Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

TEDx ABERYSTWYTH The Human Condition Digwyddiad TED annibynnol | An independent TED event 25 Tachwedd | November Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre     

TEDx ABERYSTWYTH
The Human Condition
Digwyddiad TED annibynnol | An independent TED event
25 Tachwedd | November
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Mae TEDxAberystwyth yn ddigwyddiad TED annibynnol. Y fformiwla yw siaradwyr gwych gyda syniad gwych i'w rannu. Paratowch am set amrywiol o siaradwyr o fydoedd y celfyddydau, gwyddoniaeth, addysg, cerddoriaeth, bywyd go iawn a thu hwnt. Dim gwleidyddion, ni'n addo.

Mae'r siaradwyr sydd wedi'u cadarnhau hyd yn hyn yn cynnwys Hannah Engelkamp (Seaside Donkey), Dr. Andy Harvey (synhwyro anghysbell), Jan Ruzicka (gwleidyddiaeth rhyngwladol), David Healy (seiciatreg), Catherine Elan Taylor (Humans of Aberystwyth) and Ru Hartwell (coedwigwr).

Y thema ar gyfer TEDxAberystwyth 2018 yw 'Y Cyflwr Dynol'.
TEDxAberystwyth is an independent TED event. The formula is great speakers with a great idea to share. Be prepared for a very diverse set of expert speakers drawn from Art, Science, Education, Music, real life and beyond. No politicans, we promise.


Speakers confirmed so far include Hannah Engelkamp (Seaside Donkey), Dr. Andy Harvey (remote sensing), Jan Ruzicka (international politics), David Healy (psychiatry), Catherine Elan Taylor (Humans of Aberystwyth) and Ru Hartwell (forester).


The theme for TEDxAberystwyth 2018 is 'The Human Condition'.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, October 18, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk