Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

GILLIAN, IFOR...AND DYLAN Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas | International Dylan Thomas Day Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MAI 14 MAY     

GILLIAN, IFOR...AND DYLAN
Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas | International Dylan Thomas Day
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MAI 14 MAY I ddathlu Dydd Dylan Thomas, bydd ddau Fardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke ac Ifor ap Glyn yn dod at ei gilydd i ddathlu’r eicon mawr o lenyddiaeth Gymreig.

Bydd Gillian Clarke ac Ifor ap Glyn yn darllen rhai o’u hoff gerddi gan Dylan Thomas yn ogystal â rhai o’u gweithiau eu hunain sydd wedi’u hysbrydoli gan weithiau mawr Dylan. Bydd y ddau fardd yn arwyddo llyfrau ar ôl y digwyddiad.

Gillian Clarke oedd Bardd Cenedlaethol Cymru o 2008 i 2016. Ifor ap Glyn yw’r Bardd Cenedlaethol Cymru bresennol.

To celebrate Dylan Thomas Day, two National Poets of Wales, Gillian Clarke and Ifor ap Glyn will come together to celebrate the great Welsh icon of literature.

Gillian Clarke and Ifor ap Glyn will both read some of their favourite poems by Dylan Thomas as well some of their own works inspired by Thomas’ great works. Both poets will be signing books after the event.


Gillian Clarke was National Poet of Wales from 2008 to 2016. Ifor ap Glyn is the current National Poet of Wales.
Gillian, Ifor...and Dylan
Mai 14 May
7:30pm
£15 (£12, £8)
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/talks-spoken-word/gillian-iforand-dylan
01970 623232
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, May 9, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk