Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE BST Productions The Cocktail Party 7.45pm, 2 & 3 Tachwedd | November     

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE
BST Productions
The Cocktail Party
7.45pm, 2 & 3 Tachwedd | November Mae cwmni Blood, Sweat & Tea yn rhoi tro modern ysbrydol ar ddrama ystafell-fyw glasurol T.S Eliot.
Blood, Sweat & Tea Productions puts a spiritual modern spin on T.S Eliot’s classic drawing room play.

Mae Edward, cyfreithiwr canol-oed, yn ffeindio'i hun yn cynnal parti coctel ar ei ben ei hun, yn absenoldeb ei wraig. Yn dilyn ymyriad gwestai anhysbys, mae gweithrediadau Edward yn achosi cyfres o ddigwyddiadau sy'n cwestiynu ei ryddid, ei berthnasau a'i hunan-obsesiwn.

Edward, a middle aged lawyer, finds himself solo-hosting a cocktail party in the absence of his wife. With the intervention of an unidentified guest, Edward sets into motion a chain of events that questions his free will, relationships and self obsession.

Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232 neu ar-lein am www.aberystwythartscentre.co.uk

Tickets are available from the Arts Centre Box Office on 01970 62 32 32 or online at www.aberystwythartscentre.co.uk
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept.Aberystwyth Art Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, October 04, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk