Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

AS A TIGER IN THE JUGLE Cirkus Xanti & Ali Williams Productions Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MAI 12 MAY     

AS A TIGER IN THE JUGLE
Cirkus Xanti & Ali Williams Productions
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MAI 12 MAY
Mae tri pherfformiwr o Asia yn gofyn cwestiynau am fywyd, serch, tlodi a thrachwant.

Gan ddefnyddio'r gair ar lafar, symudiad, syrcas a seremoni, maent yn adrodd y stori am sut y bu iddynt, er gwaethaf pob disgwyl, oroesi eu plentyndod a chreu eu tynged eu hunain.

Perfformiad twymgalon, llym, dilys ac ysbrydoledig am fywyd a syrcas, adloniant a myfyrdod.

Cynhyrchwyd trwy bartneriaeth ryngwladol rhwng cyfarwyddwyr artistig dau gwmni syrcas Ewropeaidd enwog. Dyma brofiad syrcas theatraidd unigryw!

Three performers from Asia ask questions about life, love, poverty and greed.

Using spoken word, movement, circus and ceremony, they tell the story of how against all odds they survived their childhood and created their own destiny.

An inspiring, authentic, raw and heart-warming performance about life and circus, entertainment and reflection.

Produced through an International partnership between artistic directors from two renowned European circus companies. As a Tiger in the Jungle will be a unique theatrical circus experience!
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, March 7, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk