Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Matt Forde BREXIT THROUGH THE GIFT SHOP Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MAI 10 MAY     

Matt Forde
BREXIT THROUGH THE GIFT SHOP
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MAI 10 MAY Yn dilyn llwyddiant ysgubol ei sioe yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, a dderbyniodd ganmoliaeth uchel gan y critigyddion, mae seren y sioe Unspun, Matt Forde, ar fin cychwyn ar daith genedlaethol efo'i sioe newydd, Brexit Through the Gift Shop. Mae'r holl beth yn llanast llwyr a 'does dim ond un person a all ei ddatrys. Yn anffodus,'does gennym ddim syniad pwy yw'r person hwnnw.

Yn gyn gynghorwr i'r Blaid Lafur, mae Matt wedi cyflwyno pedair cyfres o Unspun ar sianel Dave. Enwebwyd y gomedi wleidyddol hynod amserol hon eleni ar gyfer Gwobr Ddigidol y Rhaglen Adloniant Orau i gael ei Darlledu, yn dilyn enwebiad ar gyfer yr un wobr y llynedd. Yn ystod y cyfnod yn arwain i fyny at Etholiad Cyffredinol 2017, 'roedd Matt yn westai rheolaidd ar The One Show, yn sylwebu ar fomentau gorau a mwyaf bisâr yr ymgyrch. Mae ei gredydau darlledu eraill ar hyn o bryd yn cynnwys: Have I Got News For You (BBC One), The Royal Variety Performance (ITV), Mock The Week (BBC Two), Rory Bremner’s Coalition Report a Rory Bremner’s Election Report (BBC Two), Question Time (BBC One), This Week (BBC One), Newsnight (BBC Two) a Daily Politics (BBC Two).

Mae sioe Llundain Matt, The Political Party, wedi gwerthu allan yn gyson yn ystod ei chyfnod preswyl misol yn The Other Palace yn San Steffan ers bron chwe blynedd. Mae ef wedi dod â'r Senedd i fywyd gyda'i gomedi a'i ddadleuon gyda rhai o ffigyrau mwyaf pwerus a drwgenwog y byd gwleidyddol, gan gynnwys Tony Blair, Jacob Rees-Mogg, Ed Balls, Ruth Davidson, Alastair Campbell, Michael Portillo, Harriet Harman, Nigel Farage, Neil Kinnock, Alan Johnson, yr Arglwydd Prescott, Jack Straw a'r Fonesig Tessa Jowell. Mae The Political Party bellach yn cael ei ryddhau'n wythnosol fel podcast ac mae wedi'i lawrlwytho dros filiwn o weithiau ar Soundcloud; derbyniodd enwebiad yn 2018 ar gyfer Podcast Comedi Gorau gan y Gwobrau Podcast Prydeinig; mae'n un o brif bodcastiau gwleidyddol yr Observer; cyrhaeddodd y safle uchaf yn siart gomedi iTunes; dewiswyd fel podcast yr wythnos gan y Daily Telegraph ac fe'i enwebwyd ar gyfer Gwobr Ryngrwyd y Gwobrau Chortle.
Following a completely sold-out and critically acclaimed run at the Edinburgh Festival Fringe, star of Unspun, Matt Forde, comes to Aberystwyth Arts Centre as part of his nationwide tour with stand-up show Brexit Through The Gift Shop. The whole thing’s a mess and only one person can sort it out. Sadly, we have no idea who.


A former advisor to the Labour Party, Matt has hosted four series of Unspun on Dave. The highly topical political comedy chat received a nomination for the Best Entertainment Programme Broadcast Digital Award this year, following a nomination for the same award last year. In the lead up to the 2017 General Election, Matt was a regular guest on The One Show, commenting on the best and most bizarre moments of the campaign trail. Other broadcast credits currently include: Have I Got News For You (BBC One), The Royal Variety Performance (ITV), Mock The Week (BBC Two), Rory Bremner’s Coalition Report and Rory Bremner’s Election Report (BBC Two), Question Time (BBC One), This Week (BBC One), Newsnight (BBC Two) and Daily Politics (BBC Two).


Matt’s London show, The Political Party, has been a sell-out during its monthly residency at Westminster’s The Other Palace for nearly six years. He has brought Parliament to life with his stand-up and debate with some of politics’ most powerful and notorious figures, including Tony Blair, Jacob Rees-Mogg, Ed Balls, Ruth Davidson, Alastair Campbell, Michael Portillo, Harriet Harman, Nigel Farage, Neil Kinnock, Alan Johnson, Lord Prescott, Jack Straw and Dame Tessa Jowell. The Political Party is now released weekly as a podcast and has amassed over 1 million downloads on Soundcloud, received a 2018 Best Comedy Podcast nomination from the British Podcast Awards, is one of The Observer’s top political podcasts picks, hit the top spot of the iTunes comedy chart, was highlighted as the Daily Telegraph’s podcast of the week and was nominated for the Internet Award at the Chortle Awards.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dep. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Monday, April 8, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk