Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTYTH ARTS CENTRE Hothouse Flowers 8pm, Thursday 15 November Orchard Entertainment     

ABERYSTYTH ARTS CENTRE
Hothouse Flowers
8pm, Thursday 15 November
Orchard Entertainment Mae rhywbeth gwych yn digwydd pan mae Hothouse Flowers yn camu i’r llwyfan – rhywbeth sydd wedi’i siapio gan dros drideg mlynedd o ganu a chwarae ar draws y byd, ond eto does ddim dwy sioe erioed wedi bod yr un fath! Mae synnwyr o antur gerddorol, ysgogiad i gyrraedd uchelder a dyfnder newydd yng ngherddoriaeth lle’r bwriad di-eiriau yw bod y band a’r gynulleidfa’n dod yn un ac mae’r byd yn troi’n rhywle arall am gyfnod byr.

Something amazing happens when Hothouse Flowers step onto the stage – something that has been shaped by over thirty years of singing and playing all over the world, yet no two shows have ever been the same! There is a sense of musical adventure, an impulse to reach new heights and depths in music where the unspoken aim is that the band and the audience become one and the world becomes a different place for a while.

Dyma daith ddiweddaraf yn band, sy’n cynnwys caneuon o’u halbwm newydd, Let’s Do This Thing.

Wedi’i ffurfio’n wreiddiol yn 1985 fel deuawd canu ar y stryd o’r enw The Incomparable Benzini Brothers, pan ychwanegwyd Pete O’Toole fe’u hail-enwir yn Hothouse Flowers. Wedi’i clodio gan artistiaid megis U2, wnaeth Hothouse Flowers ryddhau eu debut yn 1988, a wnaeth gyrraedd rhif 2 ar siartiau Prydain. Ers hynny, maen nhw wedi dod yn un o fandiau roc mwyaf llwyddiannus Iwerddon.

This is the band's most recent tour, which includes songs from their new album, Let's Do This Thing.

Originally formed in 1985 as a busking duo called 'The Incomparable Benzini Brothers', the addition of Pete O'Toole led them to change their name to Hothouse Flowers. Championed by the likes of U2, Hothouse Flowers released their debut in 1988 which reached the number 2 slot in the UK charts. Since then, they have become one of Ireland's finest and most successful rock bands.

Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 01970 623232 neu ar-lein am www.aberystwythartscentre.co.uk
Tickets are available from the Arts Centre Box Office on 01970 62 32 32 or online at www.aberystwythartscentre.co.uk
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept.Aberystwyth Art Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, October 04, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk