Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE Travelling Light Theatre Company THREE KINGS 25 Tachwedd | November I blant 5+ | For children 5+     

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE
Travelling Light Theatre Company
THREE KINGS
25 Tachwedd | November
I blant 5+ | For children 5+ Mae tri theithiwr blinedig o wledydd pell yn cwrdd ar hap wrth i nos agosáu. Wrth i gysgodion cau o'u cwmpas, maent yn goresgyn eu hamheuon o'i gilydd ac yn rhannu straeon; straeon am golled, straeon am frenhinoedd. Mae'u straeon yn goleuo awyr y nos gyda bydoedd chwilfrydig, anturiaethau ffyrnig a chipolygon ar wir gefndiroedd y teithwyr. Yn sydyn, nid yw'r dieithriaid yma'n ymddangos mor ddieithr.

Mae Travelling Light yn dod a'u tro croyw a dyfeisgar i chwedl glasur. Mae Three Kings yn cyfuno adrodd straeon, caneuon a phypedau mewn sioe ddisglair am ddarganfod rhywle i berthyn, goresgyn gwahaniaethau a gwrando ar y gwyliwr sêr cyfrinachol ym mhob un ohonom.
Three weary travellers from far off lands meet by chance as night approaches. As shadows draw in, they overcome their suspicions of each other and exchange stories; stories of loss, stories of kings. Their stories light up the night sky with curious worlds, fierce adventures and flickers of the travellers’ true pasts. Suddenly these strangers don’t seem so strange.Travelling Light brings its inventive and fresh twist to a classic tale. Three Kings fuses storytelling, song and dance and puppetry in a sparkling show about finding out where you belong, overcoming your differences and listening to the

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth, ac yn rhan o Gyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’n fudiad a gefnogir yn ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University, and part of the Faculty of Arts and Social Sciences. It is a revenue funded organisation of Arts Council Wales.

Cysylltwch â Rachel Scurlock | rls@aber.ac.uk | 01970 622894 am ragor o wybodaeth.
Please contact Rachel Scurlock | rls@aber.ac.uk | 01970 622894 for more information

www.aberystwythartscentre.co.uk
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Sunday, October 14, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk