Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTREKIN Barely Methodical Troupe Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Mawrth 16 March     

ABERYSTWYTH ARTS CENTREKIN
Barely Methodical Troupe
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
Mawrth 16 March Mae Barely Methodical Troupe yn dychwelyd gyda'i ail sioe arloesol, KIN, sy'n dilyn eu llwyddiant rhyngwladol BROMANCE, wnaeth dderbyn clod mawr ar ei rediad cwbl lawn.

Yn ymuno â'r triawd gwreiddiol o Louis Gift, Beren d'Amico a Charlie Wheeller, bydd grŵp cystal rhyfeddol o berfformwyr syrcas, Jonathan Bendtsen, Jean-Daniel Broussé a Nikki Rummer. Gyda'i gilydd maent yn ffurfio rhan o don newydd o syrcas Prydeinig cyfoes, gan gyfuno styntiau corfforol, arddulliau dawns gyfoes a theatrigau arloesol.


Roedd y sioe "visually arresting and emotionally vast" (The Stage) dan sylw pawb yn CircusFest 2016, gan dderbyn canmoliaeth enfawr ac adolygiadau 5-seren. Mae eu hail sioe syfrdanol, KIN, am ddynameg grŵp a sut maent yn symud, esblygu ac yn ysgogi gwrthdaro, sy'n cael ei archwilio drwy sgiliau syrcas cyffrous, campweithiau o gryfder, cydbwyso llaw-wrth-law, acrobateg a threfniadau ar olwyn Cyr: olwyn dur mawr sy'n troelli.

Mae Barely Methodical wedi syfrdanu cynulleidfaoedd ar hyd y DU, sydd aml ar eu traed ar ddiwedd sioe neu'n clodfori ar gyfryngau cymdeithasol. Maen nhw wedi teithio'r DU, Awstralia, yr UDA, Brasil a Chanada, gan gyffroi cynulleidfaoedd lle bynnag maen nhw.
Barely Methodical Troupe return for their groundbreaking second show, KIN following hot on the heels of international smash hit BROMANCE, which saw a critically acclaimed, sold-out run.

The original trio, Louis Gift, Beren D’Amico and Charlie Wheeller, are joined by an equally astounding group of 3 circus performers: Jonathan Bendtsen, Jean-Daniel Broussé and Nikki Rummer. Together, they form part of a new wave of modern British circus, an exciting mix of physical stunts, contemporary dance styles and innovative theatrics.

The "visually arresting and emotionally vast" (The Stage) show was the talk of CircusFest 2016, receiving standing ovations and five-star reviews. Their stunning second show, KIN, is about group dynamics and how they shift, evolve and provoke conflict, explored through high-octane circus skills, incredible feats of strength, hand-to-hand balancing, acrobatics and routines on a Cyr wheel: a large, spinning, steel wheel.

Barely Methodical have wowed audiences across the UK, receiving standing ovations and rave reviews across social media. They have toured the UK, Australia, USA, Brazil and Canada, thrilling audiences wherever they go.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, March 5, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk