Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

GŴYL AGOR DRYSAU OPENING DOORS FESTIVAL Gŵyl Celfyddydau Perfformio Cymru i gynulleidfaoedd ifanc Wales’ International Festival of Performing Arts for young audiences Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Mawrth 19-23 March     

GŴYL AGOR DRYSAU
OPENING DOORS FESTIVAL
Gŵyl Celfyddydau Perfformio Cymru i gynulleidfaoedd ifanc
Wales’ International Festival of Performing Arts for young audiences
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
Mawrth 19-23 March Gŵyl Agor Drysau, a drefnir gan Gwmni Theatr Arad Goch, yw’r unig ŵyl ryngwladol ar gyfer y celfyddydau perfformio i gynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru. Hon fydd y 9fed Agor Drysau, i’w chynnal yn Aberystwyth rhwng y 16eg a 23ain o Fawrth 2019 fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Arad Goch yn 30.


Dyma gyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd Cymru i brofi rhai o’r goreuon ymhlith y celfyddydau perfformio rhyngwladol, yn ogystal â rhoi cyfle i ymwelwyr o dramor i brofi cyfoeth celfyddydau perfformio Cymru.


Mae Agor Drysau yn wythnos lawn o gynyrchiadau gorau’r byd i blant a phobl ifanc, digwyddiadau awyr agored, gweithdai, seminarau proffesiynol a llawer mwy. Gyda digwyddiadau i ysgolion, i deuluoedd a digwyddiadau amgen gyda’r nos, mae rhywbeth i bawb yn yr ŵyl.


Dyma berfformiadau cyhoeddus sy'n digwydd yng Nghanolfan y Celfyddydau fel rhan o'r ŵyl (gyda mwy o wybodaeth isod): Mur Mur (Maw 19fed), Pizza Shop Heroes (Maw 21fed), Pinocchio (Maw 22fed), Seed Story (Maw 23fed).

Opening Doors Festival is organised by Cwmni Theatr Arad Goch and is Wales’ only established international festival for the performing arts for young audiences. This will be the 9th Opening Doors festival, to be held in and around Aberystwyth between the 16th and 23rd of March 2019 as part of the company’s 30th birthday celebrations.

This is a chance for children, young people and families in Wales with the opportunity to experience some of the best international performances, as well as providing Welsh performers with the opportunity to showcase the wealth of artistic talents we have here in Wales to an International audience.

Opening Doors is a week filled with some of the world’s best performances for young people and children, open air events, workshops, professional seminars and lots more. With events for schools, families and fringe events in the evenings, Opening Doors Festival has something for everyone.

Public performances at Aberystwyth Arts Centre as part of the festival include (with more information below): Mur Mur (Mar 19th), Pizza Shop Heroes (Mar 21st), Pinocchio (Mar 22nd), Seed Story (Mar 23rd).
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, February 28, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk