Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ROYAL WELSH COLLEGE OF MUSIC AND DRAMA TOPS DRAMA LEAGUE TABLES FOR FOURTH TIME!     

ROYAL WELSH COLLEGE OF MUSIC AND DRAMA TOPS DRAMA LEAGUE TABLES FOR FOURTH TIME! The Royal Welsh College of Music & Drama has sustained its ranking as the UK's top drama college in the Guardian University Guide 2019, published today. This is the second consecutive year the College has been awarded the top place, and the fourth time since 2013. The National Conservatoire of Wales achieved the highest score possible for student’s ‘satisfaction with the course’ in the Guardian table.
The College's drama training at Wales’ National Conservatoire embraces courses in acting, stage management and performance design.
“This position in the Guardian League table once again validates the professionalism and dedication of the Royal Welsh College’s staff and the outstanding talent of the students,” says Director of Drama, Sean Crowley. “Our Acting, Design for Performance and Stage Management students benefit from a fully immersive conservatoire training, which results in over 25 productions a year ranging from new writing and contemporary drama to Opera, Musical Theatre, Puppetry, exhibition and installation. Our students are given an incredibly rich experience and excellent opportunities to showcase their work in Cardiff and London and New York.
Our relationship with the industry is critical to this success and we constantly strive to provide our students with the best possible opportunities for employment on graduation.”
This year, for the first time, the guide includes a new continuation measure, to reflect students’ chances of finishing their degrees.
The College provides a regular flow of talent into the arts and creative industries and has a strong track-record for the career success of its graduates, many of whom achieve success at the forefront of the industry only a few years after graduatingColeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar Frig Tablau Cynghrair Drama am y Pedwerydd Tro
Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru wedi cynnal ei raddiad fel prif ysgol drama y DU yng Nghanllaw Prifysgolion y Guardian 2019 a gyhoeddwyd heddiw, yn dal arno i’r brif safle am yr ail flwyddyn yn olynol, a’r pedwerydd tro ers 2013.
Derbyniodd Conservatoire Cenedlaethol Cymru y sgôr uchaf bosibl ar gyfer bodlonrwydd myfyrwyr gyda’r cwrs yn nhabl y Guardian.
Mae’r hyfforddiant drama yng Nghonservatoire Cenedlaethol Cymru yn cynnwys cyrsiau mewn actio, rheoli llwyfan a chynllunio ar gyfer perfformio.
“Mae’r safle hwn yn nhabl Cynghrair y Guardian unwaith eto’n cadarnhau proffesiynoldeb ac ymroddiad staff Coleg Brenhinol Cymru a thalent ryfeddol y myfyrwyr,” meddai’r Cyfarwyddwr Drama, Sean Crowley. “Mae ein myfyrwyr Actio, Cynllunio ar gyfer Perfformio a Rheoli Llwyfan yn elwa gan hyfforddiant conservatoire cwbl ymdrwythol, sy’n arwain at dros 25 o gynyrchiadau bob blwyddyn ac yn amrywio o ysgrifennu newydd a drama gyfoes i Opera, Theatr Gerdd, Pypedwaith, arddangosfa a gosodiad. Bydd ein myfyrwyr yn cael profiad hynod gyfoethog a chyfleodd rhagorol i arddangos eu gwaith yng Nghaerdydd, Llundain ac Efrog Newydd.
Mae ein perthynas â’r diwydiant yn hollbwysig i’r llwyddiant hwn ac rydym wastad yn ymdrechu i roi’r cyfleoedd gorau posibl i’n myfiwyr gael gwaith wedi iddynt raddio.”
Eleni, am y tro cyntaf, mae’r canllaw’n cynnwys mesur parhad newydd, er mwyn adlewyrchu siawns myfyrwyr o gwblhau eu gradd.
Mae’r Coleg yn darparu llif cyson o dalent i’r celfyddydau a’r diwydiannau creadigol ac mae ganddo hanes da am lwyddiant gyrfaol ei fyfyrwyr, gyda llawer ohonynt i’w gweld yn amlwg yn y diwydiant dim ond ychydig flynyddoedd wedi iddynt raddio.
RWCMD  
web site
: https://www.rwcmd.ac.uk
Helen Dunning
e-mail: Helen.Dunning@rwcmd.ac.uk
Tuesday, May 29, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk