Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Cynhyrchiad gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Wiltshire Creative THE MIRROR CRACK'D     

Cynhyrchiad gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Wiltshire Creative
THE MIRROR CRACK'D
gan Agatha Christie
wedi'i addasu ar gyfer y llwyfan
gan Rachel Wagstaff
Cyfarwyddo gan Melly Still
Cynllunio Set gan Richard Kent
Cynllunio Gwisgoedd gan Dinah Collin
Cynllunio Goleuo gan Malcolm Rippeth
Cynllunio Cerddoriaeth a Sain gan Jon Nicholls
• THE MIRROR CRACK'D GAN AGATHA CHRISTIE I GAEL EI ADDASU AR GYFER Y LLWYFAN AM Y TRO CYNTAF YNG NGWLEDYDD PRYDAIN

• BYDD CYNHYRCHIAD CYNTAF EWROP GAN GANOLFAN MILENIWM CYMRU A WILTSHIRE CREATIVE YN TEITHIO O FIS CHWEFROR 2019 YMLAEN
Mae Canolfan Mileniwm Cymru a Wiltshire Creative yn falch o gyhoeddi'r addasiad i lwyfan cyntaf yng ngwledydd Prydain o The Mirror Crack'd from Side to Side, y nofel gyffro Miss Marple boblogaidd gan Agatha Christie. Dyma fydd y dangosiad cyntaf o The Mirror Crack'd yn Ewrop, a bydd yn agor yn y Playhouse, Caersallog ar 15 Chwefror, cyn teithio i Ddulyn, Caergrawnt a Chaerdydd. Bydd Noson Agoriadol The Mirror Crack'd ar 25 Chwefror.
Bydd stori ddirgel eiconig Marple, gan yr awdur sydd wedi gwerthu'r mwyaf o lyfrau erioed, yn cael ei haddasu ar gyfer y llwyfan gan Rachel Wagstaff (Flowers for Mrs Harris, Birdsong) a'i chyfarwyddo gan Melly Still (Coram Boy, My Brilliant Friend). Nid yw'r cast wedi'i gyhoeddi eto.
Mae'r oes yn newid. Mae merched yn gwisgo trowsus ac mae Hollywood wedi cyrraedd pentref cysglyd yn Lloegr ar ffurf seren ffilm hardd. Mae Miss Marple yn teimlo nad yw'r byd ei hangen hi bellach, tan i farwolaeth ddirgel arwain at amau hanes pawb sy'n bresennol. Mae pawb â stori wahanol am yr hyn ddigwyddodd. All Mis Marple ddatod y gwe o gelwyddau?
Meddai Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru: "Rydyn ni'n llawn cyffro wrth feddwl am ddod â Marple ddeinamig a hynod fodern i'r llwyfan, a chael gweithio unwaith eto gyda Rachel Wagstaff a Melly Still. Dyma hefyd fydd ein cywaith cyntaf gyda Wiltshire Creative. Mae cyd-gynhyrchu ar draws gwledydd a rhanbarthau yn arbennig o bwysig er mwyn creu gwaith newydd heddiw. Rydyn ni'n gobeithio y bydd The Mirror Crack'd yn cynnig tro newydd yn y stori i gefnogwyr Agatha Christie, ac yn denu cynulleidfaoedd newydd at ei gwaith."
Meddai Gareth Machin, Cyfarwyddwr Artistig Wiltshire Creative: "Rydyn ni wrth ein boddau o gael gweithio gyda Chanolfan Mileniwm Cymru am y tro cyntaf, a byddwn ni'n edrych ymlaen i gael gweld addasiad gwych Rachel, gan ddod â'r Miss Marple enwog at gynulleidfa newydd yma yng Nghaersallog a'r tu hwnt. Rydyn ni'n hynod falch o fod yn cyd-gynhyrchu'r prosiect mawr hwn fel rhan o'n tymor agoriadol."
Rachel Wagstaff ysgrifennodd y llyfr ar gyfer Flowers for Mrs Harris, sioe gerdd sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy'n dychwelyd i Theatr Gŵyl Chichester ym mis Medi, wedi'i chyfarwyddo gan Daniel Evans. Mae ei haddasiad o Birdsong (West End), sydd wedi cael llawer o glod yn y wasg, nawr ar ei bedwaredd taith o amgylch Prydain. Rachel ysgrifennodd y llyfr ar gyfer y sioe gerdd newydd Only the Brave, a gynhyrchwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn 2016. Yn fwy diweddar, cyd-ysgrifennodd Rachel a Duncan Abel fersiwn llwyfan o The Girl on the Train gan Paula Hawkins.
Mae Melly Still wedi gweithio fel cyfarwyddwr, coreograffydd, cynllunydd ac addaswr i llawer o gwmnïau gan gynnwys y National Theatre, Gŵyl Opera Glyndebourne, Cwmni Brenhinol Shakespeare, Old Vic Bryste, Theatr Hampstead, Cyfnewidfa Frenhinol Manceinion a'r Young Vic. Mae hi wedi'i henwebu am wobrau Olivier a Tony (cyfarwyddwr gorau a chynllunio gorau). Mae ei gwaith wedi teithio ar hyd gwledydd Prydain, Ewrop, Sgandinafia, y Dwyrain Pell, yr Unol Daleithiau a Broadway. Yn ddiweddar, cyfarwyddodd Melly Sioe Gerdd Tiger Bay yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ac Opera Cape Town. Mae ei gwaith diweddar arall yn cynnwys: My Brilliant Friend (Theatr Rose); Cymbeline (Cwmni Brenhinol Shakespeare) a The Cunning Little Vixen (Gŵyl Opera Glyndebourne).
Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn lleoliad celfyddydol o bwys ac yn gyrchfan ddiwylliannol, sy'n cyflwyno doniau teithiol o bob rhan o’r byd, yn ogystal â chreu ei chynyrchiadau ei hunan. Mae hi wedi creu portffolio o gynyrchiadau dros y degawd diwethaf sy'n rhoi cipolwg ar ddyfodol y Ganolfan, gan gynhyrchu gwaith o operâu, dramâu a sioeau cerdd, i ŵyl fawr newydd, gan gyflwyno gwaith o bedwar ban byd, o Efrog Newydd a Llundain i Dubai, ynghyd â phob rhan o wledydd Prydain. Mae ei chynyrchiadau a'i chyd-gynyrchiadau diweddar wedi cynnwys: Man to Man gan Manfred Karge mewn fersiwn newydd wedi'i gyfieithu gan Alexandra Wood; Only the Brave, cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Soho, Cynyrchiadau Daniel Sparrow a Chynyrchiadau Birdsong; Mandela Trilogy, taith o amgylch gwledydd Prydain ac Iwerddon gyda'r deyrnged operatig hon i un o ffigurau mwyaf eiconig y byd, a La Voix Humaine, opera siambr drochol gan Francis Poulenc, gyda geiriau gwreiddiol o'r ddrama gan Jean Cocteau. Yn 2016 cynhaliodd Canolfan Mileniwm Cymru ei gŵyl gyntaf, Gwyl y Llais - yn dathlu'n union hynny. Cafwyd dros 100 o berfformiadau ar draws y ddinas yn ystod y digwyddiad deng niwrnod o hyd, gan drochi Caerdydd yn nhalentau anghredadwy cantorion a pherfformwyr o bedwar ban byd. Yn 2017, cynhyrchodd y ganolfan Sioe Gerdd Tiger Bay, sioe gerdd fawr newydd wedi'i gosod yn Nhrebiwt, Caerdydd, ar ddechrau'r 20fed ganrif.
Sefydliad newydd traws-gelfyddydol yw Wiltshire Creative, sy'n dod ag egni ac uchelgais Canolfan Gelfyddydau Caersallog, Gŵyl Gelfyddydau Ryngwladol Caersallog a Playhouse Caersallog at ei gilydd. Mae'n fenter gelfyddydol uchelgeisiol ac arloesol ar y cyd, sy'n sicrhau dyfodol disglair i gynulleidfaoedd, artistiaid a chyfranogwyr.

Wales Millennium Centre  
web site
: ww.wmc.org.uk/
Elin Rees
e-mail: elin.rees@wmc.org.uk
Thursday, May 17, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk