Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE\ THEATR GENEDLAETHOL CYMRU NYRSYS gan | by Bethan Marlow13 & 14 Tachwedd | November Canolfan Celfyddydau Aberystwyth     

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE\
THEATR GENEDLAETHOL CYMRU
NYRSYS gan | by Bethan Marlow13 & 14 Tachwedd | November
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys ‘go iawn’. Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys – yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd dan bwysau parhaol.

Awdur Nyrsys yw Bethan Marlow, yn seiliedig ar syniad gwreiddiol gan Sara Lloyd a Bethan Marlow. Sara Lloyd sy'n cyfarwyddo, a mae caneuon gwreiddiol gan Rhys Taylor a Bethan Marlow.

Cyflwynir Nyrsys mewn cydweithrediad â Pontio.

Mynediad i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng Sibrwd.

As this year sees the NHS turn 70, we take a look behind the scenes of a busy cancer ward in a hospital in Wales today, with script and songs created from interviews with ‘real’ nurses. This new play shines a light on nurses’ experiences – the challenges they face in their day-to-day work and the mischief, sisterhood and sense of vocation that sustains them. A heartfelt depiction of the life and work of these real-life heroes who care for us and our loved ones within a healthcare system that’s under perpetual strain.Nyrsys is written by Bethan Marlow, based on an original idea by Sara Lloyd and Bethan Marlow. Sara Lloyd directs, with original songs by Rhys Taylor and Bethan Marlow.


Nyrsys is presented in association with Pontio.

English language access via Sibrwd.

Aberystwyth Arts Cenre  
web site
: http://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Saturday, October 06, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk