Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE Y Tŷ Haf / The Summer House August / Awst 2018     

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE
Y Tŷ Haf / The Summer House
August / Awst 2018 Yr haf hwn mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn rhedeg i ffwrdd i’r syrcas, gan ymuno â dathliad gydol y DU o 250 mlynedd o syrcas yn 2018, ac fe’ch gwahoddir i ymuno â nhw yn eu pabell fawr felen sef y ‘Tŷ Haf’!

Mae’r ‘Tŷ Haf’ yn cynnig rhaglen fi s o berfformiadau ysblennydd o dan gynfas gan gynnwys actau acrobatig syfrdanol, syrcas ryngwladol, gwesteion dirgel, cerddoriaeth fyw, theatr gerddorol, sioeau teulu, gweithgareddau hwyliog i’r plant a phicnic mawreddog - y cyfan am brisiau fforddiadwy - ceir rhywbeth at ddant pawb! Bydd y bar a chaffi yn cynnig bwyd a diodydd gydol y tymor haf arbennig hwn.

Cadwch lygad ar ein gwefan aberystwythartscentre.co.uk am y newyddion diweddaraf am berfformiadau a gweithgareddau gydol mis Awst.


This summer Aberystwyth Arts Centre is running away to the circus, joining a UK-wide celebration of 250 years of circus in 2018 and invites you to join them in their big yellow tent known as the ‘Summer House’.

The ‘Summer House’ has a month-long programme of spectacular performances under canvas, including astounding acrobatic acts, international circus, mystery guests, live music, musical theatre, family shows, fun kids activities and a big picnic - all at affordable prices – something for everyone! The bar and café will be serving food and drink throughout this special summer season.

Keep an eye on the website aberystwythartscentre.co.uk for news of pop up performances and activities throughout August.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: http://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Monday, July 02, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk