Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Be upstanding for The Flop – Hijinx takes a firm hold of one of France’s most explosive tales     

Be upstanding for The Flop – Hijinx takes a firm hold of one of France’s 
most explosive tales
The makers of Meet Fred team up with Spymonkey for a some serious clowning around.

Pioneering Welsh theatre company, Hijinx, have a brand new show The Flop, which previews at Chapter in 12-14 July 8pm, before making a world premiere at the Edinburgh Festival Fringe.

The Flop, developed with clown supremos Spymonkey, is a historical romp through a bizarre true story of the impotency trials in 17 Century France. Embracing the art of clowning, slapstick and breaking a farcical fourth wall, The Flop blends Hijinx’s trademark playful humour with Spymonkey’s anarchic physicality.

About The Show
Paris. 1657ish. Impotence is illegal. When the Marquis De Langey is accused of being less than upstanding, his wounded pride leads him towards a monumental and very public flop. The Flop is a clowning physical comedy show with live music and big wigs.

Hijinx, one of Britain’s leading inclusive theatre companies, were winners of Best Ensemble in the Wales Theatre Awards in 2016 for Meet Fred. The Flop is a Hijinx production and the cast comprises of three learning disabled actors alongside three non-disabled actors. It is directed by Ben Pettitt-Wade (Meet Fred) and Toby Parks from Spymonkey is creative mentor and composer.

About Hijinx
What makes Hijinx different is that their casts always include professional actors who have learning disabilities. The ability of these effortlessly talented performers is at the heart of every show they produce, creating work that is utterly absorbing, surprising and provocative.

About Spymonkey
SPYMONKEY is the UK's leading physical comedy ensemble, based in Brighton. They have been making sublimely hilarious and deeply ridiculous theatre for the last 20 years, delighting audiences around the world.

The Flop previews at Chapter Arts Centre, Cardiff, 12-14 July, 8pm. Tickets cost £10 and can be purchased at www.chapter.org./flop or 029 2030 4400.


Connect with Hijinx Theatre online at: www.hijinx.org.uk on Twitter @hijinxtheatre instagram @hijinxtheatre Facebook at HijinxTheatre and YouTube at HijinxTheatreCompany #theflop

For further information please contact Vanessa Davies: Vanessa.davies@hijinx.org.uk / 02920 300331DATGANIAD I’R WASG
I’W RYDDHAU AR UNWAITH: 28 MEHEFIN 2018

Pawb yn unionsyth ar ei draed ar gyfer The Flop – gyda Hijinx yn gafael yn gadarn yn un o straeon mwyaf ffrwydrol Ffrainc

Yn y sioe hon mae dyfeiswyr Meet Fred yn ymuno â Spymonkey am dipyn o glownio a gwamalu go iawn.

Mae gan Hijinx, y cwmni theatr arloesol o Gymru, sioe newydd sbon - The Flop - sy'n rhagarddangos yn Theatr y Chapter rhwng 12-14 Gorffennaf am 8yh, cyn teithio i Gyrion Gŵyl Caeredin (Edinburgh Festival Fringe) i lwyfannu’r perfformiad cyntaf.

Mae The Flop, a ddatblygwyd ar y cyd â Spymonkey, penaethiaid y clowns, yn sioe giamocs hanesyddol sy’n adrodd stori wir a chwbl anhygoel am dreialon gerbron llys am analluedd rhywiol yn Ffrainc yr 17eg ganrif. Mae The Flop, sy’n cynnwys y gelfyddyd glownio, slapstic a thorri pedwaredd wal wirion bost yn cyfuno hiwmor chwareus - nod masnach Hijinx - â ffisegolrwydd anarchaidd Spymonkey.

Ynglŷn â'r Sioe
Paris. Tua 1650. Mae analluedd rhywiol yn anghyfreithlon. Pan yw’r Ardalydd De Langey yn cael ei gyhuddo o fod yn llai na nobl, mae ei falchder clwyfedig yn ei arwain bendramwnwgl i fflop aruthrol, tra chyhoeddus. Mae The Flop, yn sioe gomedi gorfforol sy’n llawn dwli a chlownio ynghyd â cherddoriaeth fyw a wigiau mawr.

Hijinx, un o gwmnïau theatr gynhwysol mwyaf blaenllaw Prydain, oedd enillwyr yr Ensemble Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru yn 2016 am y sioe Meet Fred. Mae The Flop yn gynhyrchiad gan Hijinx ac mae'r cast yn cynnwys tri actor sydd ag anableddau dysgu ochr yn ochr â thri actor sydd heb fod yn anabl. Cyfarwyddwr y sioe yw Ben Pettitt-Wade (Meet Fred) a Toby Parks o Spymonkey yw’r mentor creadigol a’r cyfansoddwr.

Ynglŷn â Hijinx
Yr hyn sy'n gwneud Hijinx yn wahanol yw bod eu castiau bob amser yn cynnwys actorion proffesiynol sydd ag anableddau dysgu. Mae gallu'r perfformwyr diymdrech o dalentog hyn wrth wraidd pob sioe maen nhw'n ei chynhyrchu, ac mae hyn yn rhoi bod i waith sy'n gwbl gyfareddol, rhyfeddol a phryfoclyd.


Ynglŷn â Spymonkey
SPYMONKEY yw ensemble mwyaf blaenllaw'r DU ym myd comedi ffisegol; mae pencadlys y cwmni yn Brighton. Maen nhw wedi bod yn creu theatr cwbl anhygoel a gwirion bost dros yr 20 mlynedd diwethaf, gan ddiddanu cynulleidfaoedd ar draws y byd.
Cynhelir rhagarddangosiad o The Flop yng Nghanolfan y Celfyddydau Chapter, Caerdydd, 12-14 Gorffennaf, 8yh. Pris y tocynnau: £10 a gellir eu prynu yn www.chapter.org./flop neu drwy ffonio 029 2030 4400.

Cysylltwch â Theatr Hijinx ar-lein yn: www.hijinx.org.uk ar Twitter @hijinxtheatre instagram @hijinxtheatre Facebook yn HijinxTheatre a YouTube yn HijinxTheatreCompany #theflop

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Vanessa Davies: Vanessa.davies@hijinx.org.uk / 02920 300331


Hijinx Theatre Company  
web site
: www.hijinx.org.uk
Vanessa Davies
e-mail: vanessa.davies@hijinx.org.uk
Tuesday, July 03, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk