Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Ballet Cymru 2 Made in Wales     

Ballet Cymru 2  Made in Wales Ballet Cymru are thrilled to launch Ballet Cymru 2 – Made in Wales featuring the dancers from the Pre-Professional Programme in creations by Wales-based choreographers.

This evening will showcase the talent of the young dancers on the cusp of their professional dance careers in pieces created specifically for them.

Company dancer Alex Hallas, top independent choreographer Jack Philp www.jackphilpdance.co.uk , Emma Lewis (ex-dancer Bern Ballet), Patricia Vallis (ex-dancer Zurich Ballet) and Ballet Cymru Artistic Directors Darius James OBE and Amy Doughty will choreograph a selection of pieces ranging from the classical to cutting edge, innovative dance.

Mae Ballet Cymru yn falch iawn o lansio Ballet Cymru 2 – Made in Wales, sy'n cynnwys dawnswyr y Rhaglen Cyn-broffesiynol mewn creadigaethau gan goreograffwyr sydd wedi'u lleoli yng Nghymru.
Bydd y noswaith hon yn arddangos talent y dawnswyr ifanc sydd ar drothwy eu gyrfaoedd proffesiynol yn y byd dawns, a hynny mewn darnau a grëwyd yn benodol ar eu cyfer.
Bydd dawnsiwr y cwmni, Alex Hallas, y coreograffydd annibynnol o fri, Jack Philp www.jackphilpdance.co.uk, Emma Lewis (cyn-ddawnswraig gyda Ballet Bern), Patricia Vallis (cyn-ddawnswraig gyda Bellet Zurich), a Chyfarwyddwyr Artistig Ballet Cymru, Darius James OBE ac Amy Doughty, yn coreograffu detholiad o ddarnau sy'n amrywio o'r clasurol i ddawns arloesol, flaengar.

Ballet Cymru  
web site
: welshballet.co.uk
Patricia Vallis
e-mail: patriciavallis@welshballet.co.uk
Wednesday, March 6, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk