Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTREJasmin Vardimon Company yn cyflwyno | present MEDUSA     

ABERYSTWYTH ARTS CENTREJasmin Vardimon Company
yn cyflwyno | present

MEDUSA
Wedi’i chyfarwyddo a’i choreograffu gan | Directed and choreographed by
Jasmin Vardimon

Wedi’i chyd-comisynu gan | Co-commissioned by
Sadler’s Wells, Gulbenkian, Kent County Council, Dance East & Institute of the Arts Barcelona

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
Chwefror 14 February 7:30pm


Wedi’i chyfarwyddo a’i choreograffu gan | Directed and choreographed by
Jasmin Vardimon

Wedi’i chyd-comisynu gan | Co-commissioned by
Sadler’s Wells, Gulbenkian, Kent County Council, Dance East & Institute of the Arts Barcelona

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
Chwefror 14 February
7:30pm

Ar ddechrau 2019 mae Jasmin Vardimon yn parhau gyda’r daith agoriadol ei gwaith diweddaraf, Medusa. Adlewyrchiad ar y symbol benywaidd pwerus Medusa, y chwedl a holl arwyddocâd hynny yn ein bywyd cyfoes, derbyniodd y gwaith clod gan y beirniaid pan berfformiwyd hi yn Sadler’s Wells yn yr hydref.

Un o goreograffwyr benywaidd blaenllaw'r byd, mae Vardimon yn archwilio arwyddocâd rhyweddiedig hanesyddol Medusa; y chwedl, y symbolaeth a’r syniad athronyddol o ‘adlewyrchiad’. Mae’r cynhyrchiad newydd hyd-llawn hwn nid yn unig yn edrych yn ôl er mwyn dadadeiladu’r chwedl ond hefyd yn edrych ymlaen ac yn archwilio ei symbolaeth ddyfrol yn nyfodol amgylcheddol ein moroedd.

Mae Medusa’n dod â’r tîm creadigol oedd tu ôl i greadigaethau blaenorol Vardimon gyda chast o berfformwyr aml-dalentog rhyngwladol rhyfeddol.
In early 2019, Jasmin Vardimon continues the premiere tour of her brand new work Medusa. A reflection on the powerful feminine symbol of Medusa, the myth and its various connotations in our contemporary life, the work received rave reviews when it ran at Sadler’s Wells in the autumn.


One of the world’s leading female choreographers, Vardimon examines the gendered historical significance of Medusa; the myth, the symbolism and the philosophical idea of ‘reflection’. The new full-length production not only looks back to deconstruct the myth but will also look forward and explore her aquatic symbolism in the environmental future of our seas.


Medusa brings together the artistic team behind Vardimon’s previous creations with a remarkable multi-talented international cast of performers.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, January 29, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk