Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Story Pocket Theatre yn cyflwyno | presents David Baddiel's ANIMALCOLM The Musical Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre EBRILL 25 APRIL     

Story Pocket Theatre yn cyflwyno | presents 
David Baddiel's ANIMALCOLM The Musical
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
EBRILL 25 APRIL Story Pocket Theatre yn cyflwyno | presents

David Baddiel's ANIMALCOLM The Musical

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre

EBRILL 25 APRIL

Mae’n bleser gan Story Pocket Theatre gyhoeddi bydd AniMalcolm, sy’n seiliedig ar y llyfr plant poblogaidd gan David Baddiel, yn dod i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar Ebrill 25ain fel rhan o daith Brydeinig sy’n premiere yng Ngŵyl Ffrinj Caeredin yn 2018.

Nid yw Malcolm yn hoffi anifeiliaid, sy’n broblem gan fod ei deulu wrth eu boddau gyda nhw. I ddweud y gwir, mae eu tŷ’n llawn o anifeiliaid anwes o bob siâp a maint. Yr unig obaith iddo yw’r trip ysgol Blwyddyn Chwech, hynny yw nes iddo fod ar y bws, ar ei ffordd i…fferm. Ond ar daith ysgol heb ei ail, mae’n dechrau dod i ddeall anifeiliaid yn well na neb. Bydd e’n diweddu’r un fath ag o hyd? Oherwydd weithiau’r peth anoddach i fod yw eich hun.

Story Pocket Theatre are delighted to announce that AniMalcolm, based on the bestselling children’s book by David Baddiel, will play at Aberystwyth Arts Centre on April 25th as part of a major UK tour and following a smash-hit premiere at the Edinburgh Fringe Festival in 2018.

Malcolm doesn’t like animals, which is a problem because his family are wild about them. In fact their house is full of pets of all shapes and sizes. The only bright spot on the horizon is the Year Six school trip, until there he is on the bus, heading to… a farm. But on a school trip like no other, Malcolm begins to understand animals more deeply than anyone. Will he end up the same as before? Because sometimes the hardest thing to become is yourself.

Sioe gerdd fywiog, llawn egni a hollol ddoniol gan y gwobrwyiedig Story Pocket Theatre, mae AniMalcolm yn cyfuno theatr gorfforol, pypedau a’r arddull adrodd hanes rhagorol y cwmni i ddod a stori hudolus a doniol David Baddiel i’r llwyfan.


Mae David Baddiel yn gomedïwr gwobrwyiedig, awdur, sgriptiwr, cyfarwyddwr a chyflwynydd teledu sy’n adnabyddus ar gyfer ei waith gyda Newman and Baddiel, Fantasy Football, Baddiel & Skinner Unplanned a'i sengl rhif un platinwm Three Lions. Mae David wedi ysgrifennu pedwar llyfr i blant sydd wedi gwerthu dros filiwn o gopïau, yn ogystal â phedwar nofel clodfawr i oedolion a’r ffilm The Infidel. Wnaeth sioe stand-yp diweddaraf David, My Family: Not the Sitcom, cael ei berfformio gyntaf yn y Menier Chocolate Factory cyn mynd ymlaen am 15 wythnos yn y West End.

A vibrant, energetic and gloriously funny musical from the award-winning Story Pocket Theatre, AniMalcolm combines physical theatre, puppetry and the company’s outstanding storytelling style to bring David Baddiel’s magical and wonderfully comic story to the stage.

David Baddiel is an award-winning comedian, author, screenwriter, director and television presenter known for his work with Newman and Baddiel, Fantasy Football, Baddiel & Skinner Unplanned and his platinum number one single Three Lions. David has written four children’s books which have now sold over one million copies, as well as four critically-acclaimed adult novels and the hit film The Infidel. David’s latest stand-up show, My Family: Not the Sitcom, premiered at the Menier Chocolate Factory before going on to run for 15 weeks in the West End.

David Baddiel yn trafod y llyfr a'r sioe | David Baddiel discussing the book and the show

“It has been such a thrill to see AniMalcolm brought to life on stage, and as a musical! Story Pocket have done a wonderful job with this adaptation, and it will be a real treat to see Malcolm adventuring around the UK with his menagerie of animals in tow.” - David Baddiel

Mae Story Pocket Theatre yn gwmni sy’n ymroddedig i ddod â straeon plant clasur a gwreiddiol i’r llwyfan mewn ffordd hudolus, dyfeisgar a chyffrous. Mae AniMalcolm wedi’i gyfarwyddo gan Julia Black a Adam Fletcher-Forde gyda cyfarwyddo cerddoriaeth gan David Perkins, dylunio set a gwisgoedd gan Jacqueline Trousdale, dylunio goleuo gan Declan Randall a cyfarwyddo symudiad gan Shona Morris.

Mae AniMalcolm wedi’i gefnogi gan ddefnyddio arian cyhoeddus gan Arts Council England.

Story Pocket Theatre is a company devoted to bringing both classic and original children’s stories to the stage in a magical, inventive and exciting way. AniMalcolm is directed by Julia Black and Adam Fletcher-Forde with musical direction by David Perkins, set and costume design by Jacqueline Trousdale, lighting design by Declan Randall and movement direction by Shona Morris.


AniMalcolm is supported using public funding by Arts Council England.


David Baddiel's AniMalcolm The Musical
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
Ebrill 25 April, 2pm
£14 (£10), 5+

https://www.aberystwythartscentre.co.uk/family/david-baddiels-animalcolm-musical

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth, ac yn rhan o Gyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’n fudiad a gefnogir yn ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University, and part of the Faculty of Arts and Social Sciences. It is a revenue funded organisation of Arts Council Wales.

Cysylltwch â | Please contact
Rachel Scurlock | rls@aber.ac.uk | 01970 622894
Nia Edwards-Behi | nie@aber.ac.uk | 01970 622885
am ragor o wybodaeth. | for more information

www.aberystwythartscentre.co.uk

Aberystwyth Arts Centre
Aberystwyth Arts Centre
Aberystwyth University
Aberystwyth, Wls SY23 3DE
United Kingdom
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre  
web site
: http://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Friday, March 22, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk