Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE ADAM KAY THIS IS GOING TO HURT Secret Diaries of the Junior Doctor Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre EBRILL 17 APRIL     

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE
ADAM KAY
THIS IS GOING TO HURT
Secret Diaries of the Junior Doctor

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
EBRILL 17 APRIL Croeso i wythnosau gwaith 97-awr. Croeso i benderfyniadau bywyd a marwolaeth. Croeso i'r llif cyson o hylifau'r corff. Croeso i wneud llai o arian na'r peiriant parcio. Chwifiwch hwyl fawr i'ch ffrindiau a'ch perthynasau...

Croeso i fywyd meddyg iau.

Wedi'i sgriblo'n gyfrinachol ar ôl diwrnodau di-ddiwedd, nosweithiau di-gwsg a penwythnosau coll, mae This Is Going to Hurt gan y comedïwr a meddyg iau cynt Adam Kay yn darparu hanes di-baid o'i amser ar flaen y GIG.

Yn ddoniol, brawychus a thor-calonnus yn ei dro, dyma bob dim hoffwch chi wybod - a rhai pethau ddim - am fywyd ar ward yr ysbyty. A ie, falle bydd y sioe'n gadael craith.
Welcome to 97-hour weeks. Welcome to life and death decisions. Welcome to a constant tsunami of bodily fluids. Welcome to earning less than the hospital parking meter. Wave goodbye to your friends and relationships...

Welcome to the life of a junior doctor.

Scribbled in secret after endless days, sleepless nights and missed weekends, comedian and former junior doctor Adam Kay’s This Is Going to Hurt provides a no-holds-barred account of his time on the NHS front line.

Hilarious, horrifying and heartbreaking by turns, this is everything you wanted to know – and more than a few things you didn't – about life on and off the hospital ward. And yes, it may leave a scar.

Mae’r comedïwr gwobrwyiedig Adam Kay yn rhannu cofnodion o’i ddyddiadur fel meddyg iau yn y noswaith “drydanol” (Guardian) hon o gomedi stand-yp a cherddoriaeth.

Gwerthwyd allan yn llwyr ar daith Brydeinig 2018, Edinburgh Fringe a thymor yn y West End. Mae’r llyfr sy’n cyd-fynd â’r sioe yn werthwr gorau'r Sunday Times ac yn cael ei addasu fel cyfres fawr gan y BBC. Bydd copïau ar gael i’w prynu ac arwyddo ar ôl y perfformiad.
Award-winning comedian Adam Kay shares entries from his diaries as a junior doctor in this “electrifying” (Guardian) evening of stand-up and music.

Absolute sell-out 2018 UK tour, Edinburgh Fringe and West End season. The accompanying book is a Sunday Times bestseller, and is being turned into a major BBC series. Copies will be available to purchase and for signature after the performance.
"Hilarious and heartbreaking" - Charlie Brooker
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, April 2, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk