Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

LLYFR Y FLWYDDYN WALES BOOK THE YEAR     

LLYFR Y FLWYDDYN
WALES BOOK THE YEAR Wales Book of the Year Short List 2019:
“Illustrating the significance of the stories of Wales
to a global readership.”

Seremoni Llyfr y Flwyddyn 2019 | Wales Book the Year 2019 Ceremony
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MEHEFIN 20 JUNE
Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw pa gyfrolau sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019 yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Dyfernir y Gwobrau i’r gweithiau gorau ym meysydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol o fewn tri chategori: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Mae’r rhestrau byrion Cymraeg a Saesneg eleni yn cynnwys rhai o awduron amlycaf Cymru. Yn eu mysg mae Prifeirdd, Prif Lenorion, a Phrif Ddramodydd; enillwyr gwobrau megis y Somerset Maugham Award, y Sunday Times Business Book of the Year, yr Orange Prize a’r Costa Poetry Award, ymysg eraill. Yn mynd benben â’r cewri llenyddol hyn mae awduron ar ddechrau eu gyrfaoedd, gan gynnwys rhai sy’n cyhoeddi gwaith am y tro cyntaf.

Wrth ddechrau ar y broses o feirniadu, dywedodd Idris Reynolds ei fod yn chwilio am “gyfrol a fydd yn aros yn y cof ymhell ar ôl cau'r cloriau”. Y teitlau sydd wedi eu dethol ar gyfer Rhestr Fer Gymraeg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019 yw:

Gwobr Farddoniaeth
Twt Lol, Emyr Lewis (Gwasg Carreg Gwalch)
Cyrraedd a Cherddi Eraill, Alan Llwyd (Cyhoeddiadau Barddas)
Stafell fy Haul, Manon Rhys (Cyhoeddiadau Barddas)

Gwobr Ffuglen Prifysgol Aberystwyth
Ynys Fadog, Jerry Hunter (Y Lolfa)
Llyfr Glas Nebo, Manon Steffan Ros (Y Lolfa)
Esgyrn, Heiddwen Tomos (Y Lolfa)

Gwobr Ffeithiol Greadigol
Cymru mewn 100 Gwrthrych, Andrew Green (Gwasg Gomer)
Y Gymru ‘Ddu’ a'r Ddalen ‘Wen’, Lisa Sheppard (Gwasg Prifysgol Cymru)
Rhyddhau'r Cranc, Malan Wilkinson (Y Lolfa)

Ar y panel beirniadu Cymraeg eleni mae’r darlledwr adnabyddus ac awdur chwaraeon, Dylan Ebenezer; Pennaeth Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth, Cathryn Charnell-White; a’r bardd ac awdur Idris Reynolds, cyn-enillydd Llyfr y Flwyddyn 2017 am ei gofiant i Dic Jones, Cofio Dic (Gwasg Gomer).

Mae’r panel beirniadu Saesneg yn cynnwys y bardd ac Athro Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Lerpwl, Sandeep Parmar; Pennaeth Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Aberystwyth, Louise Holmwood-Marshall; a’r nofelydd ac Athro Emeritws Ysgrifennu Creadigol Coleg Birbeck, Prifysgol Llundain, Russell Celyn Jones.

Ar y Rhestr Fer Saesneg mae:

Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias
Insistence, Ailbhe Darcy (Bloodaxe Books)
Salacia, Mari Ellis Dunning (Parthian Books)
Gen, Jonathan Edwards (Seren)

Gwobr Ffuglen Saesneg Prifysgol Aberystwyth
Arrest Me, for I Have Run Away, Stevie Davies (Parthian Books)
West, Carys Davies (Granta Books)
Sal, Mick Kitson (Canongate Books)

Gwobr Ffeithiol Greadigol Saesneg
Moneyland, Oliver Bullough (Profile Books)
The Light in the Dark: A Winter Journal, Horatio Clare (Elliott & Thompson)
Having a go at the Kaiser: A Welsh family at war, Gethin Matthews (Gwasg Prifysgol Cymru)

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Dyma gyfrolau sy’n annog darllenwyr i ystyried rhai o themâu mawr bywyd. Mae iechyd meddwl a hunaniaeth – boed yn bersonol neu’n genedlaethol – yn linyn cyswllt drwy’r cyfan. Mae Rhestr Fer 2019 yn cynrychioli amrywiaeth anhygoel llenyddiaeth gyfoes o Gymru.”

I ddarllen rhagor am y cyfrolau ar y Rhestr Fer a’u hawduron, ewch i: www.llenyddiaethcymru.org.

Caiff enillwyr y gwobrau eu cyhoeddi mewn Seremoni Wobrwyo yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar nos Iau 20 Mehefin, lle bydd cyfanswm o £12,000 yn cael ei rannu rhwng yr awduron llwyddiannus. Bydd enillydd pob categori yn derbyn gwobr o £1,000, ac fe gyflwynir gwobr ychwanegol o £3,000 i brif enillydd y wobr yn y ddwy iaith. Bydd yr enillwyr hefyd yn derbyn tlws sydd wedi’i greu yn arbennig gan yr artist Angharad Pearce Jones. Mae tocynnau i’r Seremoni Wobrwyo yn £7.50 (gostyngiadau yn £5), a gellir eu prynu ar-lein o wefan Canolfan y Celfyddydau.

Yn ogystal â datgelu dewis y beirniaid yn y Seremoni Wobrwyo, bydd gwobrau yn cael eu dyfarnu i enillwyr Gwobr Barn y Bobl a’r People’s Choice Award. Mae modd pleidleisio nawr am eich ffefryn ymysg cyfrolau’r Rhestr Fer ar wefannau Golwg360: www.golwg360.com (Cymraeg) neu ar Wales Arts Review www.walesartsreview.org (Saesneg).

Am ragor o wybodaeth am
Wobr Llyfr y Flwyddyn, ewch i:
www.llenyddiaethcymru.org/llyfr-y-flwyddyn

Literature Wales has today announced which titles have been shortlisted for both the English and Welsh-language Wales Book of the Year Awards 2019.

The Award is presented annually to the best works in the fields of creative writing and literary criticism in three categories: Poetry, Fiction and Creative Non-Fiction.

This year’s Short Lists include some of Wales’ leading writers. Collectively they have won a range of literary prizes including: the Somerset Maugham Award, Sunday Times Business Book of the Year, the Orange Prize, Terry Hetherington Young Writers Award, the Costa Poetry Award, the Branford Boase Award, National Eisteddfod Chairs, Crowns and Medals for poetry, prose and drama, and last but not least, the Wales Book of the Year Award. Going head-to-head with established literary giants are some of Wales’ most exciting debut writers.

The English-language Short List 2019 titles are:

Roland Mathias Poetry Award
Insistence, Ailbhe Darcy (Bloodaxe Books Ltd.)
Salacia, Mari Ellis Dunning (Parthian Books)
Gen, Jonathan Edwards (Seren)

Aberystwyth University Fiction Award
Arrest Me, for I Have Run Away, Stevie Davies (Parthian Books)
West, Carys Davies (Granta Publications)
Sal, Mick Kitson (Canongate Books)

Creative Non-Fiction Award
Moneyland, Oliver Bullough (Profile Books)
The light in the dark: A winter journal, Horatio Clare (Elliott & Thompson)
Having a go at the Kaiser: A Welsh family at war, Gethin Matthews (University of Wales Press)

The English-language judges are: Sandeep Parmar, poet and Professor of English Literature at Liverpool University; Louise Holmwood-Marshall, Head of the English and Creative Writing Department of Aberystwyth University; and novelist and Emeritus Professor of Creative Writing at Birkbeck College, University of London Russell Celyn Jones.

On behalf of the judging panel, Louise Holmwood-Marshall said: “The range and quality of the entries demonstrates, yet again, the incredible talent of Welsh writers and the cultural contribution that authors from and of Wales make to the country’s long-established literary heritage. The 2019 shortlist illustrates not only an incredible breadth and variety of writing but also the significance of the stories of Wales to a global readership.”

The Welsh-language judging panel for Wales Book of the Year 2019 are: poet and 2017 Wales Book of the Year winner, Idris Reynolds for his memoir of Dic Jones, Darn o Haul Draw yn Rhywle: Cofio Dic (Gwasg Gomer); popular broadcaster and sports author, Dylan Ebenezer; and the Aberystwyth University’s Head of Welsh and Celtic Studies Cathryn Charnell-White.

The Welsh-language Short List titles are:

Gwobr Farddoniaeth
Twt Lol, Emyr Lewis (Gwasg Carreg Gwalch)
Cyrraedd a cherddi eraill, Alan Llwyd (Cyhoeddiadau Barddas)
Stafell fy Haul, Manon Rhys (Cyhoeddiadau Barddas)

Gwobr Ffuglen Prifysgol Aberystwyth
Ynys Fadog, Jerry Hunter (Y Lolfa)
Llyfr Glas Nebo, Manon Steffan Ros (Y Lolfa)
Esgyrn, Heiddwen Thomas (Y Lolfa)

Gwobr Ffeithiol- Greadigol
Cymru mewn 100 Gwrthrych, Andrew Green (Gwasg Gomer)
Cymru Ddu a'r Ddalen Wen, Lisa Sheppard (Gwasg Prifysgol Cymru)
Rhyddhau'r Cranc, Malan Wilkinson (Y Lolfa)

Lleucu Siencyn, Chief Executive of Literature Wales said: “These exceptional titles encourage readers to explore and consider some of life’s biggest questions. Mental health and identity – both personal and national – flow through these selections. This is contemporary Welsh writing at its very finest.”

To read more about the shortlisted titles and their authors, visit www.literaturewales.org.

The winners of this prestigious award will be announced at an Award Ceremony held at Aberystwyth Arts Centre on Thursday 20 June, where a total prize fund of £12,000 will be distributed to the winning writers. Each category winner will receive a prize of £1,000, and the main award winners in each language will receive an additional £3,000. Each winner will also receive a specially commissioned trophy created by the artist Angharad Pearce Jones. Tickets for the Award Ceremony are £7.50 (£5 concessions) and can be purchased via the Aberystwyth Arts Centre website.

At the Award Ceremony both the People’s Choice Award and Gwobr Barn y Bobl (the Welsh-language people’s prize) will also be presented to the reading public’s favorite title from the Short List. Visit the Wales Arts Review website to vote for your favorite English-language title: www.walesartsreview.org. The Welsh-language poll is hosted by Golwg360: www.golwg360.com

For further information on the
Wales Book of the Year Award visit:
www.literaturewales.org/wales-book-year

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:
Rheolwr Cyfathrebu, Branwen Llewellyn, ar:
gwasg@llenyddiaethcymru.org / 029 2047 2266

For further information contact:
Communications Manager, Branwen Llewellyn, on:
press@literaturewales.org / 029 2047 2266
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Friday, May 10, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk