Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

GŴYL Y LLAIS 2018 YN DISGLEIRIO WRTH I DROS 26,000 O BOBL FWYNHAU 11 DIWRNOD O GERDDORIAETH, THEATR A DIGWYDDIADAU     

GŴYL Y LLAIS 2018 YN DISGLEIRIO WRTH I DROS 26,000 O BOBL FWYNHAU 11 DIWRNOD O GERDDORIAETH, THEATR A DIGWYDDIADAU Gŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Caerdydd yn edrych yn ôl ar 11 diwrnod anhygoel o gerddoriaeth fyw, cyd-gynyrchiadau theatr newydd sbon gyda Chanolfan Mileniwm Cymru, PROCESSIONS Caerdydd, prosiectau cymunedol, digwyddiadau rhad ac am ddim a llawer mwy

7 – 17 Mehefin 2018
Lleoliadau ledled y brifddinas
Wedi’i chreu gan Ganolfan Mileniwm Cymru
gwylyllais.cymru
#GyLl2018

• Daeth dros 26,000 o bobl i ddigwyddiadau Gŵyl y Llais gan gynnwys gigiau, cynyrchiadau theatr, prosiectau cymunedol a mwy dros gyfnod o 11 diwrnod rhwng 7 a 17 Mehefin, gan gynnwys sioeau a werthodd bob tocyn gan Gruff Rhys, Patti Smith, Laura Veirs, Tank and the Bangas a mwy.
• Ymhlith y prif artistiaid cerddorol roedd Patti Smith, Elvis Costello & The Imposters, Billy Bragg a Nadine Shah, LUMP – cywaith newydd rhwng Laura Marling a Mike Lindsay, Angélique Kidjo, Gruff Rhys gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Passenger.
• Cyflwynwyd sawl première byd a pherfformiad untro yn yr ŵyl, gan gynnwys ‘Edrica’ Gwenno, ‘Cave’ Camille O’Sullivan, ‘Utopia’ – noson wedi’i churadu gan Charlotte Church, a phremière byd perfformiad byw Gruff Rhys o’i albwm newydd ‘Babelsberg’ i gyfeiliant Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.
• Bu Canolfan Mileniwm Cymru yn cyd-gynhyrchu sioeau theatr a werthodd bob tocyn a chael ymateb ardderchog gan y gynulleidfa ac adolygwyr yn y wasg. Roedd y cynyrchiadau o dan arweiniad merched yn cynnwys ‘Lovecraft (Not the sex shop in Cardiff)’ gan Carys Eleri, sy’n mynd ymlaen i Ŵyl yr Ymylon Caeredin ym mis Awst; ‘Double Vision’ Gaggle Babble a ‘Highway One’ August 012 gan gynnwys cerddoriaeth newydd gan Katell Keineg.
• Bydd sioe newydd ryfeddol National Theatre Wales a Quarantine, ‘English’, yn parhau y tu hwnt i’r ŵyl, gyda pherfformiadau tan 24 Mehefin.
• Yn PROCESSIONS Caerdydd gwelwyd 9000 o ferched yn creu hanes mewn celfyddydwaith cyfranogol enfawr i ddathlu can mlynedd o’r bleidlais i ferched.
• Bu Caerdydd gyfan yn llwyfan i leisiau grymus ac amrywiol o fyd cerddoriaeth, celfyddydau, theatr a’r gymuned, glywed a chael eu clywed.

Neithiwr (nos Sul 17 Mehefin 2018), fe gafwyd diwedd buddugoliaethus i Ŵyl y Llais 2018 gan Elvis Costello. Mae’r trefnwyr wedi datgan bod yr ŵyl drawiadol 11-diwrnod wedi bod yn llwyddiant, gyda thros 27,000 o bobl yn mwynhau sioeau cerddoriaeth a werthodd bob tocyn, cynyrchiadau theatr o dan arweiniad merched yn ogystal â digwyddiadau rhad ac am ddim ledled y brifddinas.
Roedd uchafbwyntiau cerddorol yn cynnwys perfformiad ‘Geiriau a Cherdd’ agos-atoch Patti Smith o flaen 250 o bobl yn Eglwys Sant Ioan Treganna, Gruff Rhys yn perfformio gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC am y tro cyntaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, a pherfformiadau anhygoel gan Billy Bragg a Nadine Shah, Angélique Kidjo, Laura Veirs, Tank and the Bangas, Ibibio Sound Machine a llawer mwy.
Cafodd merched eu hyrwyddo a’u dathlu yn holl raglen Gŵyl y Llais. Bu’r seren seic-pop Gwenno yn cyflwyno ‘Edrica’, sioe untro a gomisiynwyd ar gyfer Gŵyl y Llais, a Charlotte Church yn cyflwyno noson yn llawn hwyl yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o’r enw Utopia, oedd yn cynnwys detholiad o artistiaid rhyngwladol arloesol gyda lleisiau o gerddoriaeth byd, cabare, electronica, synth-pop a’r gair llafar.
Cynhaliwyd première pedwar comisiwn dan arweiniad merched yn yr ŵyl eleni, wedi’u cyd-gynhyrchu gan Ganolfan Mileniwm Cymru – ‘Lovecraft (Not the sex shop in Cardiff)’, sioe un fenyw Carys Eleri oedd yn cyfuno cerddoriaeth, gwyddoniaeth a chomedi, ac sy’n mynd ymlaen i Ŵyl yr Ymylon Caeredin ym mis Awst; ‘Highway One’, hanes teimladwy a hynod ddoniol am bererindod gan August 012 a’r gantores-gyfansoddwraig Katell Keineg; ‘Double Vision’, profiad newydd iasol ac aml-synhwyrus wedi’i ysbrydoli gan Hitchcock a Lehman gan yr arbenigwyr theatr gig o Gaerdydd, Gagglebabble; a Cave, archwiliad theatraidd syfrdanol o ganeuon Nick Cave & The Bad Seeds gan Camille O’Sullivan.
Meddai Rebecca Gould, Pennaeth y Celfyddydau yn British Council Cymru: “Yr hyn oedd yn wych am Ŵyl y Llais oedd ei bod yn cyflwyno’r gorau o Gymru, i Gymru ac i’r byd. Roedd y cyfuniad o sioeau lleol a chantorion byd-enwog yn disgleirio yn y Bae yn gweddnewid Caerdydd yn bentref byd-eang ar gyfer dathlu, archwilio a chydweithio”.

Yn PROCESSIONS Caerdydd, a gyd-gynhyrchwyd gydag Artichoke, trowyd strydoedd y brifddinas yn fôr o liwiau wrth i 9,000 o ferched o bob rhan o’r wlad orymdeithio i ddathlu can mlynedd o’r bleidlais i ferched ar benwythnos cyntaf yr ŵyl, gan roi cyfle i fenywod a merched uno a chodi eu llais yn y dathliad unwaith-mewn-oes yma.

Dywedodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig a Chreadigol Canolfan Mileniwm Cymru: “Mae Gŵyl y Llais wedi llenwi Caerdydd â lleisiau anghredadwy yn ystod yr 11 diwrnod diwethaf. Rydyn ni wedi profi nifer o sioeau unigryw eleni, o sioe arbennig Geiriau a Cherdd yng nghwmni Patti Smith yn Eglwys San Ioan i Gruff Rhys yn perfformio gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Mae ein cynyrchiadau theatr wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda chynulleidfaoedd ac rydyn ni’n falch iawn ein bod wedi cydweithio â chymaint o artistiaid, ysgrifenwyr a chynhyrchwyr talentog o Gymru er mwyn datblygu’r gwaith newydd yma. Dathlodd ein rhaglen eleni amrywiaeth a chydraddoldeb ar draws nifer o ffurfiau ar gelfyddyd ac rydyn ni wrth ein bodd bod gymaint o bobl wedi’i mwynhau”.
Cafodd mynychwyr yr ŵyl gyfle hefyd i fwynhau rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau am ddim ym Mhentre’r Ŵyl yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, gan gynnwys India – Cymru (16 – 17 Mehefin), cywaith rhwng Gŵyl Jodhpur RIFF a Gŵyl Adrodd Straeon Ryngwladol Beyond the Border gyda’r unawdydd a’r cerddor Kadar Khan Langa, y meistr chwarae kamaicha Dara Khan Manganiyar, yr unawdydd Hindustani clasurol a’r gantores Sufi Smita Rao Bellur, ynghyd â’r Cymry, y cantor-gyfansoddwr Gwilym Morus a’r storïwraig Angharad Wynn.

Meddai Divya Bhatia, Cyfarwyddwr Gŵyl Jodhpur RIFF: “Mae’r cywaith rhwng Gŵyl y Llais a Jodhpur RIFF wedi bod yn brofiad gwirioneddol hyfryd i’r holl gerddorion a chantorion o Gymru ac India oedd yn rhan ohono. Roedd yr ymateb i’r perfformiadau y penwythnos diwethaf yma yn yr ŵyl yn gynnes ac yn werthfawrogol iawn. Allen ni ddim bod wedi gofyn am well digwyddiad i gyflwyno’r gwaith unigryw yma!”

Roedd Pentre’r Ŵyl hefyd yn gartref i Straeon Bwyd Ffoaduriaid, cynllun hyfforddiant a darparu bwyd ar stondinau dros dro wedi’i gefnogi gan Ŵyl y Llais mewn cydweithrediad â Lia’s Kitchen ac Oasis Caerdydd, sefydliad sydd â’r nod o helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i gymathu yn eu cymuned leol. Roedd prydau bwyd o bob rhan o’r byd – gan gynnwys Peli Cig Swdanaidd a Swshi Coreaidd – yn llwyddiant ysgubol, a bydd y lori fwyd boblogaidd yn mynd ymlaen i ragor o wyliau bwyd a Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn ddiweddarach eleni, gan helpu i gefnogi gweithgareddau Oasis Caerdydd.

Bu Gŵyl y Llais hefyd yn gyfle i lansio Ffrindiau Gigiau Caerdydd, cynllun cyfeillio sy’n tynnu pobl gydag anableddau dysgu a gwirfoddolwyr sy’n rhannu’r un diddordebau ynghyd er mwyn mynd i gigiau gyda’i gilydd. Digwyddodd tair ymyrraeth yn ystod yr ŵyl – gan gynnwys boicot o areithiau agoriadol yr ŵyl, lle bu Theatr Hijinx, cwmni proffesiynol sy’n hyfforddi actorion gydag anableddau dysgu, yn gorymdeithio gyda phlacardiau oedd yn cynnwys sloganau grymus fel “Dim amser gwely – dw i’n 27” a “Mynnwn ein hawl i bartïo."

Meddai Kai Jones, Cydlynydd Prosiect Ffrindiau Gigiau Caerdydd: “Mae Gŵyl y Llais wedi bod yn brofiad anhygoel i Ffrindiau Gigiau Caerdydd. Allen ni ddim bod wedi gofyn am lwyfan mwy perthnasol i lansio ein prosiect a chael cyfle i lwyfannu ymyrraeth yn ystod noson agoriadol yr ŵyl. Roedd ymateb y gynulleidfa yn rhyfeddol. Rydyn ni wedi colli cyfri ar faint o bobl ddywedodd bod y perfformiad wedi dod â dagrau i’w llygaid, ac fe ddaeth pobl i’n stondin ym mhentre’r ŵyl ar unwaith yn gofyn am gael bod yn un o’r Ffrindiau Gigiau”.
Canolfan Mileniwm Cymru  
web site
: wmc.org.uk
Elin Rees
e-mail: elin.rees@wmc.org.uk
Tuesday, June 19, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk