Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CICIO'R BAR Iwan Huws & Georgia Ruth Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MEHEFIN 6 JUNE     

CICIO'R BAR
Iwan Huws & Georgia Ruth

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
MEHEFIN 6 JUNE Dewch i Gicio’r Bar – noson farddoniaeth a cherddoriaeth orau Aber, Ceredigion a’r byd – yng nghwmni dau o feirdd amlycaf y dre, Eurig Salisbury a Hywel Griffiths.

Bydd cerddi, caneuon a cherddoriaeth gan gwesteion arbennig Iwan Huws a Georgia Ruth.

Yn wreiddiol o Ben Llŷn, mae Iwan bellach yn byw yn Aberystwyth. Mae'n adnabyddus fel cerddor (Cowbois Rhos Botwnnog, Georgia Ruth, ac o dan ei enw ei hun). Mae wedi ysgrifennu caneuon ers blynyddoedd, ond yn 2019 mae'n cyhoeddi cyfrol o farddoniaeth fel rhan o gyfres Tonfedd Heddiw.

Cerddores o Aberystwyth yw Georgia Ruth. Enillodd ei halbwm cyntaf Week of Pines y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn 2013 ac fe'i enwebwyd ar gyfer dwy Wobr Werin BBC Radio 2. Rhyddhaodd ei hail albwm, Fossil Scale yn 2016. 'Roedd y sain ar yr albwm yn gwbl wreiddiol ac fe ganmolwyd y gwaith gan yr Independent am ei ‘gyfoeth o fanylder sonig'.
Eurig Salisbury and Hywel Griffiths welcome you to Cicio’r Bar, the best poetry and music night in Aber, Ceredigion and the world.


Expect poetry, songs and awesome music from this month's guests, Iwan Huws and Georgia Ruth.

Known as the lead vocalist of the band Cowbois Rhos Botwnnog, Iwan Huws performs his own songs as well as adaptions of traditional tracks. His debut collection of poetry, is due for publication by Barddas this year.


Georgia Ruth is a musician from Aberystwyth in West Wales. Her debut album Week of Pines won the Welsh Music Prize in 2013 and was nominated for two BBC Radio 2 Folk Awards. She released her second album; Fossil Scale in 2016. Demonstrating a departure in sound, it was praised by The Independent for its ‘wealth of sonic detail’.

Cicio'r Bar
Mehefin 6 June
7:45pm, £7
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/talks-spoken-word/cicior-bar-1
01970 623232
Aberystwyth Arts Cenre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Tuesday, May 21, 2019back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk