Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTREFOUR GO WILD IN WELLIESCanolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts CentreMawrth 15 March1pm & 5pm     

ABERYSTWYTH ARTS CENTREFOUR GO WILD IN WELLIESCanolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts CentreMawrth 15 March1pm & 5pm Mae Indepen-dance 4 yn ôl ar daith ym mis Chwefror a Mawrth gyda Four Go Wild in Wellies, ei sioe gwobrwyiedig i blant bach 3-5 mlwydd oed. Gan gynnwys hetiau clud, sgarffiau, pebyll sydd gyda bywyd eu hunain, ac wrth gwrs, lot mawr o hwyl mewn esgidiau glaw, mae’r sioe wedi’i ddisgrifio gan The Herald yn ei adolygiad 4-seren fel “darn o ddawns glyfar iawn”.

Mae Four Go Wild in Wellies yn gipolwg chwareus ar y pleser o ddyfeisgarwch a chwilfrydedd; y drafodaeth rhwng strwythurau cymdeithasol; sut mae cyfeillgarwch yn cael ei adeiladu, ei dorri a’i drwsio; y sbectrwm rhwng cydweithio a chystadleuaeth; chwarae sy’n codi o’r rhyngweithiad gyda’n gilydd a’r byd o’n gwmpas, yn enwedig y byd naturiol.

Creuwyd y sioe gyda’r cwmni gan y cyfarwyddwr gwobrwyiedig Anna Newell, y cyfansoddwr gwobrwyiedig David Goodall a’r coreograffydd Stevie Prickett, tîm sydd wedi gweithio gyda’i gilydd ers mwy na 20 mlynedd yn creu gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd iau.

Mae Indepen-dance 4 yn ennill enw da am gynyrchiadau arloesol ac o safon uchel. Mae ei bedwar dawnsiwr – Hayley Earlam, Emma Smith, Neil Price ac Adam Sloan – wedi gweithio gyda rhai o goreograffwyr a cherddorion mwyaf blaenllaw'r DU dros nifer o flynyddoedd.

Ymweliad Indepden-dance 4 i Aberystwyth ar Fawrth 15fed yw’r unig berfformiad yng Nghymru ar ei daith bresennol, ac mae tocynnau ar werth nawr o’r swyddfa docynnau.
Indepen-dance 4 is back out on tour in February and March with Four Go Wild in Wellies, its award-winning show for 3-5 year olds. Featuring bobble hats, scarves, tents that have a life of their own and, of course, lots of fun in wellies, the show has been described by The Herald in its 4-star review as "a very clever dance piece".


Four Go Wild in Wellies is a playful look at the joy of inventiveness and curiosity; the negotiation of social structures; how friendships are built, broken and mended; the spectrum between collaboration and competition; play that emerges from interaction with each other and with the world around including, particularly, the natural world.


The show has been created with the company by award-winning director Anna Newell, award-winning composer David Goodall and choreographer Stevie Prickett, a team who have worked together for more than 20 years creating work for younger audiences.

Indepen-dance 4 are gaining a reputation for innovative and high quality touring productions. Its four dancers - Hayley Earlam, Emma Smith, Neil Price and Adam Sloan - have worked with some of the UK’s leading choreographers and musicians over a number of years.


Indepen-dance 4’s visit to Aberystwyth on March 15th is the only the Welsh stop of the tour, and tickets are on sale now from the box office.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Friday, February 1, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk