Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru a Wiltshire Creative THE MIRROR CRACK’D gan Agatha Christie wedi'i haddasu ar gyfer y llwyfan gan Rachel Wagstaff     

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru a Wiltshire Creative
THE MIRROR CRACK’D
gan Agatha Christie
wedi'i haddasu ar gyfer y llwyfan 
gan Rachel Wagstaff
• SUSIE BLAKE A SIMON SHEPHERD YN YMUNO Â'R CAST AR GYFER ADDASIAD LLWYFAN CYNTAF PRYDAIN O NOFEL AGATHA CHRISTIE THE MIRROR CRACK’D

• BYDD Y CYNHYRCHIAD CYNTAF O'R DDRAMA YN EWROP GAN GANOLFAN MILENIWM CYMRU A WILTSHIRE CREATIVE YN TEITHIO O FIS CHWEFROR 2019 YMLAEN

Cyfarwyddo gan Melly Still
Cynllunio'r Set gan Richard Kent
Cynllunio'r Gwisgoedd gan Dinah Collin
Cynllunio'r Goleuo gan Malcolm Rippeth
Cynllunio'r Gerddoriaeth a'r Sain gan Jon Nicholls

Mae Canolfan Mileniwm Cymru a Wiltshire Creative wedi dechrau cyhoeddi'r newyddion castio ar gyfer yr addasiad llwyfan cyntaf yng ngwledydd Prydain o nofel gyffro boblogaidd Agatha Christie, The Mirror Crack’d from Side to Side. The Mirror Crack'd fydd y cynhyrchiad cyntaf yn Ewrop o'r ddrama, gan agor yn y Playhouse, Caersallog ar 15 Chwefror cyn teithio i Ddulyn, Caergrawnt a Chaerdydd. Bydd noson agoriadol The Mirror Crack'd ar 25 Chwefror.

Susie Blake fydd yn chwarae rhan Miss Marple, actores sy'n adnabyddus fel Hilary Nicholson yn Mrs Brown's Boys, Bev Unwin yn Coronation Street a'r Cyflwynydd Cyswllt ar raglen Victoria Wood As Seen on TV. Mae wedi gweithio'n health ar lwyfan ac ar y sgrin, ac mae ei gwaith yn y theatr yn cynnwys: When We Are Married (Theatr Garrick); Pygmalion (Theatr yr Ŵyl Chichester); Wicked (Apollo Victoria); High Society (Taith Prydain); Noises Off (National Theatre); The Shakespeare Revue (RSC). Mae ei gwaith teledu yn cynnwys: Midsomer Murders ; You, Me and Them (UKTV Gold); Wild At Heart (ITV); Cuckoo (BBC 3); New Tricks (BBC); Mud (CBBC).

Meddai Susie Blake: "Dw i wrth fy modd yn ymgymryd â'r rhan yma. Dw i wedi bod yn aros i gael chwarae rhan fel hyn ar hyd fy ngyrfa. Ro'n i wrth fy modd yn gwylio'r anhygoel Margaret Rutherford fel Miss Marple, ac yn meddwl llawer am gael bod fel hi pan o'n i'n blentyn. Dw i'n llawn edmygedd o ymennydd aruthrol Miss Marple, ac yn edrych ymlaen at gael rhoi fy marc fy hunan ar y cymeriad gyda'r tîm creadigol gwych sydd ganddon ni."

Simon Shepherd fydd yn ymgymryd â rhan arolygydd Scotland Yard Dermot Craddock. Mae'n adnabyddus fel Dr. Will Preston yng nghyfres deledu boblogaidd ITV Peak Practice. Mae ei waith theatr yn cynnwys: Misalliance; Precious Little Talent (Orange Tree); Evening at the Talkhouse (National Theatre); Hay Fever (Theatr Dug Efrog); Duck House (Vaudeville); Posh (Theatr y Llys Brenhinol/Dug Efrog). Mae ei waith teledu arall yn cynnwys: Casualty, Father Brown (BBC); Tilly Trotter (ITV).

Meddai Simon Shepherd: “Dermot Craddock yw fy rhan gyntaf fel Prif Arolygydd. Fe ges i fy nghyfweld gan Craddock wrth chwarae rhan Patrick Simmons yn Murder is Announced ar gyfer y BBC ryw 30 mlynedd yn ôl. Roedd yn addasiad hyfryd gan Alan Plater, gyda Joan Hickson yn chwarae rhan Miss Marple. Mae'n teimlo fel petai'r olwyn wedi gwneud tro crwn! Rydw i wrth fy modd yn cael gweithio gyda'r cyfarwyddwr dawnus Melly Still unwaith eto, ar yr addasiad newydd craff yma gan Rachel Wagstaff.”

Mae'r stori ddirgel eiconig yma gan yr awdur mwyaf poblogaidd erioed wedi'i haddasu ar gyfer y llwyfan gan Rachel Wagstaff (Flowers for Mrs Harris, Birdsong) a'i chyfarwyddo gan Melly Still (Coram Boy, My Brilliant Friend).

Meddai Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru: "Mae cael llywio'r amrywiaeth gynyddol yng ngwaith y Ganolfan yn fraint o'r mwyaf, ac mae'r addasiad llwyfan yma o un o nofelau mawr Agatha Christie yn un o'r prosiectau mwyaf cyffrous eto, wrth i bob tro newydd yn y stori eich dal yn annisgwyl a'ch cadw ar binnau. I gefnogwyr straeon ditectif a'r don newydd o ddilynwyr Scandi-noir, bydd her a hanner yn The Mirror Crack'd – ceisiwch ddyfalu pwy sy'n euog cyn i Miss Marple gyfrwys ddatrys dirgelwch yr antur iasol yma."

Bydd y cast llawn yn cael ei gyhoeddi'n fuan.

Mae'r oes yn newid. Mae merched yn gwisgo trowsus ac mae Hollywood wedi cyrraedd pentref cysglyd yn Lloegr ar ffurf seren ffilm brydferth. Mae Miss Marple yn teimlo nad oes ar y byd mo'i hangen hi bellach, tan i farwolaeth ddirgel arwain at amau hanes pawb sy'n bresennol. Mae pawb â stori wahanol am yr hyn ddigwyddodd. All Mis Marple ddatod y gwe o gelwydd?


AMSERLEN
THE MIRROR CRACK’D
gan Agatha Christie
wedi'i haddasu ar gyfer y llwyfan
gan Rachel Wagstaff
Perfformiad cyntaf: 15 Chwefror 2019
Perfformiad olaf: 6 Ebrill 2019
Noson Agoriadol: 25 Chwefror

15 Chwefror – 9 Mawrth 2019
Playhouse Caersallog
01722 320 333
www.wiltshirecreative.co.uk

12 Mawrth – 16 Mawrth 2019
Theatr Gaiety, Dulyn
0818 719388
www.gaietytheatre.ie

19 – 23 Mawrth 2019
Theatr Gelfyddydau Caergrawnt
01223 503333
www.cambridgeartstheatre.com

26 Mawrth – 6 Ebrill 2019
Theatr Newydd, Caerdydd
029 2087 8889
welsh.newtheatrecardiff.co.uk
Wales Millennium Centre  
web site
: http://wmc.org.uk/
Ellin Rees
e-mail: elin.rees@wmc.org.uk
Friday, October 26, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk