Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTREANDREW LOGAN     

ABERYSTWYTH ARTS CENTREANDREW LOGAN Byd Rhyfeddol Adlewyrchiadau

The Wonderful World of Reflections

28ainTachwedd - 9fed Chwefror
Agoriad yr Arddangosfa a Strafagansa Gemwaith: 6pm, Nos Sadwrn 1af Rhagfy

28th November - 9th February
Exhibition opening and Jewellery Extravaganza: 6pm,
Saturday 1st December


Yn ystod yr Hydref eleni bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cyflwyno casgliad o greadigaethau ffantastig Andrew Logan. Bydd Oriel 1 yn cael ei thrawsffurfio'n drysor cudd rhyfeddol, gemog llawn crogluniau symudol gwych, darnau 2D symudliw a cherfluniau cyfoethog sy'n llenwi'r oriel gyda cherddoriaeth.


Yn ganolog i'r casgliad amryfal o gerfluniau disglair bydd Goldfield, darn helaeth sy'n cynnwys coesynnau gwenith symudliw 4.5 medr o uchder yn nodweddu casgliad o lygod y maes a phili-palod arnofiol. Dyma’r ail ddangosiad yn unig ers i’r gwaith gael ei gomisiynu a’i arddangos yn Oriel Whitechapel ym 1976.

Mae Andrew Logan yn perthyn i ddosbarth unigryw o ecsentrigion Lloegr. Yn cael ei ystyried i fod yn un o brif artistiaid cerfluniol Prydain, mae ei waith yn herio confensiwn, yn cymysgu cyfryngau ac yn chwarae gyda gwerthoedd artistig. Ganwyd Logan yn Rhydychen ym 1945, ac enillodd ei gymwysterau fel pensaer yn y 1960au. Mae ei waith yn croesi ar draws meysydd cerflunwaith, gemwaith, dylunio llwyfan a chelf gyhoeddus, yn ymgorffori ffantasi artistig mewn modd hollol newydd. Hefyd peidiwch â methu'r Strafagansa Gemwaith, a gynhelir am 6pm Rhagfyr 1af, yn Oriel 1. Mae digwyddiadau fel hwn yn allweddol i bortffolio Andrew, lle mae modelau gwirfoddol yn cael eu haddurno mewn gemwaith Andrew ac yn symud i gerddoriaeth a grewyd yn arbennig. Mae'n addo i fod yn brofiad bythgofiadwy!


This Autumn Aberystwyth Arts Centre will be hosting a selection of Andrew Logan’s fantastic creations. Gallery 1 will be transformed into a fantastical, bejewelled treasure trove filled with marvellous hanging mobiles, shimmering 2D works and extravagant sculptures that fill the gallery with music.

Central to the diverse array of dazzling sculptures will be Goldfield, an expansive piece comprised of 4.5 metre high giant wheat stalks hosting field mice and floating butterflies. This showing will be only the second since it was commissioned and exhibited at the Whitechapel Gallery in 1976.

Andrew Logan belongs to a unique school of English eccentrics. Considered one of Britain's principal sculptural artists, his work challenges convention, mixes media and plays with artistic values. Born in Oxford in 1945, Logan qualified in architecture in the 1960s. His work crosses the fields of sculpture, jewellery, stage-design & public art, embodying artistic fantasy in an unprecedented way.

Also, don't miss the Jewellery Extravaganza, taking place at 6pm December 1st, in Gallery 1. Events such as this are key to Andrew's portfolio, where volunteer models are adorned in Andrew’s jewellery, interpretatively moving to specially created music. It promises to be an unforgettable experience!


The Andrew Logan Museum of Sculpture is a wonderland in rural Berriew that is home to a glittering selection of Logan’s signature works: jewellery, original costumes, memorabilia from his Alternative Miss World and much, much more. Opened in 1991, it is currently the only European museum that is dedicated to a living artist.

The Alternative Miss World is one of Logan's most well-known creations, a fancy-dress contest judged on the theme of transformation, rather than beauty. Any one is allowed to enter and past winners include a robot and a 70 year old Russian lady.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Rachel Luxton rhr13@aber.ac.uk

Mae Amgueddfa Gerfluniaeth Andrew Logan yn wlad hud a lledrith yn y Berriew wledig syln gartref i ddetholiad disglair o waith unigryw Logan: gemwaith, gwisgoedd gwreiddiol, eitemau cofiadwy o'i 'Alternative Miss World' a llawer, llawer mwy. Fe'i hagorwyd ym 1991, ac ar hyn o bryd hon yw'r unig amgueddfa yn Ewrop sy'n gysegredig i artist byw.Yr 'Alternative Miss World' yw un o greadigaethau mwyaf adnabyddus Logan, cystadleuaeth wisg-ffansi a feirniedir ar thema trawsffurfiad yn hytrach na phrydferthwch. Gall unrhyw un gymryd rhan ac mae enillwyr y gorffennol yn cynnwys robot a menyw Rwsiaidd 70 oed
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, October 11, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk