Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Cyfarwyddwr cyntaf i theatr genedlaethol cymru     

Mae Cefin Roberts wedi ei benodi'n gyfarwyddwr artistig cyntaf Theatr Genedlaethol newydd Cymru.

Bydd Mr Roberts, Cyfarwyddwr Ysgol Glanaethwy, yn dechrau yn ei swydd newydd yn yr hydref a bydd y cynhyrchiad cyntaf yn cael ei lwyfannu'r flwyddyn nesaf.

Dyma benodiad cyntaf a phwysicaf y theatr newydd. Cyhoeddwyd yn gynharach yr wythnos hon y byddai'r fenter newydd yn cael ei lleoli yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd 15 o swyddi newydd yn cael eu creu. Y bwriad yw bod y cwmni'n teithio o gwmpas Cymru gyda chynhyrchiadau Cymraeg a gwneud rhywfaint o waith mewn ysgolion a chymunedau lleol.

Mae Mr Roberts yn actor, cyfarwyddwr a pherfformiwr enwog. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi canolbwyntio'r rhan fwyaf o'i ymdrechion ar Ysgol Glanaethwy. Fe a'i wraig, Rhian, sefydlodd yr ysgol 13 mlynedd yn ôl.

Bydd yr ysgol yn parhau ond rhywun arall fydd yng ngofal y gwaith o ddydd i ddydd.

Dywedodd Mr Roberts ei fod yn edrych ymlaen at her y swydd newydd.

"Dwi'n frwdfrydig ond mae gen i ofn y swydd mewn rhyw ffordd hefyd am ei bod yn swydd newydd sbon a does yna neb i'w ddilyn na llwybr i'w throedio ond mi fydd yn brofiad cyffrous cael sefydlu theatr genedlaethol i Gymru o'r diwedd.

"Mae yna waith caled o'n blaenau ac rydym ni'n sylweddoli ei fod yn her enbyd.

"Mae'n rhaid i chi wneud yn siwr fod apêl eang yn y cynhyrchiadau. Mae'n rhaid plesio pawb oherwydd lle bach iawn ydi Cymru ac mae'n rhaid i ni drio apelio at bawb yn genedlaethol ac yn sicr at ieuenctid, maen rhaid eu denu nhw yn ôl i'r theatr" meddai
BBC Cymru  
web site
: news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_2930000/newsid_2932500/2932504.stm

e-mail:
Sunday, May 25, 2003back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk