Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Haka Entertainment A NIGHT OF MUSICAL THEATRE Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre EBRILL 18 APRIL     

Haka Entertainment
A NIGHT OF MUSICAL THEATRE
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
EBRILL 18 APRIL Yn dilyn llwyddiant ysgubol y sioe derfynol yn rhaglen Babell Fawr y Ganolfan yn ystod yr haf llynedd, mae’n bleser mawr gan Adloniant Haka ddod â A Night of Musical Theatre i lwyfan Theatr y Werin.

Cefnogir sêr y Theatr Gerddorol, yn cynnwys ffefrynnau o’r Ganolfan, gan actorion lleol brwdfrydig ac ymunir â nhw ar y llwyfan gan griw o fyfyrwyr, yn dilyn gweithdy tridiau.

Gyda sgript wreiddiol arall a chymysgedd o ganeuon Theatr Gerddorol traddodiadol a modern, mae hon yn addo i fod yn noson i’w chofio.


Mae A Night of Musical Theatre yn serennu Sam Ebenezer, Kedma a Laura White, gyda chefnogaeth gan Jordan Jones, Becca Riches a Geraint Howard, ac yn cyflwyno Jess Jeavons, Tristan Clemas a Harry Edmunds. Cyfarwyddir y sioe gan Alex Neil, sydd hefyd yn serennu, o sgrip gwreiddiol gan Nick Allen.
Following a sell-out finale to Aberystwyth Arts Centre’s Summer House programme last year, Haka Entertainment are thrilled to bring A Night of Musical Theatre to the Theatre Y Werin stage.

Stars of the Musical Theatre world including some Arts Centre favourites will be supported by budding local actors, who will all be joined on stage by an ensemble of students, following a three day workshop.

With yet another original script and mix of traditional and modern Musical Theatre numbers, this promises to be a night to remember.

A Night of Musical Theatre stars Sam Ebenezer, Kedma and Laura White, with support from Jordan Jones, Becca Riches and Geraint Howard, and introduces Jess Jeavons, Tristan Clemas and Harry Edmunds. The show is directed and features Alex Neil, with an original script by Nick Allen.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, April 3, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk