Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru | National Dance Company Wales AWAKENING     

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru | National Dance Company Wales
AWAKENING Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi taith wanwyn DU 2019, sydd yn dod i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth 24 Ebrill, 2019.
National Dance Company Wales announce 2019 UK spring tour, coming to Aberystwyth Arts Centre 24 April, 2019.
Mae taith newydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Awakening, yn teithio ar draws y DU y gwanwyn nesaf, gan agor yng Nghasnewydd, De Cymru, ar 1 Mawrth, sef Dydd Gŵyl Dewi 2019.

Bydd cwmni dawns cenedlaethol Cymru yn ymweld ag un ar ddeg o drefi a dinasoedd ledled y DU yn ystod mis Mawrth, Ebrill a Mai 2019, gan gynnwys Canolfan y Celfyddyau ar Ebrill 24ain. Daw'r daith wrth i'r cwmni ddechrau ar gyfnod newydd o ran arweinyddiaeth artistig, o dan y Cyfarwyddwr Artistig a benodwyd yn ddiweddar, Fearghus Ó Conchúir. Mae taith Awakening yn parhau ag ymrwymiad y cwmni i wneud dawns ddiddorol ac arloesol gyda phob math o bobl ac ar eu cyfer, mewn pob math o leoedd.

Mae Awakening yn cynnwys pedwar darn dawns, y perfformir tri ohonynt ym mhob lleoliad: Afterimage, gan y coreograffydd o Frasil Fernando Melo; Revellers’ Mass, gan goreograffydd preswyl CDCCymru, Caroline Finn; Tundra, wnaeth ennill 'Cynhyrchiad Dawns Gorau' yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017 ynghyd â 'Coreograffydd gorau' i Marcos Morau; a They Seek to Find the Happiness they Seem, gan Lee Johnston, sef Cyfarwyddwr Ymarfer y cwmni.
National Dance Company Wales’ new tour, Awakening, journeys across the UK next spring, opening in Newport, South Wales, on 1 March, St David’s Day 2019.


Wales’ national dance company will visit eleven towns and cities across the UK throughout March, April and May 2019 including Aberystwyth Arts Centre on April 24th. The tour comes as the company enters a new phase in artistic leadership, under the recently appointed Artistic Director, Fearghus Ó Conchúir. The Awakening tour continues the company’s commitment to making engaging and innovative dance with and for all kinds of people in all kinds of places.


Awakening is made up of four dance pieces, three of which will be performed at each venue: Afterimage, by the Brazilian choreographer Fernando Melo; Revellers’ Mass, choreographed by NDCWales’ Resident Choreographer, Caroline Finn; Tundra, wich won ‘Best Dance Production’ in the 2017 Wales Theatre Awards along with ‘Best Choreographer’ for Marcos Morau; and They Seek to Find the Happiness they Seem, by Lee Johnston, who is the Company’s Rehearsal Director.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, December 12, 2018back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk