Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE Cascade Dance Theatre FRANKENSTEIN     

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE
Cascade Dance Theatre
FRANKENSTEIN Yn dathlu 200 mlwyddyn o gampwaith gothig Mary Shelley gyda addasiad theatr ddawns newydd sbon gan Cascade Dance Theatre.
Celebrating 200 years of Mary Shelley's gothic masterpiece with a brand new dance theatre adaptation by Cascade Dance Theatre.

6 Tachwedd | November
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
Bydd Cascade Dance Theatre yn ymweld ag Aberystwyth gyda Frankenstein, addasiad theatr ddawns newydd o gampwaith gothig Mary Shelley i gyd-fynd gyda'r 200 mlwyddiant o'i gyhoeddiad gyntaf.

Mae'r cynhyrchiad cyffroes yn mynd allan ar draws Gymru ar daith hydref sy'n dod i Aberystwyth yn ogystal ag Abertawe, Aberhonddu, Llanelli, Aberdaugleddau, Coed Duon, Pwllheli a Chaernarfon cyn gorffen yng Nghaerdydd.

Yn dathlu 200 mlwyddyn ers cyhoeddi campwaith Mary Shelley, mae Cascade yn rhoi anadl newydd i hanes sydd wedi datblygu i fod yn gymaint mwy i ni na'i gwreiddiau 19eg ganrif.

Yn angerddol ac yn atyniadol, mae cynhyrchiad Cascade yn dod i'r llwyfan holl rym, drama a'r drasiedi anochel sydd wedi gwneud y nofel wreiddiol mor gofiadwy i genhedlaeth ar ôl genhedlaeth. Rydym ni gyd yn gyfarwydd â Frankenstein, y chwedl am anghenfil wedi'i greu a'i wneud o ddyn. Chwedl rybuddiol, chweld creu, chwedl am allanolwr...a chwedl gariad.

Ym mis Tachwedd, bydd Frankenstein newydd yn cael ei eni wrth i gwmni o bum perfformiwr a ddau gerddor dod ag addasiad cymhellol y Cyfarwyddwr Celfyddydol a coreograffwr Phil Williams o'r ffantasi gothig eithaf i fywyd.
Cascade Dance Theatre will visit Aberystwyth Arts Centre with Frankenstein, a brand new dance theatre adaptation of Mary Shelley’s gothic masterpiece coinciding with the 200th anniversary of its first publication.

This exciting production heads out across Wales on an autumn tour that takes in Aberystwyth as well as Swansea, Brecon, Llanelli, Milford Haven, Blackwood, Pwllheli, and Caernarfon before finishing in Cardiff at Chapter.

Celebrating 200 years since the publication of Mary Shelley's masterpiece; Cascade breathes new life into a story that has become so much more to us than its 19th Century origins.

Visceral and engaging, Cascade’s production brings to the stage all the potency, drama and tragic inevitability that has made the original novel beloved of generation after generation. We all know Frankenstein; the tale of the monster made of and by man. A cautionary tale, a creation story, an outsider story…a love story.

This November, a new Frankenstein is born as a company of five performers and two musicians bring to life Artistic Director and choreographer Phil Williams’ compelling new adaptation of the ultimate gothic fantasy.
Bydd pob perfformiad o Frankenstein yn cynnwys capsiynu agored ar gyfer aelodau o’r gynulleidfa sy’n F/fyddar, wedi colli eu clyw a thrwm eu clyw.

Every performance of Frankenstein will feature open captioning for D/deaf, deafened and hard of hearing audience members.


Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth, ac yn rhan o Gyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’n fudiad a gefnogir yn ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University, and part of the Faculty of Arts and Social Sciences. It is a revenue funded organisation of Arts Council Wales.

Cysylltwch â Rachel Scurlock | rls@aber.ac.uk | 01970 622894 am ragor o wybodaeth.
Please contact Rachel Scurlock | rls@aber.ac.uk | 01970 622894 for more information

www.aberystwythartscentre.co.uk
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Monday, October 15, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk