Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE THE GINGERBREAD MAN gan gwmni theatr Stuff & Nonsense | by Stuff & Nonsense theatre company Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MAWRTH 31 MARCH     

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE
THE GINGERBREAD MAN
gan gwmni theatr Stuff & Nonsense | by Stuff & Nonsense theatre company
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MAWRTH 31 MARCH Dychmygwch eich bod chi wedi’ch geni mewn ffwrn ac mae’r person gyntaf i chi gwrdd yn awyddus i’ch dyncio yn ei de! Dilynwch anturiaethau’r Gingerbread Man wrth iddo ddarganfod ei draed yn gyflym ac yn mynd ati ar daith ei fywyd. Mae STUFF & NONSENSE yn cynnig eu cymysgedd gwych arferol o bypedau, actorion byw, cerddoriaeth wedi’i chyfansoddi’n arbennig, hiwmor a llwyfannu syfrdanol yn y dehongliad cyffrous a chyflym o’r clasur.

Mae STUFF & NONSENSE yn gwmni cynhyrchu sy’n creu theatr ysbrydoledig ar gyfer anturiaethwyr dewr. Wedi’i arwain gan y Cyfarwyddwr Creadigol, Niki McCretton, mae’r cwmni’n gweithio gyda phlant, teuluoedd, artistiaid a theatrau ar draws y byd i wneud sioeau cofiadwy ac sy’n rhoi boddhad.

Mae The Gingerbread Man wedi’i greu gydag ariannu Cyhoeddus gan Arts Council England, cefnogaeth gan The Berry Theatre, Hedge End & The Point Eastleigh, gyda chefnogaeth ychwanegol gan Salisbury Playhouse a The Lyric Theatre Bridport.

Imagine being born in an oven and the first person you meet wants to dunk you in his tea! Follow the Gingerbread Man’s adventures as he finds his feet fast and sets off on the journey of a lifetime. STUFF & NONSENSE apply their usual brilliance with a mix of puppetry, live action, specially composed music, humour and a stunning staging in this exciting and pacey retelling of a well-loved classic tale.


STUFF & NONSENSE is a spirited production company making inspiring theatre for bold adventurers. Led by Artistic Director Niki McCretton, the company works with children, families, artists & theatres across the globe to make memorable & rewarding shows.


The Gingerbread Man is created with public funding from Arts Council England, support from The Berry Theatre, Hedge End & The Point Eastleigh, with additional support from Salisbury Playhouse and The Lyric Theatre Bridport.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Saturday, March 16, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk