Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

TAKE FLIGHT WITH KAITE O'REILLY     

TAKE FLIGHT WITH KAITE O'REILLY Mae'r cwmni theatr gwobrwyiedig Taking Flight yn cyflwyno'r ddrama glodfawr peeling gan y dramodydd gwobrwyedig Kaite O'Reilly, sy'n agor ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched cyn teithio ar hyd Cymru dros y gwanwyn.

Cafodd y sioe ei glodfori fel moment arloesol yn theatr ffeminist a hygyrch pan ei berfformiwyd gyntaf 17 mlynedd yn ôl a bydd yn dod yn ôl i fywyd unwaith eto wedi'i gynhyrchu gan Taking Flight Theatre Co. Mae'r cynhyrchiad yn cael ei greu gyda thalentau dros 30 o fenywod creadigol.

Mae peeling yn ddrama o fewn ddrama sy'n archwilio'r perthynas rhwng menywod, eu cyrff a phlant, o flaen gefndir o wrthdaro dynol. Ar adegau'n hollol ddoniol, mae ryseitiau, sarhad a chyfrinachau'n cael eu rhannu a rheolaeth menywod dros eu cyrff yn cael ei harchwilio.

Mae cast hynod wych o fenywod B/byddar ac anabl yn ddiedifar yn eu safbwyntiau a'u cythruddion. Wrth i gynhyrchiad epig, ôl-fodern sy'n chwarae o'u blaenau oherwydd iddynt gael eu gwthio i gefn y llwyfan gan nad yw ystafelloedd newid y theatr yn hygyrch iddynt.

Wrth iddynt ddisgwyl am eu momentau byr yn y sbotolau, maen nhw'n rhoi sylwadau ar y gweithredu maen nhw weld noson ar ôl noson. Maent yn trafod rhyfel a'i effeithiau, awydd, mamolaeth, hawliau atgenhedlu, ac, wrth gwrs, clecs y selebs. Maen nhw'n gwnïo secwinau ar nicers, gwau ac yn coginio cawl allan o ffordd y gynulleidfa. Wrth iddynt gega, cwyno a rhannu, bydd y gynulleidfa yn dod i'w hadnabod nhw, beth maen nhw'n cuddio a beth maen nhw'n dewis datgelu.

Mae'r cast yn cynnwys tair actores anabl a dehonglwraig BSL; gyda BSL rhyngddoledig, disgrifiad sain byw a chapsiynau Saesneg ym mhob sioe, bydd peeling yn herio cynulleidfaoedd i brofi theatr o'r newydd.
Award-winning theatre company Taking Flight present Award-winning playwright Kaite O’Reilly’s Award-Winning, darkly-comic play peeling, set to open on International Women’s Day ahead of a spring tour across Wales.

The show was hailed as a game-changer in feminist and accessible theatre when it was first performed 17 years ago and will now be brought back to life once more, produced by Taking Flight Theatre Co. The production is being brought to life with the talents of over 30 creative women.

peeling is a play within a play exploring the relationship between women, their bodies and children against a backdrop of man-made conflict. At times riotously funny, recipes, insults and secrets are shared and women’s control over their bodies explored.

A strikingly brilliant cast of D/deaf and disabled women are unapologetic in their views and provocations. In an epic, postmodern production being played out before them, wait at the back of the stage where they have been shoved because the theatre dressing rooms are not accessible to them.

As they await their brief moments in the spotlight, they comment on the action that they witness night after night. They discuss war and its effects, desire, motherhood, reproductive rights and, of course, celebrity gossip. They stitch sequins on to knickers, knit and make soup out of sight of the audience. As they bitch, moan and share, the audience will we get to know them, what they are hiding and what they choose to reveal.

The cast is made-up of three disabled actresses and a BSL interpreter; with interwoven BSL, live audio description and English captions at every show, peeling will challenge audiences to experience theatre afresh.
Aberystwyth Artd Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept.Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Friday, March 8, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk