Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Aberystwyth Arts Centre David Jones: Angels on Washing Lines GALLERY 2 7 July - 9 September / 7 Gorffennaf - 9 Medi     

Aberystwyth Arts Centre 
David Jones: Angels on Washing Lines 
GALLERY 2 
7 July - 9 September / 7 Gorffennaf - 9 Medi
This summer Aberystwyth Arts Centre presents Angels on Washing Lines. Enter the world of David Jones’s imagination, beautifully crafted and brilliantly coloured.

There are prints, sculptures and installations to explore and screens that turn the pages of his wonderful sketchbooks which document his travels and show ideas for his artwork. His work shows the amazing diversity of his talent – from graphic design, to sculpture, installation and the immediacy of his sketchbooks. Perhaps designer craftsman is the best way to describe him.

The ideas and images that inspire David Jones’ work have their seeds in his childhood and he has retained that sense of playfulness throughout his life. Much of his work is triggered by memories of his early years in Wales and by the teachers and artists whose work has inspired him. Jones’ determination to become an artist lead him to Liverpool College of Art and then to Italy, Switzerland, Germany and Holland where he worked in design studios as part of the John Moores Travelling Scholarship. Since 1962 Jones has worked as a lecturer, designer and artist. Highlights of his lengthy career include him working in Japan in the 60s, being a Senior Lecturer at Central Saint Martins until 2005 and being a member of the Royal Cambrian Academy.

David Jones’ exhibition represents a lifetime of observing detail and the rhythm of life. The whimsy of his imagination knows no bounds.David Jones: Angels on Washing Lines
Oriel 2, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
07.07.17 - 09.09.18

Yr haf hwn mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cyflwyno Angels on Washing Lines. Croeso i fyd dychymyg David Jones, byd sydd wedi’i grefftio’n hyfryd a’i liwio’n danbaid.

Dyma brintiau, cerfluniau a gosodweithiau i’w hystyried a sgriniau sy’n troi tudalennau ei lyfrau brasluniau rhyfeddol yn dogfennu ei deithiau ac yn dangos syniadau ar gyfer ei waith celf. Mae ei waith yn dangos amrywiaeth anhygoel ei dalent - o ddylunio graffig, i gerflunwaith, gosodwaith ac uniongyrchedd ei lyfrau brasluniau. Efallai y gellir ei ddisgrifio gorau fel crefftwr dylunio.

Mae’r syniadau a’r delweddau sy’n ysbrydoli David Jones yn deillio o’i blentyndod ac mae wedi llwyddo i gadw’r teimlad hwnnw o chwaraegarwch gydol ei fywyd. Mae rhan sylweddol o’i waith yn seiliedig ar atgofion o’i flynyddoedd cynnar yng Nghymru ac ar waith yr athrawon a’r artistiaid a’i ysbrydolodd. Bu penderfyniad Jones i fod yn artist yn ei arwain at Goleg Celf Lerpwl ac wedyn i’r Eidal, y Swistir, yr Almaen a’r Iseldrioedd lle y bu’n gweithio mewn stiwdios dylunio fel rhan o Ysgoloriaeth Deithio John Moore. Ers 1962 mae Jones wedi gweithio fel darlithydd, dylunydd ac artist. Ymysg uchafbwyntiau ei yrfa hir yw gweithio yn Siapan yn y 60au, cyfnod fel Uwch Ddarlithydd yn Central Saint Martins tan 2005 a’i aelodaeth o’r Academi Gambriaidd Frenhinol.

Mae arddangosfa David Jones yn cynrychioli oes o syllu ar fanylion a rhythmau bywyd. ‘Does dim
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk
Aberystwyth Arts Centre Marketing Dept.
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, June 26, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk