Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Harry Potter’s Anthony Boyle Supports Fellow RWCMD Students in New York Showcase     

Harry Potter’s Anthony Boyle Supports Fellow RWCMD Students in New York Showcase Tony nominated actor, and RWCMD graduate, Anthony Boyle took some time out from his role as Scorpius Malfoy in Broadway’s Harry Potter and the Cursed Child to support some of his old Royal Welsh College of Music & Drama acting friends in New York this evening.

He came to the annual College Showcase at the off-Broadway theatre to watch his fellow actors perform in front of agents, casting and industry guests. He was also reunited with his old RWCMD tutor, and showcase director, Patricia Logue, who was instrumental in offering him a place at the College after seeing him in an audition workshop in his native Belfast.

“The Royal Welsh College changed my life,” said Anthony. “I wouldn’t be where I am today without the training it gave me. It allowed me to approach the professional industry with the confidence I needed – and none of it would have been possible without Tricia Logue.”

Anthony, who was cast as Scorpius while still in his final year of training at the College, has since earned a string of nominations and awards, including an Olivier Award.

The showcase featured recent American and British acting and musical theatre graduates from the Royal Welsh College, which this year was once again ranked as the UK’s leading drama school by the Guardian University Guide - for the fourth time since 2013.

This year the College once again presented a joint showcase with Bristol Old Vic Theatre School at the Signature Theatre, West 42nd St.
http://blog.rwcmd.ac.uk/2018/10/16/graduate-anthony-boyle-supports-fellow-rwcmd-students-in-new-york-showcase

Heno cymerodd Anthony Boyle, sydd wedi’i enwebu am wobr Tony, seibiant o’i rôl fel Scorpius Malfoy yn Harry Potter and the Cursed Child ar Broadway i fynd i weld ei hen gyfeillion actio.

Daeth Anthony draw i Stondin Actio Coleg Brenhinol Cymru yn y theatr oddi ar Broadway, i gefnogi ei gyd-actorion wrth iddynt berfformio gerbron asiantau, cyfarwyddwyr castio a gwesteion o’r diwydiant.

Mae Anthony Boyle, a gafodd ei gastio i chwarae rhan Scorpius Malfoy tra ei fod yn dal yn ei flwyddyn olaf yn hyfforddi yn y Coleg, wedi cael llu o enwebiadau a gwobrau, gan gynnwys gwobr Olivier ochr yn ochr â’i enwebiad ar gyfer gwobr Tony.
Roedd y stondin actio yn cynnwys graddedigion actio a theatr gerddorol diweddar Coleg Brenhinol Cymru o America a Phrydain, gan ddod â hwy i ganol Dinas Efrog Newydd.

Maent i gyd wedi’u hyfforddi i’r safon uchaf yn y Coleg, a gafodd unwaith eto ei enwi’n brif ysgol ddrama y DU gan Ganllaw Prifysgolion y Guardian, am y pedwerydd tro ers 2013.

Mae Coleg Brenhinol Cymru hefyd yn cyhoeddi lansiad ei Ymgyrch Americas, a fydd yn codi arian i ddatblygu cronfa ysgoloriaeth ar gyfer myfyrwyr o America ac i greu cyfleoedd ar gyfer myfyrwyr o UDA a Chymru. Digwyddiad mawr cyntaf yr Ymgyrch fydd Cinio Gala Gŵyl Dewi a gynhelir ar 1 Mawrth 2019 yn Efrog Newydd gyda gwesteion arbennig iawn o fyd cerddoriaeth a drama.
http://blog.cbcdc.ac.uk.ezproxy.rwcmd.ac.uk/2018/10/16/anthony-boyle-o-harry-potter-yn-cefnogi-cyd-fyfyrwyr-cbcdc-yn-sioe-arddangos-efrog-newydd/

Royal Welsh College of Music and Drama  
web site
: https://www.rwcmd.ac.uk
Helen Dunning
e-mail: Helen.Dunning@rwcmd.ac.uk
Monday, March 4, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk