Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

THE ODYSSEY The Pantaloons Theatre Company Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre EBRILL 30 APRIL     

THE ODYSSEY
The Pantaloons Theatre Company
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
EBRILL 30 APRIL Mae'r Cwmni Theatr Pantaloons clodwiw yn twrio'r DU yn ystod y gwanwyn gyda'u haddasiad mydryddol newydd hynod doniol o The Odyssey, gyda cherddoriaeth fyw a'u dull digyffelyb nhw o wiriondeb. Byddant yn ymweld â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar Ebrill 30ain.

Rhaid i'r arwr rhyfel Odysseus, sydd wedi'i adael ar y clwt, frwydro yn erbyn anfanteision di-rif i fynd adref at ei wraig; ond a all ffeindio'i ffordd trwy dduwiau pwdlyd, nymffau drygionus, anghenfilod un-llygad a thros gant o ddilynwyr slebogaidd? Hyn i gyd tra'n gwisgo gwisg Roegaidd Hynafol sy'n edrych yn amheus o debyg i gynfas gwely? Neu a fydd ef - a'r Pantaloons - yn aros yn ddryslyd ac ar goll …?

Gyda chast o jyst pedwar o actorion-cerddorion talentog yn chwarae nifer epig o rolau, gall y gynulleidfa ddisgwyl digonedd o newidiadiau cyflym a chymeriadau sy'n llawn bywyd, hwyl a sbri!.

Mae'r cynhyrchiad cyflym hwn, sy'n byrlymu gydag egni doniol, yn siwr o roi gwên ar wyneb y teithiwr mwyaf blinedig; gydag ymadwaith â'r gynulleidfa, cyfeiriadau cyfoes, slapstic a cherddoriaeth fyw wreiddiol i gyd yn cael eu cyfnuno'n daclus o fewn penillion newydd pefriog.

Sefydlwyd y Pantaloons dros ddeng mlynedd yn ôl, yn perfformio am gyfraniadau mewn parciau ac ar y strydoedd lle y bu iddynt ddatblygu dull perfformio rhyngweithiol, dengar a chwareus.

Ers hynny mae eu hapêl, poblogrywdd ac enw da wedi cynyddu bob blwyddyn, gan ennill iddynt lu o ddilynwyr ffyddlon a denu llawer o ganmoliaeth gan y critigyddion. Erbyn hyn nhw yw un o'r cwmnïau twrio prysuraf a mwyaf cynhyrchiol yn y wlad, dan do a thu allan.

Dywed Mark Hayward, cyd-awdur a chyfarwyddwr The Odyssey “'Rydym yn disgrifio ein gwaith fel theatr werin ôl-fodern. 'Rydym yn cymryd hanesion poblogaidd ac adnabyddus ac yn rhoi iddynt dro cyfoes, gan eu gwneud yn apelgar i gynulleidfaoedd newydd ac efallai yn dangos i'r ffans sydd wedi hen arfer â'r hanesion rywbeth newydd a ffres nad oeddent wedi'i weld o'r blaen.”

Mae'r addasiad newydd hwn o The Odyssey yn gweithio fel cyflwyniad i'r sawl nad ydynt yn gyfarwydd â'r stori chwedlonol ac fel fersiwn newydd cyffrous i'r sawl sydd wrth eu bodd gydag Homer a mytholeg Roegaidd hynafol.

The critically-acclaimed Pantaloons Theatre Company are touring the UK this spring with their hilarious new verse adaptation of The Odyssey with live music and their own inimitable brand of buffoonery. They visit Aberystwyth Arts Centre on April 30th.


Stranded war hero Odysseus must struggle against the odds to get home to his wife; but can he battle his way through grumpy gods, naughty nymphs, monocular monsters and over a hundred sleazy suitors? All whilst wearing an Ancient Greek robe that looks suspiciously like a bedsheet? Or will he – and The Pantaloons – remain all at sea…?


With a cast of just four talented actor-musicians playing an epic number of roles, audiences can expect plenty of quick-changes and (sometimes literally) larger-than-life characters.

This fast-paced production, brimming with comic energy, is sure to put a smile on even the face of even the most world-weary traveller; with audience interaction, contemporary references, slapstick and original live music all nestled comfortably within sparkling new verse.


The Pantaloons began life over ten years ago busking plays for donations in parks and on the streets, where they developed an attention-grabbing, interactive and playful performance style.

Since then The Pantaloons’ reach, popularity and reputation has grown each year, picking up plenty of loyal followers, garnering lots of critical acclaim and quickly becoming one of the country’s most prolific touring companies, indoors and out.Mark Hayward, co-writer and director of The Odyssey says “We characterise our work as post-modern folk theatre. “We take well-loved tales and give them a contemporary twist, making them accessible for new audiences and showing seasoned fans something that they perhaps had not seen in them before.”


This new adaptation of The Odyssey works as an introduction for those unfamiliar with the legendary story and as an exciting new approach for fans of Homer and ancient Greek mythology.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.u
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Monday, April 8, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk