Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE imitating the dog HEART OF DARKNESS Mae'r creuwyr theatr digidol clodfawr imitating the dog yn troi'u sylw at nofel galsur Joseph Conrad, Heart of Darkness     

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE
 imitating the dog
HEART OF DARKNESS
Mae'r creuwyr theatr digidol clodfawr imitating the dog yn troi'u sylw at nofel galsur Joseph Conrad, Heart of Darkness Award-winning digital theatre-makers imitating the dog turn their attention to Joseph Conrad’s classic novel, Heart of Darkness.
16 & 17 Tachwedd | November
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre

Mae'r gwneuthurwyr theatr glodfawr imitating the dog yn dod â'u cynhyrchiad newydd, Heart of Darkness, i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ym mis Tachwedd.

Mae'r ail-ddweud trawiadol o nofel glasur Conrad yn waith cyfoethog ei delweddau, aml-haenog sy'n cyfuno perfformiad byw gyda thechnoleg ddigidol. Yn llenwi'r llwyfan gyda sgriniau a lliw dirus, mae 5 actor yn ceisio adrodd y stori. O flaen ein llygaid, maent yn creu ffilm sy'n cymryd cymeriadau a themâu'r nofel ac yn diweddaru'r stori. Mae stori newydd yn ymddangos, un am daith fewn i galon dywyll Ewrop wedi'i rhwygo gan ryfel. Mae'r ddrama yn datgelu ar y llwyfan fel nofel graffeg enfawr, gan gyfuno sinema a pherfformiad byw ar gyfer profiad theatr unigryw a chofiadwy.

Wedi'i gyhoeddi'n 1902, Heart of Darkness oedd nofel fwyaf dylanwadol Conrad ac mae'n parhau i fod yn ddadleuol hyd heddiw. Yn ymddangos yn aml ar restrau nofelau gorau yn yr iaith Saesneg, mae'r nofel wedi tanio dadlau ffyrnig am dros 100 mlynedd. Prin mae dehongliadau theatraidd yn cael eu ceisio, er bod y nofel wedi ysbrydoli gweithiau eraill, gan gynnwys epig 1979 Francis Frod Coppola, Apocalypse Now.

Mae Heart of Darkness yn stori am daith mewn i berygl anhysbys. Yma mae'n cael ei llusgo i oes gyfoes, ac mae'n dod yn stori ni; am erchylltra gwladychiaeth, am gelwydd a thrachwant a rhagfarn. Beth sy'n ymddangos yw chwedl yn gwbl ar gyfer ein hamser ni - a stori am y galon dywyll sy'n curo ynddo ni gyd.

Mae'r cynhyrchiad hwn yn rhan o gyfres Theatr dros Newid Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd hefyd yn cynnwys yr wobrwyiedig #JeSuis gan Aakash Odedra a Evros The Crossing River gan Seemia Theatre.
Award-winning theatre makers imitating the dog are bringing their new production, Heart of Darkness, to Aberystwyth Arts Centre this November.

This startling new re-telling of Conrad’s classic novel is a visually rich, multi-layered work which fuses live performance with digital technology. Filling the stage with screens and bold colour, 5 actors attempt to tell the story. Before our eyes, they create a film which takes the characters and themes of the novel and updates the story. A new story emerges, of a journey into the heart of darkness of a war-torn Europe. The drama unfolds on stage like a giant graphic novel, combining cinema and live action for a unique and memorable theatrical experience.

Published in 1902, Heart of Darkness was Conrad’s most influential novel and remains controversial to this day. Regularly in the list of top novels written in the English language, it has sparked fierce debate for more than 100 years. Rarely have theatrical interpretations been attempted, although the novel has inspired other works, including Francis Ford Coppola’s 1979 epic Apocalypse Now.

Heart of Darkness is the story of a voyage into the perilous unknown. Here it is brought bang up to date, and it becomes our story; of the horrors of colonialism, of lies and greed and prejudice. What emerges is a tale absolutely for our time - a story of the heart of darkness which beats within us all.

This production is part of Aberystwyth Arts Centre's Theatre for Change series, which also includes Aakash Odedra's award-winning #JeSuis and Seemia Theatre's Evros The Crossing River.


Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth, ac yn rhan o Gyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’n fudiad a gefnogir yn ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University, and part of the Faculty of Arts and Social Sciences. It is a revenue funded organisation of Arts Council Wales.
http://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: http://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Monday, October 15, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk