Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Wales Millennium Centre is proud to announce that Cameron Mackintosh’s acclaimed production of LES MISÉRABLES will be its Christmas 2019 show.     

Wales Millennium Centre is proud to announce that Cameron Mackintosh’s acclaimed production of LES MISÉRABLES will be its Christmas 2019 show. Wales Millennium Centre is proud to announce that Cameron Mackintosh’s acclaimed production of LES MISÉRABLES will be its Christmas 2019 show.

Cameron Mackintosh announced today further dates for the UK and Ireland tour of his acclaimed production of the Boublil and Schönberg musical “Les Misérables”. In addition to the previously announced dates, the musical will also play at Wales Millennium Centre between 26 November 2019 – 4 January 2020.

Since Cameron Mackintosh first conceived this new production of “Les Misérables” in 2009 to celebrate the show’s 25th anniversary it has taken the world by storm. Originally touring the UK throughout 2009/10, and concluding with 22 performances at the Barbican, this production was hailed by audiences and critics alike.

Now this UK and Ireland tour, embraced by modern audiences across the globe as a Les Mis for the 21st century, is set to sell out in many places before it opens. The Curve Leicester run sold out in record-breaking time, with last remaining seats in Dublin, Edinburgh and Manchester.

This production inspired the hugely successful movie version starring Hugh Jackman, Anne Hathaway and Eddie Redmayne. This brilliant new staging has scenery inspired by the paintings of Victor Hugo, and has to date already been seen in North America, Brazil, Mexico, Korea, Japan, Canada, Australia, Spain, France, Manila, Singapore, Dubai and Broadway.

Boublil and Schönberg’s magnificent score of “Les Misérables” includes the songs, “I Dreamed a Dream”, “On My Own”, “Stars”, “Bring Him Home”, “Do You Hear the People Sing?”, “One Day More”, “Empty Chairs at Empty Tables”, “Master Of The House” and many more. Seen by over 120 million people worldwide in 52 countries and in 22 languages, “Les Misérables” is undisputedly one of the world’s most popular musicals.

Cameron Mackintosh’s production of “Les Misérables” is written by Alain Boublil and Claude-Michel Schönberg and is based on the novel by Victor Hugo. It has music by Claude-Michel Schönberg, lyrics by Herbert Kretzmer and original French text by Alain Boublil and Jean-Marc Natel, additional material by James Fenton and original adaptation by Trevor Nunn and John Caird.

The original “Les Misérables” orchestrations are by John Cameron with new orchestrations by Christopher Jahnke, Stephen Metcalfe and Stephen Brooker. The production is directed by Laurence Connor and James Powell, designed by Matt Kinley inspired by the paintings of Victor Hugo with costumes by Andreane Neofitou and Christine Rowland, lighting by Paule Constable, sound by Mick Potter, musical staging by Michael Ashcroft and Geoffrey Garratt, projections by Fifty-Nine Productions and music supervision by Stephen Brooker and Graham Hurman. The London Production of “Les Misérables” continues to play at the Queen’s Theatre where it is currently booking until 29 June 2019.

Tickets go on sale on 26 November 2018, following a priority booking period between 16 - 26 November 2018.

Les Misérables. Wales Millennium Centre. 26 November 2019 – 4 January 2020
Box Office: 029 2063 6464 www.wmc.org.uk
For further information go to https://www.lesmis.com/uk-ireland-tour
Twitter: @lesmisoffical
Facebook: @lesmisoffical
Instagram: @lesmizoffical
#lesmiz

*****

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn falch o gyhoeddi mai cynhyrchiad enwog Cameron Mackintosh o LES MISÉRABLES fydd sioe'r Ganolfan ar gyfer Nadolig 2019.

Heddiw, fe gyhoeddodd Cameron Mackintosh ddyddiadau pellach ar gyfer taith gwledydd Prydain ac Iwerddon o'i gynhyrchiad enwog o sioe gerdd Boublil a Schönberg “Les Misérables”. Yn ogystal â'r dyddiadau a gyhoeddwyd cyn heddiw, bydd y sioe gerdd hefyd yn dod i Ganolfan Mileniwm Cymru rhwng 26 Tachwedd 2019 a 4 Ionawr 2020.

Ers i Cameron Mackintosh greu'r cynhyrchiad newydd yma o “Les Misérables” yn 2009 i ddathlu pum mlwyddiant ar hugain y sioe, mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Teithiodd y cynhyrchiad o gwmpas gwledydd Prydain yn 2009/10 yn wreiddiol, gan gloi gyda 22 perfformiad yn y Barbican, ac fe gafodd ei ganmol gan y gynulleidfa a'r beirniaid fel ei gilydd.

Mae'r cynhyrchiad wedi'i ddisgrifio gan gynulleidfaoedd o gwmpas y byd fel Les Mis ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Mae disgwyl i'r daith o gwmpas gwledydd Prydain ac Iwerddon werthu pob tocyn mewn sawl theatr cyn iddi agor. Gwerthodd pob tocyn yn y Curve, Caerlŷr, mewn dim o dro gan dorri record wrth wneud hynny, ac mae'r ymweliadau sydd ar y gweill ar gyfer y dinasoedd mwyaf wedi gwerthu 80% o'r tocynnau yn barod.

Y cynhyrchiad yma oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer y ffilm hynod lwyddiannus gyda Hugh Jackman, Anne Hathaway ac Eddie Redmayne. Mae'r llwyfaniad newydd anhygoel yn cynnwys golygfeydd sydd wedi'u hysbrydoli gan ddarluniau Victor Hugo, ac mae wedi'i weld eisoes yng Ngogledd America, Brasil, Mecsico, Corea, Japan, Canada, Awstralia, Sbaen, Ffrainc, Manila, Singapôr, Dubai a Broadway.

Mae sgôr fendigedig Boublil a Schönberg o “Les Misérables” yn cynnwys y caneuon, “I Dreamed a Dream”, “On My Own”, “Stars”, “Bring Him Home”, “Do You Hear the People Sing?”, “One Day More”, “Empty Chairs at Empty Tables”, “Master Of The House” a llawer mwy. Does dim amheuaeth am le “Les Misérables” ymhlith sioeau cerdd mwyaf poblogaidd y byd, gyda thros 120 miliwn o bobl wedi gweld y sioe mewn 52 gwlad ac mewn 22 iaith.

Ysgrifennwyd cynhyrchiad Cameron Mackintosh o “Les Misérables” gan Alain Boublil a Claude-Michel Schönberg, ac mae'n seiliedig ar nofel Victor Hugo. Mae'n cynnwys cerddoriaeth Claude-Michel Schönberg, geiriau Herbert Kretzmer a thestun Ffrangeg gwreiddiol gan Alain Boublil a Jean-Marc Natel, deunydd ychwanegol gan James Fenton ac addasiad gwreiddiol gan Trevor Nunn a John Caird.

John Cameron sy'n gyfrifol am sgorio gwreiddiol “Les Misérables”, gyda sgorio newydd gan Christopher Jahnke, Stephen Metcalfe a Stephen Brooker. Cyfarwyddwyd y cynhyrchiad gan Laurence Connor a James Powell, ei gynllunio gan Matt Kinley gydag ysbrydoliaeth gan ddarluniau Victor Hugo a gwisgoedd gan Andreane Neofitou a Christine Rowland, goleuo gan Paule Constable, sain gan Mick Potter, llwyfannu cerddorol gan Michael Ashcroft a Geoffrey Garratt, tafluniadau gan gwmni cynyrchiadau Fifty-Nine a goruchwyliaeth gerddorol gan Stephen Brooker a Graham Hurman. Mae Cynhyrchiad Llundain o “Les Misérables” yn dal i chwarae yn Theatr y Frenhines, lle mae'r tocynnau ar werth ar hyn o bryd ar gyfer perfformiadau hyd at 29 Mehefin 2019.

Bydd tocynnau ar gyfer perfformiadau'r Ganolfan ar gael ar 26 Tachwedd 2018, yn dilyn cyfnod blaenoriaeth archebu rhwng 16 a 26 Tachwedd 2018.

Les Misérables. Canolfan Mileniwm Cymru. 26 Tachwedd 2019 – 4 Ionawr 2020
Swyddfa Docynnau: 029 2063 6464 www.yganolfan.org.uk/
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://www.lesmis.com/uk-ireland-tour
Twitter: @lesmisoffical
Facebook: @lesmisoffical
Instagram: @lesmizoffical
#lesmiz

Rhian Richards
rhian.richards@wmc.org.uk /02920 634666
Rhian Richards  
web site
: https://www.lesmis.com/uk-ireland-tour
Rhian Richards
e-mail: rhian.richards@wmc.org.uk
Friday, November 16, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk