Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE INTO THE LIGHT A Hijinx and Teatro La Ribalta (Italy) production in association with Frantic Assembly, in partnership with Danza Mobile (Spain), & the Sherman Theatre Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Mawrth 9     

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE
INTO THE LIGHT
A Hijinx and Teatro La Ribalta (Italy) production in association with Frantic Assembly, in partnership with Danza Mobile (Spain), & the Sherman Theatre
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
Mawrth 9 - Cynhelir perfformiad cyntaf Into the light yn Theatr y Sherman yng Nghaerdydd ar 15 Chwefror 2019 cyn i’r sioe fynd ar daith yn Lloegr, Cymru a’r Eidal ym misoedd Mawrth ac Ebrill 2019.

- Cyfarwyddir y sioe gan Scott Graham, cyfarwyddwr enwebedig BAFTA/cyd-sylfaenydd Frantic Assembly a Krista Vuori.

- Mae'r cast rhyngwladol yn cynnwys actorion niwrogyffelyb ac actorion ag anableddau dysgu o Gymru, yr Eidal a Sbaen.

- Hijinx yw cwmni theatr gynhwysol mwyaf blaenllaw Cymru. Eu cenhadaeth yw creu theatr gyfoes herfeiddiol, heriol ar y cyd â chydweithwyr gwych - gan gynnwys bob amser y rheiny sydd ag anabledd dysgu neu sydd yn niwroamrywiol.
- Into The light premiered at the Sherman theatre in Cardiff on the 15 February 2019 prior to touring England, Wales and Italy in March and April 2019


- Directed by BAFTA nominated director/co-founder of Frantic Assembly, Scott Graham and Krista Vuori

- The international cast includes neurotypical and learning disabled actors from Wales, Italy and Spain


- Hijinx are Wales’ leading inclusive theatre company. Their mission is to create provocative, challenging contemporary theatre with brilliant collaborators – always including those who have a learning disability or are neurodivergent

"Into The Light is an emotive and heart-warming experience. A collective energy that is emotive and contagious." - Wales Arts Review
Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth, ac yn rhan o Gyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’n fudiad a gefnogir yn ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University, and part of the Faculty of Arts and Social Sciences. It is a revenue funded organisation of Arts Council Wales.

Cysylltwch â | Please contact
Rachel Scurlock | rls@aber.ac.uk | 01970 622894
Nia Edwards-Behi | nie@aber.ac.uk | 01970 622885
am ragor o wybodaeth | for more information

www.aberystwythartscentre.co.uk

Our mailing address is:
Aberystwyth Arts Centre
Aberystwyth Arts Centre
Aberystwyth University
Aberystwyth, Wls SY23 3DE
United Kingdom
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, February 28, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk