyr”

Royal college of Music and Drama  
web site
: rwcmd.ac.uk/
Helen Dunning
e-mail: Helen.Dunning@rwcmd.ac.uk
Thursday, May 17, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk