Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE BALLET CYMRU A CHILD'S CHRISTMAS IN WALES, POEMS AND TIGER EGGS     

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE
BALLET CYMRU
A CHILD'S CHRISTMAS IN WALES, POEMS AND TIGER EGGS Bale newydd sbon gan y cwmni dawns Gymreig glodfawr Ballet Cymru.
A brand new ballet by award-winning Welsh Dance company Ballet Cymru.

11 Rhagfyr | December
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre


Mae Ballet Cymru yn cyflwyno dehongliad diamser o glasur Dylan Thomas, A Child's Christmas in Wales, gyda cherddoriaeth gan Mason Neely a'r eicon Cymreig Cerys Matthews. Camwch fewn i ddychymyg athrylith a dilynwch ni ar daith drwy eira, cathod a lleddf.

Gyda choreograffi gan enillydd Gwobr Creative Wales Darius James ac Amy Doughty, a gwisgoedd ysgogol a huawdl mae Ballet Cymru yn rhoi bywyd i'r hanes diamser hwn gan ddefnyddio'u cyfuniad unigryw o dechneg glasurol ac adrodd straeon.

Cerddi gan Dylan Thomas.
Cerddoriaeth a threfniadau gan Cerys Matthews a Mason Neely o'r albwm Dylan Thomas: A Child's Christmas, Poems and Tiger Eggs.

Mae A Child's Chrismas, Poems and Tiger Eggs gan Dylan Thomas yn gyd-gynhyrchiad rhwng Ballet Cymru a Theatr Glan yr Afon.

Ballet Cymru presents a timeless interpretation of the Dylan Thomas classic A Child’s Christmas In Wales, with music by Mason Neely and Wales’ own icon Cerys Matthews. Step into the imagination of a genius and follow us on a journey through snow, cats and melancholy.

Featuring choreography by Creative Wales Award winner Darius James and Amy Doughty, and evocative, eloquent costumes Ballet Cymru bring to life this timeless story using the company’s unique blend of classical technique and storytelling.

Poems by Dylan Thomas.
Music and arrangements by Cerys Matthews and Mason Neely from the album Dylan Thomas A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs.

A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs by Dylan Thomas is a co-production between Ballet Cymru and The Riverfront Theatre.


Aberystwyth Arts Centre  
web site
: http://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Friday, October 26, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk